Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Dønna

Utvidelse av havbrukspark på Bjørn i Dønna kommune
Det skal bygges et servicebygg på 430 kvadratmeter, som blant annet skal huse et nytt anlegg for avløp og rensing. I tillegg skal det føres opp et industribygg, hvor LetSea skal drive forskning.
Etablering av infrastruktur for nytt hytteområde i Almvik
Ca. 23 daa. Infrastruktur for 19 hyttetomter.
Elektrokontrakter for fylkesvei Nordland
Felles utlysning for Hattfjelldal, Grane, Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Herøy, Dønna, Træna, Alstahaug, Leirfjord, Vefsn, Hemnes, Rana, Nesna, Lurøy og deler av Rødøy kommune.
Renovering av tårn og bolig i Dønna kommune
Oppmaling av tårnet og boligen etter at rustskader og gammel maling er fjernet ved hjelp av sandblåsing og høytrykksvask.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: