Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Grane

Ny E6 fra Svenningelv til Lien i Grane
10,1 km med tunnel på 2 km og 2 bruer på 150 og 400 meter. 2 jernbanekryssinger.
Nybygg av helsetun i Grane kommune
24 pasientrom og 8 bemannede boliger. Uteområde ca 9100 m2.
Bredbåndsutbygging i Nordland
Fellesutlysning for: Sømne-, Leirfjord-, Hemnes-, Hattfjelldal-, Grane- og Bø kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: