Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sørfold

Oppgradering av E6 Gloflogetunnelen i Sørfold
En av tunnelene som skal oppgraderes etter tunnelforskriften.
Nybygg av barnehage på Straumen i Sørfold
Om Straumen stadion blir valgt som tomt vil også kunstgress- og løpebane inngå i detaljregulering, prosjektering og anbudsdokumenter. 12-13 byggemåneder.
Nybygg av kraftverk i Sørfold
Produksjon 10,00 GWh.
Etablering av infrastruktur for boliger i Sørfold
Infrastruktur for 12 boenheter.
Oppgradering av ventilasjonsanlegg på rådhus i Sørfold
Totalt er det bygg B, C og D. Ventilasjonsanleggene i alle tre bygningsdeler skal rives, fjernes og erstattes av nye, moderne ventilasjonsanlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: