Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Tingvoll

Etablering av veinavnskilter i Tingvoll kommune
Det skal totalt settes opp 102 skilt, 95 er vegnavn mens 7 er henvisningsskilt med nummer. Tingvoll kommune er ansvarlig for at kommunale og private veger blir skiltet.
Skifte av gulbelegg på demensbolig i Tingvoll
På grunn av slitasje og mye gåing på hardt gulv blant personalet, ønskes 3 mm vinyl med PUR overflate i alle gulv på Vonheim. I Trøa skal det legges 2 mm Vinyl med PUR overflate. Dagsenteret som består 4 rom med skilt med foldevegg og halv vegg. Totalt 128 m2. På grunn av mye møblering må arbeidet dagsenteret deles i to med minst en dags opphold slik at møbler kan flyttes over. Dagsenteret er i daglig bruk så det forventes at arbeidet i dagsenteret prioriteres når det er påbegynt. På Vonheim skal gulvbelegget legges oppå det gamle. Renholdsavdelingen vil vaske gulvene, mens firma rubber gulvene før legging for bedre heft. I Trøa vil vaktmester fjerne gammelt gulvbelegg før legging.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: