Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Beiarn

Nybygg av skianlegg på Leiråmo i Beiarn
Ca. 152 daa. Godkjent detaljregulering. Ca. 3 km vei. Gnr/bnr 31/1, 6, 7, 0/1 og 71/6.
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Rødøy, Meløy, Beiarn, Saltdal, Fauske, Bodø, Sørfold, Hamarøy og Steigen.
Asfaltarbeider Drift og vedlikehold fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for vedlikeholds asfaltering av vei i Nordland, Sør-Troms og Øst-Finmark.
Nytt kontrollsystem på pumpestasjon i Beiarn
Felles utlysning for tollåkilda, Ågleinåga, Vold, Storjord, Trones, Moldjord, Nyvold, Buen, Dokmo og Tollånes. Totalt 14 utlysningar.
Nytt kontrollsystem på renseanlegg i Beiarn
Felles utlysning for tollåkilda, Ågleinåga, Vold, Storjord, Trones, Moldjord, Nyvold, Buen, Dokmo og Tollånes. Totalt 14 utlysningar.
Nytt kontrollsystem på Vannverk i Beiarn
Felles utlysning for tollåkilda, Ågleinåga, Vold, Storjord, Trones, Moldjord, Nyvold, Buen, Dokmo og Tollånes. Totalt 14 utlysningar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: