Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vestnes

Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-05 Vestnes
Gjelder for Ålesund, Sula, Giske og Vestnes kommune. Totalverdi 240.000.000:-.
Utvidelse av parkeringsplass i Vestnes, del 1
Ca 2000 kvm parkeringsareal, 2000 kvm bobilparkering/rasteplass. Prosjektet består av rundkjøringelementet og parkeringsarealet ved idrettsplassen.
Vedlikehold av veitunneler i Møre og Romsdal og Trøndelag
Felles kontrakt for Eggetunnelen, Måsørtunnelen, Koatunnelen, Tangtunnelen, Værnestunnelen, Helltunnelen, Stavsjøfjelltunnelen, Væretunnelen, Grillstadtunnelen, Strindheimtunnelen, Skansentunnelen, Ilsviktunnelen, Marienborgtunnelen, Stavnetunnelen, Elgtråkket, Brukbakktunnelen, Hofstadtunnelen, Håggåtunnelen, Bratlitunnelen, Soknedalstunnelen, Harangtunnelen, Freifjordtunnelen, Høgsettunnelen, Eikremtunnelen, Vulviktunnelen, Kansdaltunnelen, Gyltunnelen, Oppdølstrandtunnelen, Hellandtunnelen, Remmemtunnelen, Hjelviktunnelen, Vågstrandtunnelen, Måndalstunnelen, Innfjordstunnelen, Halsatunnelen, Fantebrauta tunnel, Hatlaåstunnelen, Skuggentunnele, Sørnestunnelen, Ellingsøytunnelen, Valderøytunnelen, Moatunnelen, Blindheimstunnelen, Furenetunnelen, Rotsethorntunnelen, Hjartåbergtunnelen, Årsettunnelen, Fyrdsbergtunnelen, Damfosstunnelen, Eidsnakktunnelen, Kvivstunnelen og Kjøshammartunnelen.
Oppføring av leskur/busskur ved skoleveier i Vestnes kommune
Vestnes kommune skal kjøpe inn inntil 3stk busskur i forbindelse med tilskuddsmidler for å trygge skoleveger i kommune.
Ombygg av NAV lokaler i kommunehus i Vestnes
Foremålet med anskaffelsen er at det skal bli laget en "sikker sone" for de ansatte på NAV. Dette blir gjort ved å dele av lokalet med vegger (både med og uten glass), slik at en får en "sikker sone", der de ansatte har sine kontor, og er avskjermet fra publikumsarealet.
Sikring og inngjerding av uteområde barnehage i Vestnes
Helland bhg nedre: - 18 stk moduler - 3 stk porter - Flettverkgjerde ca L: 7,0 m Helland bhg øvre: - 8 stk moduler - 2 stk porter - Flettverksgjerde ca L: 10,0 m

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: