Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Andøy

Nybygg av landbasert gjennomstrømningsanlegg ved Kvalnes i Andøy, trinn 2 m.fl.
Landsbasert anlegg for oppdrettslaks. Satser på et fiskevolum på 10.000 tonn i året.
Nybygg av brannstasjon i Andøy kommune
Andøy kommune skal bygge ny brannstasjon i Risøyhamn på ca. 400 m2 til erstatning for eksisterende branngarasje. Den nye stasjonen skal føres opp på tomt som ligger i Risøyhamn tettsted, fradelt fra parsell gnr./bnr. 9/257, ovenfor det «gamle meieriet». Tomtestørrelse er på ca. 1400 m2. Det skal etableres en brannstasjon med 3 garasjeløp for biler, pumpe og henger, i tillegg til andre fasiliteter, så som garderober, toaletter, renhold-, trim- og oppholdsrom. Utomhus skal det være asfaltert parkering for private kjøretøy og oppstillingsplass foran porter for utrykningskjøretøy.
Etablering av infrastruktur for boligfelt i Bleik
Godkjent detaljregulering. Infrastruktur for 36 boenheter.
Asfaltering av flyoperative flater på flystasjon i Andøy kommune
Dette innbefatter fresing inkl bortkjøring av masser, rengjøring og klebing av områdene og asfaltering av til sammen ca. 9700 m2 fordelt på forskjellige områder på stasjonen i en radius av 2 km. Deler av prosjektet er inne på områder hvor det kan være aktuelt å hensynta flyaktivitet, dette blir avklart underveis.
Oppgradering av fjellanlegg i Andøy kommune
Forsvarsbygg eier et fjellanlegg ved Andøya som skal sikres mot vanninntrenging slik at anlegget ikke behøver vedlikehold i fremtiden. Fjellhallen hvor anlegget/bunker ligger brukes/eies av Andøy energi, deler av denne fjellhall inneholder kritiske installasjoner som forsyner Andøya med energi og kan ikke bli berørt av tiltaket.
Etablering av hurtigladestasjon for el-biler i Nordland Nord
Sammen fem ladesteder ved Skogvatnet (Bjørnfjell), Steigen, Gullesfjord/Lofastkrysset, på strekningen Risøyhamn/Andenes og på strekningen Gimsøystraumen bruk – Reine på Vestvågøy.
Utbygging av bredbånd i Andøy kommune
Denne delkontrakten gjelder Andøy kommune, og dekker følgende områder: - Stave - Buskålen. - Klubban - Sørmela. - Myra - Nygård. - Ånes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: