Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sykkylven

Etablering av hyttefelt ved Nysætervatnet i Sykkylven kommune
Planområdet er på ca. 89,2 daa. Grunneigar av gnr./bnr.: 33/1, 33/2, 33/3, 33/6, 33/7 er forslagsstillar for hyttefelt F23. Planen inkluderer også grunneigar av hyttetomter 33/25, 33/27, 33/28, 33/33, 33/35, 33/36, 33/37, 33/38, 33/39, 33/40, 33/42, 33/45, 33/50, 33/51, 33/52.
Etablering av talevarslingsanlegg på videregående skoler i Møre og Romsdal
Fellesutlysning for alla videregående skoler i Møre og Romsdal fylke. Totalkostnad er 7 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: