Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sykkylven

Nybygg av skole i Sykkylven
Den nya skolen vil få ca. 500 elever.
Utbedring av kryss i Sykkylven
Krysset før Meieribakken – barnehagen.
Omlegging og forlenging av vei i Sykkylven
Omlegging av Jacobsbrauta (forlenging av Fauskeveg + ny veg opp mot Kjul).
Rehabilitering av bru over Velledalselva i Sykkylven kommune
Arbeidene skal utføres med kontinuerlig fremdrift, og den totale anleggstiden skal ikke overstige 6 uker.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: