Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Øksnes

Utvidelse av omsorgsboliger og lokaler for hjemmetjenesten i Øksnes
8 nye omsorgsboliger, samt base for hjemmetjenesten.
Ny oppvarming, ventilasjon og styringssystem i kirke i Øksnes
Levering av ny vannbåren oppvarming basert på luft-vannvarmepumpe sammen med el-kjel, ny behovsstyrt ventilasjon og brukervennlig styringssystem for Myre kirke
Etablering av spillvannsnett med tilhørende kummer og pumpestasjon i Alsvåg
Graving av grøft inkl. levering og montering av avløpsledninger, ca 645 m i terreng. Levering og montering av nye spillvannskummer, 10 stk. Nødvendige tilkoblinger til eksisterende kummer. Graving av stikkledningsgrøft og tilkobling til eksisterende stikkledninger. Reetablering av overflater inklusive vegoverbygging.
Nybygg av plen ved barnehage i Myre
Prosjektet omfatter rehabilitering av uteområdet ved Tangsprellen Barnehage, Sommarøy. Arbeidene omfatter utførelse av ny drensledning rundt deler av bygget, og etablering en pumpekum for overvann, som tilkoples eksisterende kommunal overvannsledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: