Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vestnes

Fangvoll og tørrmur på E39 Ryggfonn i Vestnes
Forhøye og forlenge fangvoll med tørrmur på støtside. Øke magasinet. Skredfaktor høy (3,84). Bør sikres sammen med Sprovsfonna.
Fangvoll på E39 Ellingsgården i Vestnes
ÅDT 4170. Fangvoll, 8 m høy, 100 m lang.
Fangvoll og tørrmur på E39 Sprovsfonna i Vestnes
Forhøye fangvoll og bygge bratt støtside med tørrmur. Alternativet er skredoverbygg. Skredfaktor høy (3,72). Bør sikres sammen med Ryggfonn.
Utvidelse av parkeringsplass i Vestnes, del 1
Ca 2000 kvm parkeringsareal, 2000 kvm bobilparkering/rasteplass. Prosjektet består av rundkjøringelementet og parkeringsarealet ved idrettsplassen.
Opparbeidelse av infrastruktur og veger for bobilparkering og rasteplass i Vestnes, del 2
Bobilparkering, rasteplass, samt omlegging av turveg og diverse.
Sikring og inngjerding av uteområde barnehage i Vestnes
Helland bhg nedre: - 18 stk moduler - 3 stk porter - Flettverkgjerde ca L: 7,0 m Helland bhg øvre: - 8 stk moduler - 2 stk porter - Flettverksgjerde ca L: 10,0 m

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: