Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Rana

Ny kraftledning i Mo i Rana
Tidlig prosjekt på idéstadiet. Antatt byggestart.
Ny bydel på Brennåsen i Rana
Totalt 200 lgh på Brennåsen, Ranas nye bydel.
Nybygg av vannkraftverk i Rana
55,00 GWh. 15 MW. Ca 5 km vei.
Nybygg av leiligheter i Mo i Rana
Gnr/bnr: 20/65, 641, 874.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Ofotbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av boligfelt i Mo i Rana, trinn 1
Området bygges over flere byggetrinn.
Nybygg av leiligheter i Rana
Gnr/bnr: 20/65, 248. 2-3 etasjer.
Nybygg av kraftverk, distribusjonsnett(230v-22kv) i Rana
Ny tiltakshaver. Søknad om konsesjon skal sendes inn til NVE. Produksjon; 8,5 GWh. Start og kostnad er ikke bestemt.
Nye vannledninger og sjøledninger mm på Langneset, Mo i Rana
E9A - Rør-prosess, trykkøkningspumpestasjon og nytt fordelingshus vannklokka.
Nye vannledninger og sjøledninger mm på Langneset, Mo i Rana
E9B - Elektro-automasjon, trykkøkningspumpestasjon og nytt fordelingshus.
Nytt teknisk rom og nye ventilasjonsanlegg på brannstasjon i Mo I Rana
Det skal etableres nytt teknisk rom og to nye ventilasjonsaggregater. En del kanalarbeider og framføring av fjernvarme til aggregater.
Etablering av målestasjon på Dunderlandsbanen i Nordland
Målestasjonen ved Dunderlandsbanen skal benyttes til å måle de sporkreftene som sporet blir påfør av i forbindelse med togpassasjer. Det er svært viktig for Bane NOR i tiden fremover å kunne dokumentere de sporkreftene som oppstår når passerer stasjonsområdet og områder utenfor stasjonen for å kunne benytte disse målingene for å redusere vibrasjon mor bebyggelsen. Målestasjonen skal leveres og monteres ved Skonseng stasjon, og en målestasjon ca. 1 – 2 km. sør for stasjonen.
Reparasjon av vei i Rana kommune
Akutt behov for reparasjon av viktig kommunal vei. Innkjøring til Øvre Idrettsvei fra E6 har fått setningsskader som gjør veien ufremkommelig. Veien må repareres innen skolestart 2019.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: