Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Tingvoll

Nybygg av flerbrukshall på Leitet i Tingvoll
Grunnarbeider vil bli utført av byggherren, oppstart i løpet av sommer 2020. Normalhall, innendørs skytebane, aktivitetssal inkludert hoppegrop, buldrevegg, klatrevegg og styrketreningsrom. I tillegg kommer nødvendige lagerrom, teknisk rom, tribuner og garderober.
Utbygging av bredbånd i Tingvoll kommune
Fellesutlysning for: Tingvoll, Volda, Strand, Surnadal Gjemnes, Aure, Fjord, Rauma, Hareid og Ålesund kommuner. Total kostnad: 77 mnok.
Restaurering av tak på kirke og menighetshus i Straumsnes
På Straumsnes kirke skal deler av taket skiftes i tillegg til en del restaurering av takflater. På Straumsnes menighetshus skal all takstein demonteres og skadet taktro erstattes
Utbygging av bredbånd i Møre og Romsdal fylkeskommune
Tildelt en ramme på 27 mnok. Felles utlysning for Aure, Averøy, Gjemnes, Hareid, Herøy, Molde, Rauma, Sande, Smøla, Stranda, Sunndal, Tingvoll, Vanvylen, Volda og Ørsta kommune.
Grusing av kommunale veier i Tingvoll kommune
Det skal påføres grus på de fleste kommunale grusvegene i Tingvoll. Grusvegene har forskjellige tilstander og lagtykkelse med grus. Ved å gruse opp vegene ønsker Tingvoll kommune å fjerne spor og hull, samt lage gode avrenningsforhold fra vegbanen. Dette er avgjørende for å opprettholde god tilstand. Normalt skal det være tosidig tverrfall (takfall) på rettlinjer og ensidig tverrfall i svinger (kurver). Grusingen skal inkludere preparering av grusveg, utlegging av grus, etterarbeid med høvling, valsing og påføring av en løsning av kaliumklorid eller lignin. Arbeidet må tilpasses forholdene på stedet og skal utføres på en trafikksikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: