Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ballangen

E6 Forsatunnelen i Ballangen, tunnelutbedring
Totalentreprise med samspill. Felles kontrakt for 12 tunneler på strekningen Nord-Trøndelag grense-Fauske. En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften.
Utbedring av farled Bognes-Lødingen i Ballangen
Fra forslag til NTP, 2018-2023.
Etablering av molo, flytebrygge og infrastruktur på Fornes i Ballangen
Prosjektet omhandler bygging av molo, flytebrygge og infrastruktur (vei og vann til molo). (Ballangen kommune vil inngå i Narvik kommune fra årsskiftet 2019/2020.)

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: