Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Tingvoll

Grusing av kommunale veier i Tingvoll kommune
Det skal påføres grus på de fleste kommunale grusvegene i Tingvoll. Grusvegene har forskjellige tilstander og lagtykkelse med grus. Ved å gruse opp vegene ønsker Tingvoll kommune å fjerne spor og hull, samt lage gode avrenningsforhold fra vegbanen. Dette er avgjørende for å opprettholde god tilstand. Normalt skal det være tosidig tverrfall (takfall) på rettlinjer og ensidig tverrfall i svinger (kurver). Grusingen skal inkludere preparering av grusveg, utlegging av grus, etterarbeid med høvling, valsing og påføring av en løsning av kaliumklorid eller lignin. Arbeidet må tilpasses forholdene på stedet og skal utføres på en trafikksikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: