Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hadsel

Utdyping av farled, Raftsundet i Hadsel og Vågan
Fra forslg til NTP, 2018-2023.
Nybygg av boliger og barnehage i Stokmarknes
Området er omdisponert til boligformål. Ca. 25 daa.
Nybygg av demensboliger i Hadsel, trinn 1
A - 1 huskropp, B - 1 huskropp, C - 2 huskroppar.
Nybygg av boliger og forettningsbygg i Stokmarknes
Området er omdisponert til boligformål. Ca.48 daa.
Nybygg av vannverk i Fiskebøl i Hadsel
Vannverket skal dekke opp et eventuelt behov for Oljevernbase.
Oppgradering av varmeanlegg på bosenter i Melbu
Etablering av jordvarme, alternativt luft-til-vann, i forbindelse med oppgradering av varmeanlegg. Bygget har per i dag el-kjele og oljekjele, disse ønskes erstattet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: