Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Narvik

Nybygg av sykehus og helikopterplattform på Furumoen i Narvik
Sykehusbygg HF inngår i prosjektorganisasjonen med kompetanse- og kapasitets-støtte til prosjekteier. Gnr/bnr: 38/1, 38/115 og 38/187 Energiklasse A og passivhus-standard.
Etablering av næringspark ved Bjerkvik i Narvik
Samlet areal 170 daa. Gnr/bnr 19/135 mfl.
Nybygg av helsehus i Narvik
Helsehuset skal bygges vegg i vegg med nytt UNN Narvik.
Drift- og vedlikehold av elektriske anlegg langs riksveg i områder midtre Hålogaland 2020-2025
Nordland: Vestvågøy, Vågan, Tjeldsund, Sortland, Narvik, Moskenes, Lødingen, Hadsel, Flakstad og Evenes kommune. Troms: Lavangen, Kvæfjord, Harstad og Gratangen.
Nybygg/omlegging av veitrasé E6 gjennom Ballangen sentrum
E6 – 1,2 km mellom Ørnåsen, og Stormyra traseen vil fremføres i relativt flatt/skrånet urørt terreng. Ny adkomst til Ballangen Flerbrukshall, lengde 400 meter. Ny adkomst fra Ballangen Flerbrukshall mot privat eiendom, lengde 231 meter. Ny G/S fra Ballangen Flerbrukshall til rundkjøring, 250 meter. Skibru. Riving av forsamlingshus, 2 etasjer + loft bruttoareal på 338 m2. Byggeår ca 1960 og senere renovert.
Nybygg av hytter i Narvik
Grunneier: Bjarne Fossheim og Benthe Fossheim Andersen.
Ny-og påbygg av leiligheter i Narvik
Gnr/bnr: 40/138, 1, 135, 136 og 137. 19 stk leiligheter i Tore Hunds gate 45 og 47 i tillegg til ny 4. etasje i Tore Hunds gate 43 med 2 stk leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Narvik
Planområdet er totalt på 3,3 dekar.
Rehabilitering av kontor m.m i Narvik kommune
Hele fasaden skal oppgraderes og teknisk rom skal utvides. Innvendig skal deler av plan 1 og U1 oppgraderes, det skal etableres ny heis, nytt elektrisk anlegg inklusiv el-tavle og nye ventilasjonsanlegg. I U1 skal det å etablere nye møterom som skal kunne benyttes av hele bygget i tillegg til utleie/utlån, toaletter og garderober. I plan 1 er leietaker en IT-bedrift. Her skal det etableres moderne kontorlokaler med soner for cellekontorer, åpent landskap, stillekontorer, sosialdel og kjøkken/oppholdssone. (Bygget består i dag av kontorlokaler og servicelokaler, og står tomt fra U2-3. etasje. I 4. etasje er Narvik Helsestasjon og vaksinasjonskontoret. Dette vil være i drift med publikumsvirksomhet gjennom hele byggeperioden.)
Sanering av vann- og avløpledninger i Narvik
Traséen som skal graves er ca 400 m.
Ny veiforbindelse mellom Frydenlund og Demag-området i Narvik kommune
Som en del av ny veiforbindelse mellom Frydenlund og Demag-området, skal Narvik kommune oppgradere Tunnelveien iht. gjeldende veistandard for samleveier. Det skal etableres ny rundkjøring i Kirkegata. Eksisterende vann og avløps-anlegg tilknyttet Tunnelveien skal oppgraderes.
Reparering og oppsetting av nytt sikringsnett ved tunnel på E10 i Narvik
Reparere og sette opp nytt og bedre sikringsnett ved den nordlige portalen på Trældalstunnelen på E10.
Ombygging av OPUS og karrieresenter ved videregående skole i Narvik
Lokaler skal etableres som kontor og undervisningslokaler med tilleggsfunksjoner.
Drenerings- og underbygningstiltak fra Grong til Rana langs Nordlandsbanen 2020/2022
Det skal utføres drenerings- og underbygningstiltak i Elsfjord og Drevja, Nordlandsbanen. Tiltakene er på ca 7-10 lokasjoner. Tiltakene omfatter blant annet sikring av sideterreng og fyllinger, og vannhåndtering (grøfting, stikkrenner og andre dreneringstiltak m.m.). Stedsspesifikk informasjon: D02 Naustrembekken km 418,9. D03 Norddalen-Moldalsenget km 423,7-425,6. D04 Dalmo - Toven km 430,5-431,7. D05 Sjåneset km 489,3-489,6. D06 Elsfjorddalen km 445,2-445,5. D07 Gåstjønnbekken km 448,0-448,3. D08 Storrapet km 450,3-450,6. D09 Seljelia ca km 450,9-451,2. D10 Opsjon. D10-B Aunet km 241,1-244,95. D10-C Strandmoen-Øksendalen km 368,3-390,46.
Sikring av planoverganger på Ofotbanen
1 jord- og skogbruksovergang.
Oppgradering av veikryss i Narvik kommune
Fellesutlysning for: Teknologivegen/E6 og Kirkegårdsvegen/E6.
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Øksnes, Bø, Andøy, Lødingen og Narvik.
Utskifting av vannledning av støpejern, nedstrøms trykkøkningsstasjonen i krysset Slyngbakken/Notveien i Narvik, del 2
Utskifting av vannledning av støpejern, nedstrøms trykkøkningsstasjonen i krysset Slyngbakken / Notveien. Dette inkluderer sanering av SJK-ledning og to vannkummer, nedsetting av én ny kum og legging av PE-ledning opp til eksisterende kum utenfor trykkøkningsstasjonen. Ledningen skal kobles inn i kum med PE-krage og løsflens. På denne ledningen skal én stikkledning kobles inn ved hjelp av anboring. I tillegg skal det settes ned ny kum på trykkledningen oppstrøms stasjonen. Fra denne kummen skal det legges ned ny PE100 trykkledning i samme grøft som ny lavtrykksledning og kobles inn i ny kum på samme ledning.
Sanering av vann- og avløpsledninger samt kummer i Narvik, del 1
Sanering av vannledning og avløps fellesledning inkludert fire avløpskummer og to vannkummer i Blåbærveien. Dette skal gjøres for å separere avløpet og det skal legges ned ny vannledning, overvanns- og spillvannsledning. Det skal settes ned fire overvannskummer, fire spillvannskummer, og to vannkummer. Fire sandfang/sluk skal tas inn på det nye overvannsnettet. Overvannsledningen skal ledes østover langs Emmenesveien til større OV-ledning av betong. Fire boliger skal ha vannstikk fra kum, ingen påkobling på ledning.
Oppgradering av vei i Narvik kommune
Fellesutlysning for følgende veier: Hauøyvegen, Eideveien, Sentrumsnære veger Kjøpsvik og Kjelkvikveien. Total kostnad: 3,3 mnok.
Oppgradering av veier i Narvik kommune
Fellesutlysning for følgende veier: Hauøyvegen, Eideveien, Sentrumsnære veger Kjøpsvik og Kjelkvikveien. Total kostnad: 3,3 mnok.
Rammeavtale for kjøp av kontormøbler til Mattilsynets kontor i Norge
Opsjon på forlengelse av avtalen med 1 + 1 år. Region Nord: kontorsteder i Sortland, Brønnøysund, Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen, Bodø, Leknes, Narvik, Harstad, Finnsnes, Storslett, Tromsø, Alta, Båtsfjord, Hammerfest, Karasjok, Kautokeino, Kirkenes og Vadsø.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: