Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Røst

Etablering av infrastruktur for nytt oppvestsenter i Røst
Stein Hamre er oppdragsleder av prosjekteringsgruppe.
Renovering av fyrmesterbolig og taket på uthus i Røst
Fyrmesterboligen og taket på et av uthusene ved Skomvær fyrstasjon skal renoveres. Boligen er et betongbygg som har fått riss og sprekker etter frostspreng. Dette skal utbedres og bygget skal males. I tillegg skal samtlige vinduer og dører skiftes. Taket på det største uthuset/fjøset skal legges om. Vi demonterer steinen og legger nytt undertak og ny lektring før gammel stein remonteres. Det skal monteres nye takrenner på bygget.
Renovering av fyrtårn i Røst kommune
Utvendig maling samt skifte av glassene i tårnhuset. Tårnet har en høyde på 29 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: