Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Øksnes

Utvidelse av omsorgsboliger og lokaler for hjemmetjenesten i Øksnes
8 nye omsorgsboliger, samt base for hjemmetjenesten.
Nybygg av kontor og opplevelsessenter i Myre havn, Øksnes
Maritimt senter vil bestå av et opplevelsessenter og kontorer for maritime virksomheter.
Ny oppvarming, ventilasjon og styringssystem i kirke i Øksnes
Levering av ny vannbåren oppvarming basert på luft-vannvarmepumpe sammen med el-kjel, ny behovsstyrt ventilasjon og brukervennlig styringssystem for Myre kirke
Nybygg av plen ved barnehage i Myre
Prosjektet omfatter rehabilitering av uteområdet ved Tangsprellen Barnehage, Sommarøy. Arbeidene omfatter utførelse av ny drensledning rundt deler av bygget, og etablering en pumpekum for overvann, som tilkoples eksisterende kommunal overvannsledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: