Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Tingvoll

Utbygging av bredbånd i Tingvoll kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for å sikre at utbygging av bredbånd med offentlig støtte i 10 kommuner blir lyst ut som en samla konkurranse, i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregelverket. I kunngjøringa står derfor Møre og Romsdal fylkeskommune som oppdragsgiver, men det er den enkelte kommune, jf. pkt. 1.2.1 i konkurransegrunnlaget, som er kontraktspart og ansvarlig for sitt delprosjekt. Fylkeskommunen har ansvar for å sikre at utbygging av de 11 delprosjekta blir lyst ut som en samla konkurranse, i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregelverket. Aktuelle leverandører kan gi tilbud på ett eller flere av delprosjekta. Det blir tatt forbehold om godkjenning og finansiering av kostnadene i det enkelte kommunestyret, og at tilbudet er innenfor avsatte midler til prosjektet. Ved begrenset finansiering står oppdragsgiver for det enkelte delprosjektet fritt til å avlyse konkurransen.
Brannteknisk tilstandsanalyse i kommunale bygg i Tingvoll kommune
Gjelder 6 kommunale bygg: Tingvoll barne- og ungdomsskole, Vonheim, Meisingset oppvekstsenter, Einset omsorgssenter, Kveldheim og Straumsnes barnehage.
Utskiftning av gatelys langs skolevegen i Tingvoll
Oppdragsgiver innbyr med dette til konkurranse om kontrakt i prosjektet utskifting av gatelys langs Skolevegen, samt utskifting av 174 stk. eksisterende armaturer 1-1 som opsjon. Anlegget er langs Skolevegen, fra Tingvoll videregående skole til Vågavegen ca. 460m, i Tingvoll kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: