Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bindal

Til- og ombygg av sykehjem i Terråk
Bygg A er i 2 etasjer og er satt opp i 1986, dette bygget skal hel-renoveres både teknisk og bygningsmessig. I tillegg skal det bygges ett tilbygg til bygg A med en grunnflate på ca 130m2 i 2 etasjer. Det skal bygges en ny frittstående garasje/carport ink. teknisk rom for nødstrømsaggregat. Det skal bygges ett tilbygg til bygg B, ca 450m2 på ett plan. Inneholder 5 omsorgsleiligheter. Eksisterende bygg B er bygd i 1995, dette bygget skal ha en teknisk oppgradering og noe bygningsmessig. I bygg C så skal vaskeriet for klær bygges om. Bårerom og sermonirom etableres. Utearealer skal også endres/ pusses opp, parkering, plenarealer, beplantning etc. Sør for bygg A står det i dag ett hus (hus 27) som skal saneres. Entreprenør for levering av videokonferanseutstyr.
Rassikring på Fylkesveg 17 Hornura i Bindal
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype stein. Skredfaktor middels. 709m.
Trafikksikkerhetstiltak på Parkveien i Bindal
Deler av gnr/bnr 34/22, 34/87 og 115/1. Legge til rette for en trygg og sikker trafikkavvikling i forbindelse med Bindalseidet skole og barnehage, samt for de nyetablerte omsorgsboligene.
Etablering av hurtigladestasjon for el-biler i Namdalen
Pakken omfatter seks ladesteder langs Fylkesvei 17 fra Foldereid til Saltstraumen. (Saltstraumen, Ørnes, Halsa, Utskarpen, Salhusmarka, Foldereid). I tillegg skal det etableres ett ladested ved Umbukta på E12.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: