Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Meløy

Oppgradering av vannverk i Meløy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Utbygging av bredbånd i Meløy
Fellesutlysning for områder i: Alstahaug, Leirfjord, Brønnøy, Sømna, Meløy, Øksnes, Hemnes, Lurøy kommuner. Totale kostnad: 100 mnok.
Etablering av molo og parkeringsområde i Reipå Havn
Prosjektet inkluderer følgende arbeider: • Mudring av renne. Under vann. 1650m3 • Etablering av molo. Plastring av molofront og dekking med filtermasser. 4070m3 • Etterfylling og etablering av parkeringsområde areal 3170m2. Det vil medgå 3170m3 pukk og grus. Komprimerte masser.
Nytt renseanlegg på Korsnes i Meløy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Sanering av avløpsanlegg i Meløy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Etablering av bredbånd i Meløy, 2021-2023
Fellesutlysning for: Alstahaug, Brønnøy, Bø, Hamarøy, Hattfjelldal, Hemnes, Meløy, Narvik, Sortland, Sørfold og Vefsn kommuner.
Rassikring på Fylkesveg 452 Oldra i Meløy
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor lav. 299m.
Rassikring på Fv 452 Kvitrona i Meløy
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor lav. 45m.
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Rødøy, Meløy, Beiarn, Saltdal, Fauske, Bodø, Sørfold, Hamarøy og Steigen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: