Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Flakstad

Flytting av veg i fylling i sjø/strandsone på E10 Ramberg i Flakstad
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 1002m.
Rassikringstiltak på E10 Bøpollen i Flakstad
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 150m.
Rassikringstiltak på E10 Bøfjellet II i Flakstad
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 201m.
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Øksnes, Bø, Andøy, Lødingen og Narvik.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: