Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Andøy

Nybygg av landbasert gjennomstrømningsanlegg ved Kvalnes i Andøy, trinn 2 m.fl.
Landsbasert anlegg for oppdrettslaks. Satser på et fiskevolum på 10.000 tonn i året.
Nybygg av omsorgsboliger i Andøy
22 st omsorgsboliger. 20-25 byggemåneder.
Nybygg av omsorgsboliger i Andøy
16 st omsorgsboliger.
Oppgradering av fjellanlegg i Andøy kommune
Forsvarsbygg eier et fjellanlegg ved Andøya som skal sikres mot vanninntrenging slik at anlegget ikke behøver vedlikehold i fremtiden. Fjellhallen hvor anlegget/bunker ligger brukes/eies av Andøy energi, deler av denne fjellhall inneholder kritiske installasjoner som forsyner Andøya med energi og kan ikke bli berørt av tiltaket.
Asfaltering av flyoperative flater på flystasjon i Andøy kommune
Dette innbefatter fresing inkl bortkjøring av masser, rengjøring og klebing av områdene og asfaltering av til sammen ca. 3200 m2 fordelt på forskjellige områder på stasjonen. Deler av prosjektet er inne på områder hvor det kan være aktuelt å hensynta flyaktivitet, dette blir avklart underveis.
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Øksnes, Bø, Andøy, Lødingen og Narvik.
Reparasjon av molo i Andøy kommune
Utlegging av dekkblokk langs yttersiden av brystvernet på Skarvbardmoloen ble utfør i 2014, men sikringsstøp ble ikke fullført i en strekning av ca. 430 m. Det gjenstår å utføre sikringsstøp av en strekning på ca. 100 m mot området ved landingen sett fra vest og hele strekningen fra landingen og videre 330m østover. Dekkblokkene i området der moloen passerer landingen er sikret med bolter, og skal ikke støpes ut. Det benyttes betong B 35 uarmert, og det er beregnet et volum på inntil 0,5 m3 betong pr. løpemeter (lm) molo. Det må etableres steng for å hindre massiv utflyting av betong fra stedene som skal utstøpes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: