Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Tingvoll

Etablering av veinavnskilter i Tingvoll kommune
Det skal totalt settes opp 102 skilt, 95 er vegnavn mens 7 er henvisningsskilt med nummer. Tingvoll kommune er ansvarlig for at kommunale og private veger blir skiltet.
Skifte av gulbelegg på demensbolig i Tingvoll
På grunn av slitasje og mye gåing på hardt gulv blant personalet, ønskes 3 mm vinyl med PUR overflate i alle gulv på Vonheim. I Trøa skal det legges 2 mm Vinyl med PUR overflate. Dagsenteret som består 4 rom med skilt med foldevegg og halv vegg. Totalt 128 m2. På grunn av mye møblering må arbeidet dagsenteret deles i to med minst en dags opphold slik at møbler kan flyttes over. Dagsenteret er i daglig bruk så det forventes at arbeidet i dagsenteret prioriteres når det er påbegynt. På Vonheim skal gulvbelegget legges oppå det gamle. Renholdsavdelingen vil vaske gulvene, mens firma rubber gulvene før legging for bedre heft. I Trøa vil vaktmester fjerne gammelt gulvbelegg før legging.
Grusing av kommunale veier i Tingvoll kommune
Det skal påføres grus på de fleste kommunale grusvegene i Tingvoll. Grusvegene har forskjellige tilstander og lagtykkelse med grus. Ved å gruse opp vegene ønsker Tingvoll kommune å fjerne spor og hull, samt lage gode avrenningsforhold fra vegbanen. Dette er avgjørende for å opprettholde god tilstand. Normalt skal det være tosidig tverrfall (takfall) på rettlinjer og ensidig tverrfall i svinger (kurver). Grusingen skal inkludere preparering av grusveg, utlegging av grus, etterarbeid med høvling, valsing og påføring av en løsning av kaliumklorid eller lignin. Arbeidet må tilpasses forholdene på stedet og skal utføres på en trafikksikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: