Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Rana

Nybygg av leiligheter i Mo i Rana
Gnr/bnr: 20/65, 641, 874.
Fjellsikring og justering av sporets trasé Sør for Dunderland stasjon, Nordlandsbanen, E02
Arbeidene består av permanent sikring av utsprengt fjellskjæring, undersprengning og etablering av ny sportrasé, transport av masser, sporarbeider, og etablering av kabelkanaler. I tillegg inngår opprydding av området inkludert fjerning av eksisterende spor og installasjoner.
Sporendringer for ERTMS på stasjon i Dunderland, (K03)
Sporendringer for ERTMS Nordlandsbanen (K03).
Sporendringer for ERTMS på stasjon i Mo, (K03)
Sporendringer for ERTMS Nordlandsbanen (K03).
Nybygg av leiligheter i Rana
7-10 boenheter. 3-4 etasjer.
Nybygg av boligfelt i Mo i Rana, trinn 2
70-83 m2 per leilighet. Området bygges over flere byggetrinn.
Nybygg av to firemannsboliger på Revelneset i Rana
Gnr/bnr: 21/33, 21/33, 21/147, deler av 21/1 og 21/4.
Nybygg av leiligheter i Rana
Gnr/bnr: 20/65, 248. 2-3 etasjer.
Nybygg av omsorgsboliger på Storforshei
4 omsorgsboliger med tilhørende carportanlegg og sansehage.
Ombygg av leiligheter i Rana
GNR. 20 bnr. 437, 503, 502, 501, 500, 499, 498, 504 og 480.
Etablering av leiligheter i Rana kommune
Dagens kontorlokaler i 1. et. skal bestå, mens det i 2. 3. og 4. et. legges til rette for åtte leiligheter.
Rehabilitering av vann- og avløpsledninger m.m. på Gruben i Rana kommune
Eksisterende vann og avløpsledninger skal skiftes ut med nye ledninger i følgende veier: Svalbardgata vest og øst på Gruben. Det skal settes ned nye kummer og legges ut nye stikkledninger mot eiendommene langs gatene. Prosjektet skal i hovedsak utføres i eksisterende veggrunn og på private eiendommer. Prosjektet omfatter ca. 360 m hovedvannledning, ca. 460 m hovedspillvannsledning, ca. 440 m hovedovervannsledning, 8 nye vannkummer, 1 vannmålerkum, (evt 8 nye VK) 10 nye spillvannskummer og 10 nye overvannskummer. I nevnte tiltak skal også ca 500m veg med asfalt og overbygning skiftes ut.
Oppgradering av teater i Rana kommune
Nordland teater skal etablere Blackbox i ny etasje på eksisterende frittstående lagerbygg. I tilknytning til dette skal det bygges nytt teknisk rom under bakkenivå og et frittstående HC-toalett.
Isnett, fangvoll og fanggrøft på Fv 353 Lille Gjerdberget i Rana
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype løsmasse. Skredfaktor middels. 400m.
Rassikring på Fv 353 Øvre Gjerdberget i Rana
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype sørpe. Skredfaktor lav. 100m.
Rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Rana kommune
Rehabilitering av ca. 350 m vann- og avløpsledninger inkl overvann ført til terreng.
Rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Rana kommune
Rehabilitering av ca. 100 m vann- og avløpsledninger.
Etablering av energioppfølgingssytem sykehus i Mo i Rana
Gjelder nytt felles energioppfølgingssytem for Helgelandssykehusets bygg i Mosjøen, Mo i Rana og Sandnessjøen.
Etablering av hurtigladestasjon for el-biler i Namdalen
Pakken omfatter seks ladesteder langs Fylkesvei 17 fra Foldereid til Saltstraumen. (Saltstraumen, Ørnes, Halsa, Utskarpen, Salhusmarka, Foldereid). I tillegg skal det etableres ett ladested ved Umbukta på E12.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: