Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sørfold

Utvidelse av industriområde i Sørfold kommune
Planområdet er på ca 588 daa. Hensikten med planarbeidet er å få regulert dagens industriområde som er uregulert, samt regulert for utvidelse av industriarealet mot sør i henhold til kommuneplanens arealdel. Gnr/bnr: 57/1, 57/3, 57/1/2, 57/1/3, 57/1/4 og 59/9.
Nybygg av helsehus på Straumen i Sørfold
Om Straumen stadion blir valgt som tomt vil også kunstgress- og løpebane inngå i detaljregulering, prosjektering og anbudsdokumenter.
Nybygg av barnehage på Straumen i Sørfold
Om Straumen stadion blir valgt som tomt vil også kunstgress- og løpebane inngå i detaljregulering, prosjektering og anbudsdokumenter. 12-13 byggemåneder.
Drift- og vedlikehold på riksveger i Nordland kommune
Opsjon på å forlenge kontrakt med 12 månader.
Etablering av bredbånd i Sørfold, 2021-2023
Fellesutlysning for: Alstahaug, Brønnøy, Bø, Hamarøy, Hattfjelldal, Hemnes, Meløy, Narvik, Sortland, Sørfold og Vefsn kommuner.
Drift- og vedlikehold på fylkesveger ved Nord Salten i Nordland
Felles kontrakt for Fauske, Sørfold, Steigen og Hamarøy kommune.
Vann- og frostsikring + rensk og bergsikring i tunneler i Nord
Felles utlysning for E6 Berrfloget (Sørfold kommune), E6 Løkthaugen (Sørfold kommune), E6 Kobbhammaren (Sørfold kommune), Rv. 85 Sigerfjord (Sortland kommune), E69 Nordkapp (Nordkapp kommune), E69 Sortvik (Nordkapp kommune), E69 Sarnes (Nordkapp kommune), E69 Honningsvåg (Nordkapp kommune), E94 Stallogargotunnelen (Hammerfest kommune).
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Rødøy, Meløy, Beiarn, Saltdal, Fauske, Bodø, Sørfold, Hamarøy og Steigen.
Etablering av toalettbygg til rasteplass i Sørfold kommune
Felleskontrakt for: E6 Øvre Repparfjorddalen, Knutlia og Sommerset.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: