Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Narvik

Nybygg av gondolbane i Narvik
Gondolbane fra Narvik Sentrum opp till Narvikfjellet. 1,2 km.
Drift- og vedlikehold av elektriske anlegg langs riksveg i områder midtre Hålogaland 2020-2025
Nordland: Vestvågøy, Vågan, Tjeldsund, Sortland, Narvik, Moskenes, Lødingen, Hadsel, Flakstad og Evenes kommune. Troms: Lavangen, Kvæfjord, Harstad og Gratangen.
Riving og nybygg av deler av kai på Fagernes
Deler av kaien skal rives og erstattes med ny.
Nybygg av leiligheter i Narvik
Planområdet er totalt på 3,3 dekar.
Nybygg av forsamlingshus i Narvik
Planområdet er totalt på ca. 63 dekar.
Nybygg av barnehage i Beisfjord, Narvik
4-avdelings barnehage. Planområdets størrelse ca 9.2 daa, hovedformål ca 3.8 daa.
Sanering av vann- og avløpledninger i Narvik
Traséen som skal graves er ca 400 m.
Ombygg av kontor til leiligheter i Narvik
Felles takterrasse. I Dronningens gate skal gamle kontorlokaler i tredje- og fjerde etasje gjøres om til leiligheter.
Sanering og trykkreduksjon av vann- og avløpsledninger i Narvik
Narvik Vann KF skal sanere eksisterende vann- og avløpsledninger samt tilhørende kummer i deler av Ekornveien og Gaupeveien samt i terrenget mellom de to gatene. I de delene av strekningen som ligger i veg skal det etableres separatsystem for spill- og overvann. I forbindelse med utførelsen må det etableres midlertidig vannforsyning til abonnentene når ledningsstrekk kobles ut. Det må og etableres omkjøring/adkomst til de eiendommer som blir berørt under anleggsperioden. Eksisterende trykkreduksjonskammer skal utbedres og utvides. I eksisterende bygning i dag er trykkreduksjonsanlegg og rørarrangement plassert i rørkjeller og reservestrømsanlegg plassert i overetasjen. Som følge av at trykkreduksjonsventiler skal flyttes opp i første etasje, skal eksisterende reservestrømsaggregat flyttes ut i et tilbygg.
Sanering av vann- og avløpsledninger med tilhørende kummer i Narvik
Fellesutlysning for Bjørnsons vei, Nordahl Griegs vei, Schøyens vei og Falkbergets vei.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: