Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sømna

Tilbygg av barnehage i Vik sentrum i Sømna
Gnr/Bnr: 46/261 og 46/412.
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Hattfjelldal, Grane, Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Herøy, Dønna, Træna, Alstahaug, Leirfjord, Vefsn, Hemnes, Rana, Nesna, Lurøy og deler av Rødøy kommune.
Opparbeidelse av gangfelt i Sømna kommune
Opparbeiding av gangfelt i krysset Vestabergveien/Berg skole (kryss nord), samt krysset ved Coop Prix (kryss midt) på Berg i Sømna kommune. Kryssene skal strammes opp med kantstein og tydelige gangfelt. I tillegg skal gangfelt over Fylkesvei 17 i kryss nord anlegges som fartshump. Arbeidet medfører også asfaltering, legging av varselfelt og oppmerksomhets linjer. Begge gangfeltene skal også ha intensivbelysning.
Reparasjon av molo ved Viksjøen i Sømna kommune
Reparasjonen består av å tilføre dekkblokker som legges på molens ytterside og eventuelt sikringsstøp av de øverste blokkene ved behov. Det er også en opsjon om utvidelse fra eksisterende dekke og ut til dekkblokkene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: