Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Rødøy

Nybygg av utleieboliger i Gjerøy og Nordnesøy i Rødøy kommune
Prosjektering og bygging av 4 stk. nye utleieboliger i Rødøy kommune. Boligene bygges som vertikaldelte tomannsboliger. 1 stk. tomannsbolig på 8195 Gjerøy, og 1 stk. tomannsbolig på 8198 Nordnesøy.
Rassikring/fanggrøft på Fylkesveg 17 Årnes i Rødøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, sørpe. Skredfaktor middel. 384m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: