Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hadsel

Nybygg av demensboliger i Hadsel, trinn 2
A - 1 huskropp, B - 1 huskropp, C - 2 huskroppar.
Nybygg av hotell ved sjøkanten på Stokmarknes i Vesterålen
6-7 etasjer. 150 hotellrom. Ca 1,5 år byggetid.
Etablering av infrastruktur for bolig- og hyttefelt på Hennes (Hinnøya) i Hadsel kommune
Det inngår opsjon på tilsvarende etablering av tilgrensende hyttefelt.
Omlegging av vannledning på Børøya i Hadsel
Det skal etableres ca. 172 meter ny vannledning med standard overbygging. Det skal videre etableres ca. 67 meter ny vannledning på bakken med isolasjonskasse.
Forberedende arbeider i forbindelse med etablering av handelsområde på Børøya i Hadsel kommune
Det skal fjernes løsmasser og renskes fjell før sprengning av berg for å etablere tomta (14 mål) for et fremtidig handelsområde. Sprengt fjell skal fylles i sjø nordøst på Børøya som en del av Stokmarknes miljøhavn.
Etablering av fortau og kryssløsning i Stokmarknes
Fra Richard Withs gate til V.D. Hals gate og kryssløsning Lensmansveien.
Drift og vedlikehold av riksveger og riks-g/s veger for Midtre Hålogaland 2021-2026, 9503
Felles utlysning for kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Lødingen, Kvæfjord, Sortland, Tjeldsund og Harstad.
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Øksnes, Bø, Andøy, Lødingen og Narvik.
Enøktiltak på bosenteri Hadsel
Fasade, etterisolering, nye vinduer og nytt tak.
Rehabilitering av ballbinge ved skole i Hadsel kommune
Det er totalt 4 (fire) ballbinger som skal renoveres. Felles utlysning for ballbingene lokalisert ved kommunens skoler. 2 stk ved Melbu skole, 1 stk ved Sandnes skole og 1 stk ved Strønstad skole. Mål på ballbingene er: Ballbinge 1: 21x13 m. Ballbinge 2: 21x13 m. Ballbinge 3: 21x13 m. Ballbinge 4: 20x13 m.
Nybygg av ventilasjonsanlegg i barnehage i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: