Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bodø

Nybygg av oljeterminal i Bodø
Prosjekt i tidlig fase. Byggherrebedrift skal stiftes. Nordlandet VI.
Nybygg av helsehus i Bodø
Samarbeidsprosjekt mellom Nord universitet, Bodø kommune og Nordlandssykehuset.
Nybygg av hotell, leiligheter og spa i Bodø
Totalt blir det 160 hotellrom, og 50 leiligheter. 4-6 etasjer på toppen med eksklusive leiligheter. Gnr/bnr 138/552 mfl
Vedlikehold asfaltdekker på riksveier og fylkesveier i 2020
Asfaltarbeidet omfatter totalt ca 125 kontrakter.
Nybygg av flerbolighus i Bodø, trinn 1
Totalt fire blokker i 3- 4 etasjer. 87 leiligheter i 2 trinn med en totalkostnad på ca. 350-370 mill.kr. Gnr/bnr 31/312, 313, 315, 316, 317
Nybygg av naust og flytebrygger i Bodø
Gnr/bnr 202/7, 8, 9 og deler av 202/4
Nybygg av flerbolighus i Bodø, trinn 2
Totalt fire blokker i 3- 4 etasjer. 87 leiligheter i 2 trinn med en totalkostnad på ca. 350-370 mill.kr. Gnr/bnr 31/312, 313, 315, 316, 317
Nybygg av leiligheter og næringslokaler i Bodø
Storgata 39-45. 4-6 etasjer. Planområdet omfatter gnr/bnr: 138/2109, 138/2060, 138/4366
Utvidelse av badeanlegg i Bodø
Ny 25 meters konkurransebasseng.
Nybygg av boliger på Hunstad i Bodø
40 tomter, bygges ut med ca. 2-3 tomter/år. Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Etablering av ny vannledning i Bodø
Gnr/Bnr: 81/1, 2, 3, 4, 10, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 og 11.
Nybygg av boligområde i Bodø, trinn 2 mfl
Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Nybygg av leiligheter for eldre i Tverlandet
2-4 etasjer. 23 parkeringsplasser. Gnr.70/Bnr. 763 og Gnr.70/Bnr. 587
Til- og ombygg av omsorgsboliger i Bodø
Nyetableringen vil bli integrert med eksisterende botilbud.
Nybygg av fritidsboliger i Bodø, trinn 1
Gnr/bnr 202/7, 8, 9 og deler av 202/4.
Sanering/utskiftning av vann- og avløpsledninger i Rønvik i Bodø
Sanering/utskifting av vann- og avløpsledninger i forbindelse med bypakkeprosjekt for oppgradering av Nordstrandveien i Rønvik.
Forsterking av vannledningsnett i Bodø
Forsterking av vannledningsnett for å oppnå brannvannsdekning og tilstrekkelig leveringskapasitet for nye bolig og næringsområder samt eksisterende områder med manglende kapasitet.
Nybygg av småkraftverk i Bodø
Tidlig og usikkert prosjekt. 8,1 Gwh/år. Byggherre er foreløpig ukjent. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av parkeringshus i Bodø
Godkjent regulering. Parkeringsanlegg med inntil 85 plasser.
Sporendringer for ERTMS på stasjon i Bodø, (K03)
Sporendringer for ERTMS Nordlandsbanen (K03).
Opprusting av vei mellom Rønvikkrysset og Mælen i Bodø, Bypakke Bodø
Ruste opp Nordstrandveien mellom Rønvikkrysset og Mælen med 2-sidig fortau og sykkelvei på sørsiden.
Asfaltarbeider langs fylkesveier i Nordland
Konkurransen er delt inn tre konkurranser: - Lofoten Vesterålen og Ofoten. - Salten. - Helgeland.
Utbedring av farled Landegode i Bodø
Fra forslag til NTP, 2018-2023.
Riving-og nybygg av boliger for funksjonshemmede i Bodø
Fra investeringsbudsjett 2017-2018.
Havnepromenaden i Bodø, etappe 2
Torgkaia-Havneterminal 1.
Oppgradering av trafikksikkerhetsmessige tiltak i Bodø
Krysset Bodøsjøveien Gamle Riksvei skal bygges om til kanalisert kryss. Krysset skal bygges om slik at trafikksikkerheten til alle trafikanter grupper økes. Eksisterende kantstopp og busslomme skal bygges om til gjeldende standarder for å ivareta sikkerheten til kollektivreisende. Arbeidet består av vegarbeid, asfaltarbeid, anleggsgartner-arbeid, vegmerking og belysning og elkraft.
Nybygg av småhus for personer med sammensatte rus- og psykiatriske lidelser i Bodø
Frittliggende eneboliger på 35-45 kvm. Ca 2,5 milj per hus.
TS-tiltak ved Reinslettveien fra Ragnar Schølbergs v til Saltvern, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Rønvikveien fra Kirkeveien til Fjellveien, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
Etablering/ forsterkning av høyspentledning for strømforsyning Breivik, Skjerstad
Alternativ 1: Forsterkning av høyspenningsforbindelse Oldereid- Breivik Alternativ 2: Ny høyspenningsforbindelse Fauske- Breivik, med sjøkabel over fjorden Alternativ 3: Ny høyspenningsfrobindelse Reitan- Skjerstad eller Breivik, med sjøkabel over fjorden Alternativ 4: Spenningsreguleringstiltak
Langsgående vegoppmerking med sprayplast og ekstrudert termoplast i Nordland
Gjelder: Hedmark, Oppland, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland.
TS-tiltak ved Sivert Nielsens gate, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
Etablering av kyststi fra Mørkvedbukta til Bodøsjøen i Bodø, del 1
6,5 km lang kyststi totalt. Totalkostnad for Naturfølelsen: 25 mnok.
TS-tiltak ved Skoleveien fra Rønvikveien til Reinslettveien, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Kleivaveien fra jernbane- overgang til Stordalshallen, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Fenesveien fra Stormyrkul- veien til Støver skole, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Torvgt. fra prinsens gate til Bodø VGS, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak på Gjerdåsveien fra Leiteveien til Reinparkveien, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Parkveien fra Bankgt. til Jordbruksveien, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Alstadveien, fortau og gs-veg mellom skolene, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: