Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Tingvoll

Nybygg av hotell ved Tingvoll
Finn Sandmæl er investor.
Nybygg av flerbrukshall på Leitet i Tingvoll
Grunnarbeider vil bli utført av byggherren, oppstart i løpet av sommer 2020, separat prosjekt. Normalhall, innendørs skytebane, aktivitetssal inkludert hoppegrop, buldrevegg, klatrevegg og styrketreningsrom. I tillegg kommer nødvendige lagerrom, teknisk rom, tribuner og garderober.
Etablering av gang- og sykkelveg på Fylkesveg 6128 Tingvollvågen i Tingvoll
Bygging gang- og sykkelveg fra Rv70 i Tingvollvågen og ca. 600m langs sørsiden av Vågbøvegen, Fv6128.
Utskifting av råvannsledning- og vannledning i Tingvoll kommune
Utskiftning av råvannsledning: Tingvoll kommune skal skifte ut 605 m av eksisterende vannledning i PVC med 225 mm PE100 i omtrent samme trase som eksisterende VL. Omfyllingsmasser må vurderes nøye, da det er planlagt skogdrift i området. Utskifting av 1040 meter vannledning: En eksisterende vannledning skal saneres i ca. 605 meters lengde. Ny vannledning legges som en 225 mm PE100 SDR11, i ny trase langs Fv 6126. Det skal også anlegges to vannkummer på ledningen med stengeventiler og muligheter for utspyling, en i hver ende av ny ledning. Behov for lufteventil(er) må vurderes. Kummene skal dreneres.
Utbygging av bredbånd i Tingvoll kommune
Fellesutlysning for: Tingvoll, Volda, Strand, Surnadal Gjemnes, Aure, Fjord, Rauma, Hareid og Ålesund kommuner. Total kostnad: 77 mnok.
Restaurering av tak på kirke og menighetshus i Straumsnes
På Straumsnes kirke skal deler av taket skiftes i tillegg til en del restaurering av takflater. På Straumsnes menighetshus skal all takstein demonteres og skadet taktro erstattes
Utbygging av bredbånd i Møre og Romsdal fylkeskommune
Tildelt en ramme på 27 mnok. Felles utlysning for Aure, Averøy, Gjemnes, Hareid, Herøy, Molde, Rauma, Sande, Smøla, Stranda, Sunndal, Tingvoll, Vanvylen, Volda og Ørsta kommune.
Utskiftning av gatelys langs skolevegen i Tingvoll
Oppdragsgiver innbyr med dette til konkurranse om kontrakt i prosjektet utskifting av gatelys langs Skolevegen, samt utskifting av 174 stk. eksisterende armaturer 1-1 som opsjon. Anlegget er langs Skolevegen, fra Tingvoll videregående skole til Vågavegen ca. 460m, i Tingvoll kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: