Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Evenes

Nybygg av landbasert postsmoltanlegg på Slaggen industriområde i Evenes
Produksjonskapasitet på rundt 5.000 tonn fisk årlig.
Bygging av MPA-hangar og administasjonsbygg/lager/verksted på Evenes flystasjon
Denne entreprisen vil i hovedsak omfatte: - Grunnarbeider f.o.m. traubunn inkl grøfter for bunnledninger etc, ca. 15 000 m2 - Bygging av ny hangar i stål og sandwichelementer, ca 7 700 m2 -- Hangarporter leveres i egen entreprise - Bygging av adm/lager/verksted i tre, sandwichelementer og betong, ca 10 000 m2 - Bygging av kaldgarasje i leca og sandwich elementer, ca 850 m2
Etablering og drift av energisentral i Evenes
Avinor er med i avtalen for kjøp av energi til Harstad/Narvik lufthavn.
Etablering av nye befalsforlegninger og mannskapsforlegning ved Evenes flystasjon
Estimert entreprisekostnad ca 150-200 mnok eks. opsjon. Prosjektene C00717 og C00718 omfatter etablering av to nye befalsforlegninger B3 og B4 med til sammen 94kvarter og én ny mannskapsforlegning, M2, med totalt 162 sengeplasser. De 94 befalskvarterene planlegges fordelt med 41 kvarter i befalsforlegning B3 og 53 kvarter i befalsforlegning B4. Ny mannskapsforlegning M2 er planlagt etablert i samme baseområdet som befalsforlegningene og parallelt med eksisterende mannskapsforlegning M1.
Riving og nybygg av gjerder, veier og porter ved Evenes flystasjon
Ca. 9 km riving og deponering av eksisterende gjerde, h= 2,5 m + 1 m. Ca. 7,5 km ny kjørevei, enkel standard. Ca. 10 km gjerde, h= 4 m. Ca. 140 stk. master, h= 4-6 m. Ca. 11 km kabelgrøft m trekkerør. Ca. 14 km rydding skog/kratt i 5 m bredde på utside av nytt og eksisterende perimeter. Ca. 30 stk. porter av forskjellig type. Opsjon på nytt indre perimeter; ca. 3 km gjerde, h= 2,5 m.
Fornyelse av bygg på Evenes flyplass, trinn 1
Fornyelse av fem bygg (mannskaps- og befalsforlegninger, kjøkken/messebygg og administrasjonsbygg).
Etablering av hovedport, høye master m.m på Evenes flystasjon
Hovedport, port sørøst, hovedvaktbygg-utomhus, øvrige porter, høye master og opsjon på forsyningsbygg utomhus.
Etablering av hangarporter til Evenes flystasjon
Prosjektering, levering og montering av 3 stk skyveporter. 2 stk portblad i bredde ca 47 meter, høyde ca 15,5 meter. 1 stk portblad i bredde ca 51 meter, høyde ca 15,5 meter.
Nybygg av boliger ved lufthavn Evenes, trinn 1
Trinnvis utbygging, totalt 20-40 stk enheter.
Nybygg av boliger ved lufthavn Evenes, trinn 2
Trinnvis utbygging, totalt 20-40 stk enheter.
Teknisk oppgradering av fjellanlegg mm ved Evenes
Omfang: Understøtte nasjonalt og NATO beredskapsoppdrag. Adm. funksjoner m/tilstedevaktbygg, korrektiv vedlikehold, nedfelt Runway Arresting Gear (RAG) i rullebanen, teknisk oppgradering av fjellanlegg.
Vedlikehold av fly og bakkeutstyr mm ved Evenes
Omfang: Understøtte styrkeproduksjon og operasjoner, fly-operative flater, utomhus, adminstrative funksjoner, vedlikehold av fly og bakkeutstyr.
Rammeavtale for levering og montering av fjellduk m.m i Evenes
Felles kontrakt: Evenes, Tjeldsund og Skånland kommune.
Brannsikring på flystasjon i Evenes
Entreprisen vil i hovedsak omfatte et slukkeanlegg for hangarer. I leveransen vil følgende inngå: - Prosjektering, Levering, Montering og Driftsettelse av slukkeanlegg. - Anlegget skal prosjekteres med basis i NFPA 409 Standard on Aircraft Hangar (2016) - Slukkeanlegget skal dimensjoneres etter kapittel 6, gruppe 1, i NFPA 409 - Stikkord: - Taksprinkler, Preaction-anlegg, tørt anlegg alternativt Deluge-anlegg - Skumkanoner, alternativt «pop-up» dyser i gulv

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: