Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Øksnes

Oppgradering av tunnel på Fylkesveg 820 i Bø
Montere drifts-/brannventilasjon, ny belysning og sikkerhetsutrustning som nødstasjoner, brannslukkingsapparater og nødtelefoner.
Utbygging av bredbånd i Øksnes
Fellesutlysning for områder i: Alstahaug, Leirfjord, Brønnøy, Sømna, Meløy, Øksnes, Hemnes, Lurøy kommuner. Totale kostnad: 100 mnok.
Etablering av sprinkler på omsorgsboliger i Øksnes kommune
Arbeidet omfatter levering, montasje, idriftsettelse og dokumentasjon av komplett sprinkleranlegg. Utendørs og innendørs tilpasninger, (VA, bygningsmessige hjelpearbeider, elektro og utomhusarbeider).
Rehabilitering av tak på omsorgsboliger i Myre, del 2
Av byggets totale takareal på ca 2200 m2 er det blitt skiftet ca. 1200 m2 i 2020.
Etablering av velferdsteknologiske løsninger på omsorgsbolig i Øksnes kommune
Oppdragsgiver skal gå til anskaffelse av pasientvarslingssystem, digitale dørlåser og digitale trygghetsalarmer: Primært skal det anskaffes nytt pasientvarslingssystem til Myreheimen Bo- og Behandlingssenter og Elvelund omsorgsbolig. Det skal også anskaffes digitale dørlås til Myreheimen, Alsvågheimen og Elvelund omsorgsboliger, og digitale trygghetsalarmer til kommunen. Det ønskes en rammeavtale som muliggjør fremtidig utvidelse av velferdsteknologiske løsninger i kommunen gjennom opsjoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: