Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Meløy

Utbedring av farled Stabbsundet i Meløy
Fra forslag til NTP, 2018-2023.
Oppgradering av vannverk i Meløy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Utbygging av bredbånd i Meløy
Fellesutlysning for områder i: Alstahaug, Leirfjord, Brønnøy, Sømna, Meløy, Øksnes, Hemnes, Lurøy kommuner. Totale kostnad: 100 mnok.
Utbedring av farled Åmøy i Rødøy/Meløy
Fra forslag til NTP, 2018-2023.
Trafikksikkerhetstiltak fra Spildra til Spildervika i Meløy kommune
Riving og reetablering støtte-mur fornyelse VA-ledningene, samt øke brannvannkapasiteten reetablere veien, fortau og autovernet.
Utvidelse av kai ved videregående skole i Meløy
Det nye fartøyet er lengre enn den gamle og går dypere i havnen. Dermed har skolen behov for utvidelse av kaien og i tillegg skal det også utdypes, fjernes en påvist berg- nabbe med dybde på 3 meter på laveste lavvann utenfor kaia.
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Rødøy, Meløy, Beiarn, Saltdal, Fauske, Bodø, Sørfold, Hamarøy og Steigen.
Sanering av renseanlegg og legging av sjøkabel på Ørnes i Meløy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: