Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vestnes

Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-05 Vestnes
Gjelder for Ålesund, Sula, Giske og Vestnes kommune. Totalverdi 240.000.000:-.
Utskifting av rekkverk ved Skorgen bru Fv 5981
(81 m lang), fv 5981, 80 km/t, ÅDT 1090.
Opparbeidelse av infrastruktur og veger for bobilparkering og rasteplass i Vestnes, del 2
Bobilparkering, rasteplass, samt omlegging av turveg og diverse.
Fjerning av ekisterende kunstgress og legging av nytt ved idrettshall i Vestnes kommune
Fjerning av eksisterende kunstgress og levering og legging av nytt kunstgressdekke (7-er bane) med pad, inkl. innfylling av sand og gummigranulat, samt oppmerking av nytt dekke.
Vedlikehold av veitunneler i Møre og Romsdal og Trøndelag
Felles kontrakt for Eggetunnelen, Måsørtunnelen, Koatunnelen, Tangtunnelen, Værnestunnelen, Helltunnelen, Stavsjøfjelltunnelen, Væretunnelen, Grillstadtunnelen, Strindheimtunnelen, Skansentunnelen, Ilsviktunnelen, Marienborgtunnelen, Stavnetunnelen, Elgtråkket, Brukbakktunnelen, Hofstadtunnelen, Håggåtunnelen, Bratlitunnelen, Soknedalstunnelen, Harangtunnelen, Freifjordtunnelen, Høgsettunnelen, Eikremtunnelen, Vulviktunnelen, Kansdaltunnelen, Gyltunnelen, Oppdølstrandtunnelen, Hellandtunnelen, Remmemtunnelen, Hjelviktunnelen, Vågstrandtunnelen, Måndalstunnelen, Innfjordstunnelen, Halsatunnelen, Fantebrauta tunnel, Hatlaåstunnelen, Skuggentunnele, Sørnestunnelen, Ellingsøytunnelen, Valderøytunnelen, Moatunnelen, Blindheimstunnelen, Furenetunnelen, Rotsethorntunnelen, Hjartåbergtunnelen, Årsettunnelen, Fyrdsbergtunnelen, Damfosstunnelen, Eidsnakktunnelen, Kvivstunnelen og Kjøshammartunnelen.
Oppføring av leskur/busskur ved skoleveier i Vestnes kommune
Vestnes kommune skal kjøpe inn inntil 3stk busskur i forbindelse med tilskuddsmidler for å trygge skoleveger i kommune.
Sikring og inngjerding av uteområde barnehage i Vestnes
Helland bhg nedre: - 18 stk moduler - 3 stk porter - Flettverkgjerde ca L: 7,0 m Helland bhg øvre: - 8 stk moduler - 2 stk porter - Flettverksgjerde ca L: 10,0 m

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: