Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hadsel

Nybygg av demensboliger i Hadsel, trinn 2
A - 1 huskropp, B - 1 huskropp, C - 2 huskroppar.
Nybygg av hotell ved sjøkanten på Stokmarknes i Vesterålen
6-7 etasjer. 150 hotellrom. Ca 1,5 år byggetid.
Nybygg av boliger og barnehage i Stokmarknes
Området er omdisponert til boligformål. Ca. 25 daa.
Etablering av infrastruktur for bolig- og hyttefelt på Hennes (Hinnøya) i Hadsel kommune
Det inngår opsjon på tilsvarende etablering av tilgrensende hyttefelt.
Ombygging av veikryss i Melbu
Statens vegvesen er tiltakhaver på vegene av fylkeskommunen. Hadsel kommunen er ansvarlig for reguleringsprosessen.
Etablering av fortau og oppgradering av kryss i Melbu
Oppgradering av kryss/overgang til eksisterende fortau ved Coldevins gate.
Renovering av fasade og tak på dagsenter i Melbu kommune
Oppgradering av fasade, skifte av vinduer, etterisolering og montering av fasadeplater. Skifte av tak med etterisolering og nytt tak.
Ny strandpromenad mellom Nordneskaia og Børøybrua, Stokmarknes
Planen er at strandpromenaden skal gå langs havet fra Nordneskaia, forbi gamle Finnmarken, og langs Rødbrygga helt til Børøybrua. Den vil gå videre over Børøybrua til skulpturene.
Utskiftning av hovedvannledning på Melbu
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Utskiftning av ca 1600 m hovedvannledning. Utskifting hovedvannledning fra Melbu vannbehandlingsanlegg til Urvannet.
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Øksnes, Bø, Andøy, Lødingen og Narvik.
Ombygging/ominnredning i videregående skole i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Enøktiltak på dagsenter i Hadsel
Fasade, etterisolering, nye vinduer og nytt tak.
Renovering av balkong på bosenter i Hadsel
Renovering av balkong i betong. Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Oppgradering av gjerde og vei på kirkegård i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Det er behov for å oppgrader gjerde og ruste opp veiene inne på kirkegården, slik at de blir mer markert og gruset.
Opprydding av gravplass på kirkegård i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Få ryddet på den øverste delen av gravplassen og fylt i farlige hull.
Oppgradering av kjøkken på bosenter i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Utvidelse av parkeringsplass ved kirkegård i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Legionellasikring på bygg i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Asfaltering og lapping av kommunale veier i Hadsel kommune
Gjelder veier i Melbu, Stokmarknes og Børøya. Totale kostnad: 2,2 mnok.
Boring under vann i forbindelse med etablering av ny FL 785100 i Hadsel kommune
Ved etablering av ny FL 785100 Medskallen innseiling til Fiskebøl Hadselfjorden trenger OV Skomvær assistanse med følgende: Boring under vann med fartøyets borerigg. Montering av stagklammer under vann. Stryring av stenger i borehull. Oppgitt dybde -5,8m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: