Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Meløy

Etablering av skredvarslingsanlegg på Fylkesveg 7420 Storrona i Meløy
Prosjektet omfatter oppsetting av 4 stengepunkt med tilhørende tellesløyfer. 2 av stengepunktene skal etableres ved Storrona og 2 av stengepunktene skal etableres ved Kvitrona. Det skal også monteres radar og kameraanlegg. Anlegget skal kunne styres og overvåkes fra Vegtrafikksentralen, og kunne integreres med andre varslingssystemer. Anlegget i Storrona skal forsynes via 1000V-anlegg forsynt fra Kvitrona. Det skal også etableres fiber mellom de to anleggene. Kommunikasjon med radar skal gå via radiolink.
Etablering av skredvarslingsanlegg på Fylkesveg 7420 Kvitrona i Meløy
Prosjektet omfatter oppsetting av 4 stengepunkt med tilhørende tellesløyfer. 2 av stengepunktene skal etableres ved Storrona og 2 av stengepunktene skal etableres ved Kvitrona. Det skal også monteres radar og kameraanlegg. Anlegget skal kunne styres og overvåkes fra Vegtrafikksentralen, og kunne integreres med andre varslingssystemer. Anlegget i Storrona skal forsynes via 1000V-anlegg forsynt fra Kvitrona. Det skal også etableres fiber mellom de to anleggene. Kommunikasjon med radar skal gå via radiolink.
Nybygg av småhus i Ørnes, Meløy kommune
Det planlegges 2 boenheter med eget bad, soverom og stue med kjøkken. Hver boenhet har en utvendig bod via takoverbygd inngangsparti. Teknisk rom for varmtvannstank, ventilasjon etc. er også tilgjengelig med dør utenfra (tilgang er tenkt kun for teknisk personell). Hele bygningen er konstruert for hardbruk.
Etablering av bredbånd i Meløy, 2021-2023
Fellesutlysning for: Alstahaug, Brønnøy, Bø, Hamarøy, Hattfjelldal, Hemnes, Meløy, Narvik, Sortland, Sørfold og Vefsn kommuner.
Rassikring på Fylkesveg 452 Oldra i Meløy
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor lav. 299m.
Utskifting av stikkrenner og rekkverk langs Fv. 17 i Meløy
Kontrakten omfatter grøfting, utskifting av eksisterende stikkrenner, utskifting av deler av eksisterende rekkverk på fv17. Noe av arbeidet som skal utføres: - Sprengningsarbeid. - Fjellsikring. - Rekkverksarbeid. - Massetransport. - Vegetasjonsrydding. - Stikkrenner.
Etablering av bredbånd i Meløy kommune 2020-2022
Denne delkontrakten gjelder Evenes kommune, og dekker følgende områder: - Bolga. - Meløya. - Grønnøya/Åmøya nord. - Vassdalsvik. - Åmøya sør. - Enga.
Etablering av hurtigladestasjon for el-biler i Namdalen
Pakken omfatter seks ladesteder langs Fylkesvei 17 fra Foldereid til Saltstraumen. (Saltstraumen, Ørnes, Halsa, Utskarpen, Salhusmarka, Foldereid). I tillegg skal det etableres ett ladested ved Umbukta på E12.
Etablering av baderampe og gangvei på Stia i Meløy
Det er ønskelig å etablere en baderampe som kan legges ut slik at det er mulig å komme seg helt ut i vannet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: