Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Volda

Nybygg av kraftverk i Volda
Konsesjon er gitt. 15,70 GWh. Duktile støpejernsrør leveres av Brødrene Dahl ved Gunnar Ulvik.
Nybygg av eneboliger i Hornindal
8-10 stk eneboligtomter.
Nybygg av kraftverk i Volda
Konsesjon er gitt. 3,80 GWh. Antatt byggestart og kostnad.
Terrengtiltak på Fv 40 Gjøttneset i Volda
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,2 (middels).
Ombygg av kontor på omsorgssenter i Volda
Ombygging av plan 4 til kontor og møterom.
Etablering av fiberkabelanlegg i Volda kommune
Prosjektet omhandlar levering og montering av fiberkabelanlegg mellom Volda og Hornindal, samt etablering av kum/tappepunkt mellom tunnelane.
Rehabilitering og utskifting av vinduer m.m ved sykehus i Volda
Demontering av vindauge og dører i yttervegg. - Beslag over og under vindauge. - Nye vindauge, samansette vindaugsfelt og ytterdører. - Alle nødvendige beslag over og under vindauga. - Omarbeiding av avtrekkskanal innvendig langs ytterveggar.
Bred grøft på Fv 651 Breisvedene I, II, III, IV, V og VI
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,5 (middels). Skredtype snø.
Utførelse av spuntarbeider og bygging av terskel i 20189 Vikaelva i Grodås i Hornindal
NVE Anlegg Region Vest utfører flomsikringstiltak i Vikaelva i Hornindal, Volda kommune. Som en del av dette prosjektet skal eksisterende bustad nedstrøms E-39 sikres mot flom fra Vikaelva. Sikringen langs eksiterende tørrmur skal utføres ved spuntvegg som skal forblendes med betongvegg. Videre skal Vikaelva sikres mot bunnsenking nedstrøms bru E-39 ved bygging av en terskel.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: