Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ulstein

Nybygg av flerbolighus/rekkehus og tomannsboliger i Ulstein
Boligblokk med 18 stk leiligheter, 3 stk tomannsboliger og 7 stk rekkehus.
Nybygg av boliger til utleie/gjennomgangsbustader i Ulstein
65-75 m2/enhet. Bustadane må innehalde boder og opsjon på bygging av carportar/garasjar. Det skal tilbydast enkel utvendig terrasse/balkong/uteplass.
Nybygg av energisentral i Ulsteinvik
Oppdraget består i å levere komplett energisentral med varmepumpe(r) i en kontainerløsning. Energisentralen skal bygges opp med varmepumpe(r) med avgitt effekt på ca. 300 kW. Isolert kontainer med varmepumpe(ne) skal leveres og monteres i denne entreprisen.
Nybygg av gang og sykkelvei i Ulstein
Prosjektet er lagt på is. Avhenger arkeologiske undersøkelser og finansiering. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen. 2 km.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: