Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Volda

Nybygg av høyskolebygg på Campus i Volda
Peab K. Nordang samarbeider med LINK arkitektur, HS Bygg med HLM arkitektur, Veidekke med arkitektgruppen Lille Frøen og HENT med MAD arkitekter og Oslo Works.
Nybygg av kraftverk i Volda
Konsesjon er gitt. 15,70 GWh. Duktile støpejernsrør leveres av Brødrene Dahl ved Gunnar Ulvik.
Terrengtiltak på Fv 40 Gjøttneset i Volda
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,2 (middels).
Etablering av fiberkabelanlegg i Volda kommune
Prosjektet omhandlar levering og montering av fiberkabelanlegg mellom Volda og Hornindal, samt etablering av kum/tappepunkt mellom tunnelane.
Ombygg av kontor på omsorgssenter i Volda
Ombygging av plan 4 til kontor og møterom.
Rehabilitering og utskifting av vinduer m.m ved sykehus i Volda
Demontering av vindauge og dører i yttervegg. - Beslag over og under vindauge. - Nye vindauge, samansette vindaugsfelt og ytterdører. - Alle nødvendige beslag over og under vindauga. - Omarbeiding av avtrekkskanal innvendig langs ytterveggar.
Nybygg og sanering av renseanlegg i Volda
Biologisk /kjemisk renseanlegg med enkel funksjonsstyring og service. Gammalt anlegg skal fjernast. Tilknytta mindre byggefelt/husklynge(6hus) .

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: