Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Alstahaug

Nybygg av rekkehus på Ura, Sandnessjøen
Kan bygges totalt 200 enheter på området.
Nybygg av småbåtshavn med molo samt nybygg av boliger og utleiehytter på Sandvika i Gildeskål
Gnr/bnr: 79/15, 2, 14, 23. Ca 109,6 daa. Planområdet ligger i Sandvika som ligger langs Sandvikveien (Fylkesvei 478) på Sanhornøy i Gildeskål kommune. 1-2 etasjer. Grunneiere: Einar Andre Thommesen, Trygve Tollefsen Oddgun og Laila Nicolaisen, Ingvald og Per Erik Hanssen, Tor Erik og Trond,og Karina Olsen, John Henrik Kaspersen. Hjalmar Andersen.
Utbedring av farled Alstahaugfjord
Fra forslag til NTP, 2018-2023.
Rehabilitering av tak og fasade på godsterminalen i Sandnessjøen
Fjerning av eksisterende lyskupler og medførende isolering og tetting. Montasje av rekkverk på baldakin (takutstikk). Utskiftning av tak og isolasjon. Utskiftning av gesims (platekledd øvre del av vegg). Montasje av varmekabler i alle sluk og taknedløp. Opsjon: Utskiftning av rør/taknedløp dersom nødvendig. Dette blir gjennomgått på befaring.
Etablering av fysisk sparre, asfalt och fartshumper i Alstahaug.
Etablere fysisk sparre for att hindre gjennomkjøring.
Etablering av kryssningspunkter i Alstahaug
400 000 per kryss, kan bli flere.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: