Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Gildeskål

Nybygg av transformatorstasjon på Langmyra i Gildeskål
400 m2 bygg. Gnr/bnr: 48/5 og 48/6.
Drift- og vedlikehold på fylkesveger ved Sør Salten i Nordland
Felles kontrakt for Bodø, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Meløy og Rødøy.
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Rødøy, Meløy, Beiarn, Saltdal, Fauske, Bodø, Sørfold, Hamarøy og Steigen.
Ombygging/ominnredning i videregående skole i Inndyr
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Etablering av nytt el-anlegg på videregående skole i Inndyr
Dette omfatter også branntettinger, grave kabelgrøft og bygningsmesige tilpassninger for elektroinstallasjoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: