Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bindal

Etablering av nytt småkraftverk i Terråkelva i Bindal kommune
Småkraftverket vil gi en årlig kraftproduksjon på 5,6 GWh. Dette tilsvarer strømbruken til ca. 280 husstander.
Nybygg av utleiehytter og lager m.m ved Kjellosen i Bindal
Gnr/Bnr: 3/27, 28, 36, 44, 49, 50 og deler av 3/26 og 3/45.
Trafikksikkerhetstiltak på Parkveien i Bindal
Deler av gnr/bnr 34/22, 34/87 og 115/1. Legge til rette for en trygg og sikker trafikkavvikling i forbindelse med Bindalseidet skole og barnehage, samt for de nyetablerte omsorgsboligene.
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Hattfjelldal, Grane, Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Herøy, Dønna, Træna, Alstahaug, Leirfjord, Vefsn, Hemnes, Rana, Nesna, Lurøy og deler av Rødøy kommune.
Rassikring på Fylkesveg 17 Hornura i Bindal
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype stein. Skredfaktor middels. 709m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: