Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sykkylven

Rehabilitering av videregående skole i Sykkylven
Vedlikehold av tekniske anlegg.
Utbedring av kryss i Sykkylven
Krysset før Meieribakken – barnehagen.
Omlegging og forlenging av vei i Sykkylven
Omlegging av Jacobsbrauta (forlenging av Fauskeveg + ny veg opp mot Kjul).
Rehabilitering av bru over Velledalselva i Sykkylven kommune
Arbeidene skal utføres med kontinuerlig fremdrift, og den totale anleggstiden skal ikke overstige 6 uker.
Utskifting av kunstgressbane i Sykkylven
Eksisterande kunstgrasbane i Sykkylven skal skiftast ut med nytt dekke. Kunstgrasbanen er 11-er bane 100x64 m.
Etablering av skilt og veioppmerkingsmateriell i Møre og Romsdal 2019
Fellesutlysning for: Ålesund, Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes, Ørskog, Vanylven, Volda og Herøy. Total kostnad: 4 mnok. Anskaffelsen er inndelt i følgende kategorier: Kategori A: Standard trafikkskilt. Kategori B: Skilt i bøyler. Kategori C: Bommer og sperrer. Kategori D: Oppsettingsmateriell. Kategori E: Arbeidsvarslingsutstyr. Kategori F: Vegoppmerkingsmateriell. Kategori G: Privatrettslige skilt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: