Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sykkylven

Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-06 Indre Sunnmøre
Gjelder for Ålesund, Fjord, Sykkylven, Stranda, Ørsta og Volda kommune. Totalverdi 350.000.000:-.
Ombygg av godsterminal i Sykkylven
Spennbetongelementer.
Oppgradering av varmesystem (varmepumpe/varmesentral) ved sykehjem i Sykkylven
Anskaffelse av ny løsning for varmeproduksjon ved Sykkylven bu- og aktivitetssenter (BUAS), med væske-vann propanvarmepumpe med energibrønner (bergvarmepumpe), og tilknytning til eksisterende varmesentral og diverse ombygginger på eksisterende varmeanlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: