Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Meløy

Utbedring av farled Stabbsundet i Meløy
Fra forslag til NTP, 2018-2023.
Utbedring av farled Åmøy i Rødøy/Meløy
Fra forslag til NTP, 2018-2023.
Utvidelse av kai ved videregående skole i Meløy
Det nye fartøyet er lengre enn den gamle og går dypere i havnen. Dermed har skolen behov for utvidelse av kaien og i tillegg skal det også utdypes, fjernes en påvist berg- nabbe med dybde på 3 meter på laveste lavvann utenfor kaia.
Sanering av renseanlegg og legging av sjøkabel på Ørnes i Meløy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: