Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lødingen

Utvidelse av settefiskanlegg på land og i sjø på Hustadstranda i Lødingen Vestbygd
42 daa nye landarealer, derav ca.15 daa arealer for fylling i sjø med formål næringsarealer og ca.153 daa nye arealer i sjø med formål akvakultur. Gnr/bnr 13/9, 13/16
Utbedring av Hamarøygrunnen i Lødingen
Fra forslag til NTP, 2018-2023.
Nybygg av vannverk/høydebasseng i Rinøy
Tidlig og usikkert prosjekt.
Etablering av nye forsyningsledninger for råvann i Lødingen, del 1
Det skal etablerers nye forsyningsledning for råvann i Lødingen vannverk. Den nye traseen er fra kum 1046 (VK3) til dagens demning i Hamndalen (VK1). Denne delen av traseen er anslagsvis 1000 m lang. Det skal legges ny vannledning fra VK1 til Hyttevatnet.Vannet som det skal etableres nytt inntak i, ligger på kote 292 m.o.h. Traseen vil være ca. 850 m for borring i fjell.
Rehabilitering av kommunale veier i Lødingen
Lengde ca 110 m. Fellesutlysning for: Ternevegen, Elgvegen, Fenesvegen, Otervegen, Øvre Kalvollen, Kvartsvegen, Lyngveien, Mosevegen, Skarvegen og kryss Krystallvegen. Total kostnad: 1,3 mnok.
Rehabilitering av kommunale veier i Lødingen
Lengde ca 130 m. Fellesutlysning for: Ternevegen, Elgvegen, Fenesvegen, Otervegen, Øvre Kalvollen, Kvartsvegen, Lyngveien, Mosevegen, Skarvegen og kryss Krystallvegen. Total kostnad: 1,3 mnok.
Rehabilitering av kommunale veier i Lødingen
Lengde ca 135 m. Fellesutlysning for: Ternevegen, Elgvegen, Fenesvegen, Otervegen, Øvre Kalvollen, Kvartsvegen, Lyngveien, Mosevegen, Skarvegen og kryss Krystallvegen. Total kostnad: 1,3 mnok.
Rehabilitering av kommunale veier i Lødingen
Lengde ca 140 m. Fellesutlysning for: Ternevegen, Elgvegen, Fenesvegen, Otervegen, Øvre Kalvollen, Kvartsvegen, Lyngveien, Mosevegen, Skarvegen og kryss Krystallvegen. Total kostnad: 1,3 mnok.
Rehabilitering av kommunale veier i Lødingen
Lengde ca 145 m. Fellesutlysning for: Ternevegen, Elgvegen, Fenesvegen, Otervegen, Øvre Kalvollen, Kvartsvegen, Lyngveien, Mosevegen, Skarvegen og kryss Krystallvegen. Total kostnad: 1,3 mnok.
Rehabilitering av kommunale veier i Lødingen
Lengde ca 165 m. Fellesutlysning for: Ternevegen, Elgvegen, Fenesvegen, Otervegen, Øvre Kalvollen, Kvartsvegen, Lyngveien, Mosevegen, Skarvegen og kryss Krystallvegen. Total kostnad: 1,3 mnok.
Rehabilitering av kommunale veier i Lødingen
Lengde ca 295 m. Fellesutlysning for: Ternevegen, Elgvegen, Fenesvegen, Otervegen, Øvre Kalvollen, Kvartsvegen, Lyngveien, Mosevegen, Skarvegen og kryss Krystallvegen. Total kostnad: 1,3 mnok.
Rehabilitering av kommunale veier i Lødingen
Lengde ca 50 m. Fellesutlysning for: Ternevegen, Elgvegen, Fenesvegen, Otervegen, Øvre Kalvollen, Kvartsvegen, Lyngveien, Mosevegen, Skarvegen og kryss Krystallvegen. Total kostnad: 1,3 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: