Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Fauske

Nybygg av boliger med teknisk infrastruktur mellom Furnes og Furnesstranda i Valnesfjord
66,7 daa. Gnr. 76, Bnr. 2, 25, 95, 139, 199, 266 og 379.
Opparbeidelse av infrastruktur og uteanlegg/grøntområde for nye Blålysbygget på Krokdalsmyra i Fauske
Nytt teknisk driftsbygg for å samle beredskapsinstanser, herunder Salten Brann, Sivilforsvaret, kommunal legevakt og Nordlandssykehusets ambulansetjeneste. Videre skal også tekniske tjenester i kommunen under ett tak, herunder avdeling VVA (vei, vann og avløp), avdeling for Park/Idrett, avdeling for Vedlikehold, avdeling for Drift og Avdeling for Renhold. Utvendige arealer bestående av asfalt er på ca. 9855 kvm, grøntarealer 3027 kvm.
Nybygg av kontorbygg og garasje på Krokdalsmyra i Fauske
Nytt teknisk driftsbygg for å samle beredskapsinstanser, herunder Salten Brann, Sivilforsvaret, kommunal legevakt og Nordlandssykehusets ambulansetjeneste. Videre skal også tekniske tjenester i kommunen under ett tak, herunder avdeling VVA (vei, vann og avløp), avdeling for Park/Idrett, avdeling for Vedlikehold, avdeling for Drift og Avdeling for Renhold.
Nybygg av produksjonsbageri i Fauske
Ca 1500-1800 m2 grunnflate. 1 hovedetasje + mesanin.
Etablering av nye 132 kV kraftledninger i Fauske
Stigfjell-Salten 11 km. Hauan-Fauske 1 km.
Nybygg av fritidsboliger i Fauske
Grunneier: Dag Lundbakk, Roger Henriksen og Bjarne M Jonassen. Gnr/bnr: 62/45, 87 og 88. 9,6 daa.
Om- til- og nybygg av videregående skole i Fauske
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Øke kapasitet på stasjon og terminal i Fauske (K04)
Sporarbeider for at øke kapasitet på stasjon og terminal.
Utvidelse av barnehage i Fauske
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av garasjeanlegg på Daja i Fauske
Garasjeanlegget skal bestå av tilsammen 110 enheter fordelt på 8 frittstående bygg. 3 bygg i dobbelrekke – 56 enheter med saltak, og 5 bygg i enkeltrekke – 54 enheter med pulttak.
Ombygging av barnehage i Valnesfjord, Fauske kommune
Ombygging av ca. ¾ av underetasjen. Dagens tekniske anlegg planlegges skiftet ut.
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Rødøy, Meløy, Beiarn, Saltdal, Fauske, Bodø, Sørfold, Hamarøy og Steigen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: