Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Rana

Ny kraftledning i Mo i Rana
Tidlig prosjekt på idéstadiet. Antatt byggestart.
Ny bydel på Brennåsen i Rana
Totalt 200 lgh på Brennåsen, Ranas nye bydel.
Nybygg av gang- og sykkelvei, gatelys, VA-ledninger og pumpestasjon i Mo i Rana, del 2
Gang- og sykkelveg, veg ca 1200 meter, hovedledninger for vann, spillvann og overvann på deler av strekningen på til sammen ca. 960meter og 1 avløpspumpestasjon.
Nybygg av boligfelt i Mo i Rana, trinn 1
Området bygges over flere byggetrinn.
Drift- og vedlikehold på riksveger i Nordland kommune
Opsjon på å forlenge kontrakt med 12 månader.
Nybygg av hytter i Kvalnes
Totalt 18 tomter.
Nybygg av to firemannsboliger på Revelneset i Rana
Gnr/bnr: 21/33, 21/33, 21/147, deler av 21/1 og 21/4.
Ombygg av leiligheter i Rana
GNR. 20 bnr. 437, 503, 502, 501, 500, 499, 498, 504 og 480.
Asfaltarbeider Drift og vedlikehold Region Nord 2020 - Tilbudsrunde 1
Felles utlysning for 5-18-2020-01 Helgeland, 5-18-2020-02 Salten, 5-19-2020-01 Tromsø/Nord-Troms, 5-19-2020-02 Sør- og Midt-Troms og 5-20-2019-01 Vest-Finnmark.
Elektrokontrakter for fylkesvei Nordland
Felles utlysning for Hattfjelldal, Grane, Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Herøy, Dønna, Træna, Alstahaug, Leirfjord, Vefsn, Hemnes, Rana, Nesna, Lurøy og deler av Rødøy kommune.
Energieffektivisering av oppvarming i kirke i Rana
Det skal bores varmebrønner og installeres jord/bergvarmepumper med tilstrekkelig oppvarmingseffekt til fordeling i begge etasjene. Varmefordeling skal skje gjennom dertil egnet utstyr som viftekonvektorer eller tilsvarende. Det skal etableres belysning av kirke fasadene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: