Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Øksnes

Nybygg av leiligheter på Myre i Øksnes
12 mål. 2-3 års byggetid.
Oppgradering av tunnel på Fylkesveg 820 i Bø
Montere drifts-/brannventilasjon, ny belysning og sikkerhetsutrustning som nødstasjoner, brannslukkingsapparater og nødtelefoner.
Utvidelse av omsorgsboliger og lokaler for hjemmetjenesten i Øksnes
8 nye omsorgsboliger, samt base for hjemmetjenesten.
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Øksnes, Bø, Andøy, Lødingen og Narvik.
Tilrettelegging av tursti i Øksnes
Prosjektledelse og tilrettelegging av stien.
Asfaltering av kommunale veger i Øksnes i 2020
Det er lagt inn opsjon på asfaltering av deler av Vornesveien.
Asfaltering av kommunale veger i Øksnes i 2020
Halvar Rasmussens Vei asfalteres. Det er lagt inn opsjon på asfaltering av deler av Vornesveien.
Asfaltering av kommunale veier og plasser i Øksnes kommune 2020
Gjelder: Byeveien, Halvar Rasmussens vei, Fjellveien/Liveien, Paviljongen, Helsesenteret parkering og Myreheimen parkering. Totale kostnad ca: 2 mnok.
Asfaltering av kommunale veier og plasser i Øksnes kommune 2020
Gjelder: Byeveien, Halvar Rasmussens vei, Fjellveien/Liveien, Paviljongen, Helsesenteret parkering og Myreheimen parkering. Totale kostnad ca: 2 mnok. Halvar Rasmussens vei: 350 m.
Asfaltering av kommunale veier og plasser i Øksnes kommune 2020
Gjelder: Byeveien, Halvar Rasmussens vei, Fjellveien/Liveien, Paviljongen, Helsesenteret parkering og Myreheimen parkering. Totale kostnad ca: 2 mnok. Paviljongen: 140 m.
Asfaltering av kommunale veier og plasser i Øksnes kommune 2020
Gjelder: Byeveien, Halvar Rasmussens vei, Fjellveien/Liveien, Paviljongen, Helsesenteret parkering og Myreheimen parkering. Totale kostnad ca: 2 mnok. Byeveien: 170 m.
Asfaltering av kommunale veier og plasser i Øksnes kommune 2020
Gjelder: Byeveien, Halvar Rasmussens vei, Fjellveien/Liveien, Paviljongen, Helsesenteret parkering og Myreheimen parkering. Totale kostnad ca: 2 mnok. Fjellveien/Liveien: 500 m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: