Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Rana

Nybygg av produksjonsfabrikk for lithiumbatteri og vindkraftverk i Stormoen
700 mål batterifabrikk. Vindkraftspark på Sjonfjellet i Rana og Nesna. 35 milliarder for fabrikkbygging og 5 milliarder for bygging av vindkraftverk.
Ny kraftledning i Mo i Rana
Tidlig prosjekt på idéstadiet. Antatt byggestart.
Nybygg av gang- og sykkelvei, gatelys, VA-ledninger og pumpestasjon i Mo i Rana, del 2
Gang- og sykkelveg, veg ca 1200 meter, hovedledninger for vann, spillvann og overvann på deler av strekningen på til sammen ca. 960meter og 1 avløpspumpestasjon.
Nybygg av leiligheter i Mo i Rana
Gnr/bnr: 20/65, 641, 874.
Nybygg av boligfelt i Mo i Rana, trinn 1
Området bygges over flere byggetrinn.
Nybygg av barnehage i Mo i Rana
Barnehage for 40 barn.
Nybygg av hytter i Kvalnes
Totalt 18 tomter.
Sporendringer for ERTMS på stasjon i Dunderland, (K03)
Sporendringer for ERTMS Nordlandsbanen (K03).
Sporendringer for ERTMS på stasjon i Mo, (K03)
Sporendringer for ERTMS Nordlandsbanen (K03).
Etablering av infrastruktur for boligfelt i Mo i Rana
Infrastruktur for ca 60 boenheter.
Nybygg av kraftverk, distribusjonsnett(230v-22kv) i Rana
Ny tiltakshaver. Søknad om konsesjon skal sendes inn til NVE. Produksjon; 8,5 GWh. Start og kostnad er ikke bestemt.
Ombygg av leiligheter i Rana
GNR. 20 bnr. 437, 503, 502, 501, 500, 499, 498, 504 og 480.
Nye vannledninger og sjøledninger mm på Langneset, Mo i Rana
E9A - Rør-prosess, trykkøkningspumpestasjon og nytt fordelingshus vannklokka.
Nye vannledninger og sjøledninger mm på Langneset, Mo i Rana
E9B - Elektro-automasjon, trykkøkningspumpestasjon og nytt fordelingshus.
Etablering av nytt serverrom i Rådhuset i Mo I Rana
Det bør etableres et serverrom 2 for å sikre drift av kommunens IKT-systemer.
Asfaltarbeider Drift og vedlikehold Region Nord 2020 - Tilbudsrunde 1
Felles utlysning for 5-18-2020-01 Helgeland, 5-18-2020-02 Salten, 5-19-2020-01 Tromsø/Nord-Troms, 5-19-2020-02 Sør- og Midt-Troms og 5-20-2019-01 Vest-Finnmark.
Elektrokontrakter for fylkesvei Nordland
Felles utlysning for Hattfjelldal, Grane, Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Herøy, Dønna, Træna, Alstahaug, Leirfjord, Vefsn, Hemnes, Rana, Nesna, Lurøy og deler av Rødøy kommune.
Etablering av midlertidige kontorlokaler inne på tunet ved nasjonalbiblioteket i Rana kommune
2. januar 2020 får Nasjonalbiblioteket Mo i Rana ca. 50 nye ansatte. I påvente av nytt permanent bygg skal det etableres midlertidige kontorlokaler for en stor andel av de nyansatte. Leveringstid er derfor svært viktig for prosjektet og vil bli tillagt betydelig vekt. Tilbydere oppfordres derfor til å prioritere en raskest mulig leveranse i sitt tilbud. Det skal etableres ca. 700m2 brutto bygningsareal med midlertidige kontorlokaler på indre tun ved Nasjonalbibliotekets eksisterende bygg på Mo i Rana. Bygget skal fortrinnsvis settes sammen av standard moduler, hvor det meste av tekniske installasjoner allerede er integrert. Bygget skal leies i 2,5 år med opsjon på forlengelse.
Energieffektivisering av oppvarming i kirke i Rana
Det skal bores varmebrønner og installeres jord/bergvarmepumper med tilstrekkelig oppvarmingseffekt til fordeling i begge etasjene. Varmefordeling skal skje gjennom dertil egnet utstyr som viftekonvektorer eller tilsvarende. Det skal etableres belysning av kirke fasadene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: