Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Fauske

Nybygg av hotell i Fauske
240 hotellrom. Etasjeskiller i massivtre. Eventuelt et tekniskt rom i underetasjen.
Nybygg av boliger med teknisk infrastruktur mellom Furnes og Furnesstranda i Valnesfjord
66,7 daa. Gnr. 76, Bnr. 2, 25, 95, 139, 199, 266 og 379.
Etablering av boliger og næring i Fauske
Gnr/bnr: 103/1348, 103/1281, 103/1228, 103/16 og 103/472.
Nybygg av kontorbygg og garasje på Krokdalsmyra i Fauske
Nytt teknisk driftsbygg for å samle beredskapsinstanser, herunder Salten Brann, Sivilforsvaret, kommunal legevakt og Nordlandssykehusets ambulansetjeneste. Videre skal også tekniske tjenester i kommunen under ett tak, herunder avdeling VVA (vei, vann og avløp), avdeling for Park/Idrett, avdeling for Vedlikehold, avdeling for Drift og Avdeling for Renhold.
Om- til- og nybygg av videregående skole i Fauske
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av hyttefelt i Fauske
Selges til både utbyggere og selvbyggere.
Ombygging av barnehage i Valnesfjord, Fauske kommune
Ombygging av ca. ¾ av underetasjen. Dagens tekniske anlegg planlegges skiftet ut.
Ombygg til barnehageareal i eksisterende skolebygg på Erikstad i Fauske kommune
Ombygging av et areal i 1. etg. i eksisterende skolebygg på Erikstad. Dette for å gi plass for barn fra en eksisterende barnehage på Vestmyra. Det er totalt ca. 530m2 i den delen som inneholder arealet som skal ombygges. Arealet som har ny rominndeling (ombygges) utgjør ca. 450m2. Tiltaket medfører i tillegg til innvendig ombygging, noen mindre arbeider utomhus deriblant inngjerding av nytt uteareal for å dekke lovpålagte krav til uteareal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: