Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lødingen

Nybygg av boliger i Lødingen
Grunneier: Elvin Skovro.
Rassikring/varslingsanlegg og radar på Fylkesveg 837 Høgfjord i Lødingen
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 1043m.
Renovering av firemannsboliger i Lødingen
Opsjoner for begge leilihetene: Overflate behandling i kjeller vegger og gulv. Varmepumpe i alle leiligheter.
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Øksnes, Bø, Andøy, Lødingen og Narvik.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: