Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Narvik

Etablering av næringspark ved Bjerkvik i Narvik
Samlet areal 170 daa. Gnr/bnr 19/135 mfl.
Drift- og vedlikehold av elektriske anlegg langs riksveg i områder midtre Hålogaland 2020-2025
Nordland: Vestvågøy, Vågan, Tjeldsund, Sortland, Narvik, Moskenes, Lødingen, Hadsel, Flakstad og Evenes kommune. Troms: Lavangen, Kvæfjord, Harstad og Gratangen.
Nybygg av hytter i Narvik
Grunneier: Bjarne Fossheim og Benthe Fossheim Andersen.
Nybygg/omlegging av veitrasé E6 gjennom Ballangen sentrum
E6 – 1,2 km mellom Ørnåsen, og Stormyra traseen vil fremføres i relativt flatt/skrånet urørt terreng. Ny adkomst til Ballangen Flerbrukshall, lengde 400 meter. Ny adkomst fra Ballangen Flerbrukshall mot privat eiendom, lengde 231 meter. Ny G/S fra Ballangen Flerbrukshall til rundkjøring, 250 meter. Skibru. Riving av forsamlingshus, 2 etasjer + loft bruttoareal på 338 m2. Byggeår ca 1960 og senere renovert.
Ny-og påbygg av leiligheter i Narvik
Gnr/bnr: 40/138, 1, 135, 136 og 137. 19 stk leiligheter i Tore Hunds gate 45 og 47 i tillegg til ny 4. etasje i Tore Hunds gate 43 med 2 stk leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Narvik
Planområdet er totalt på 3,3 dekar.
Nybygg av leiligheter i Narvik
12-14 byggemåneder.
Ombygg av lokaler i 2 etg på VGS i Narvik
Ombygging av eksisterende bygg ved Narvik videregående skole avdeling Oscarsborg.
Ombygging av OPUS og karrieresenter ved videregående skole i Narvik
Lokaler skal etableres som kontor og undervisningslokaler med tilleggsfunksjoner.
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Øksnes, Bø, Andøy, Lødingen og Narvik.
Utskifting av vannledning av støpejern, nedstrøms trykkøkningsstasjonen i krysset Slyngbakken/Notveien i Narvik, del 2
Utskifting av vannledning av støpejern, nedstrøms trykkøkningsstasjonen i krysset Slyngbakken / Notveien. Dette inkluderer sanering av SJK-ledning og to vannkummer, nedsetting av én ny kum og legging av PE-ledning opp til eksisterende kum utenfor trykkøkningsstasjonen. Ledningen skal kobles inn i kum med PE-krage og løsflens. På denne ledningen skal én stikkledning kobles inn ved hjelp av anboring. I tillegg skal det settes ned ny kum på trykkledningen oppstrøms stasjonen. Fra denne kummen skal det legges ned ny PE100 trykkledning i samme grøft som ny lavtrykksledning og kobles inn i ny kum på samme ledning.
Riving av dam i Bjerkvik i Narvik kommune
Bjerkvik Dam, som ligger ca. 4 km i luftlinje fra Bjerkvik sentrum (Narvik kommune), er en massiv gravitasjonsdam av armert betong, og har en damlengde på ca. 28 m (15 m + 13 m). Flomløpet er ca. 6 m, meden ledemur på ca. 13 m. Oppdraget omfatter bl.a. etablering av anleggsvei, kontrollert nedtapping av magasinet, riving av demningen med tilhørende konstruksjoner og istandsetting av området etter riving.
Sikring av planoverganger på Ofotbanen
1 jord- og skogbruksovergang.
Sanering av vann- og avløpsledninger samt kummer i Narvik, del 1
Sanering av vannledning og avløps fellesledning inkludert fire avløpskummer og to vannkummer i Blåbærveien. Dette skal gjøres for å separere avløpet og det skal legges ned ny vannledning, overvanns- og spillvannsledning. Det skal settes ned fire overvannskummer, fire spillvannskummer, og to vannkummer. Fire sandfang/sluk skal tas inn på det nye overvannsnettet. Overvannsledningen skal ledes østover langs Emmenesveien til større OV-ledning av betong. Fire boliger skal ha vannstikk fra kum, ingen påkobling på ledning.
Rammeavtale for kjøp av kontormøbler til Mattilsynets kontor i Norge
Opsjon på forlengelse av avtalen med 1 + 1 år. Region Nord: kontorsteder i Sortland, Brønnøysund, Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen, Bodø, Leknes, Narvik, Harstad, Finnsnes, Storslett, Tromsø, Alta, Båtsfjord, Hammerfest, Karasjok, Kautokeino, Kirkenes og Vadsø.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: