Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Fauske

Nybygg av forretningsbygg og kontor mm i Fauske
Deler av infrastrukturen vil opparbeides av kommunen.
Opparbeidelse av infrastruktur og uteanlegg/grøntområde for nye Blålysbygget på Krokdalsmyra i Fauske
Nytt teknisk driftsbygg for å samle beredskapsinstanser, herunder Salten Brann, Sivilforsvaret, kommunal legevakt og Nordlandssykehusets ambulansetjeneste. Videre skal også tekniske tjenester i kommunen under ett tak, herunder avdeling VVA (vei, vann og avløp), avdeling for Park/Idrett, avdeling for Vedlikehold, avdeling for Drift og Avdeling for Renhold. Utvendige arealer bestående av asfalt er på ca. 9855 kvm, grøntarealer 3027 kvm.
Etablering av nye 132 kV kraftledninger i Fauske
Stigfjell-Salten 11 km. Hauan-Fauske 1 km.
Nybygg av leiligheter i Fauske, trinn 2
Gnr/bnr 103/1201, 1634, 521, 570
Om- til- og nybygg av videregående skole i Fauske
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av hyttefelt i Fauske
Selges til både utbyggere og selvbyggere.
Utvidelse av barnehage i Fauske
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: