Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Moskenes

Ombygg av nasjonal turistveg og servicebygg på fergekai i Nord-Norge
Prosjektet er en oppgradering av eksisterende anlegg på Moskenes Fergekai med ett nytt servicebygg. Som bryggene i bukta rundt, står servicebygget på Moskenes som en paviljong i overgangen mellom hav og land. Byggets hovedelement er et langstrakt, svevende tak som hviler i to betongkrybber. Taket rammer inn utsikten fra parkeringsplassen og er et tydelig motiv når man kommer inn fra fastlandet med ferja. Under taket etableres et enkelt oppholdsrom, fem toaletter samt overbygde uterom på alle byggets sider.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: