Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Surnadal

Nybygg av omsorgsboliger på Bårdshaugen i Surnadal
Omsorgsboligen bli i to etasjer med 3 stk boliger og bofellesskap for 5 beboere i 1. etg. og 9 stk like boliger i 2. etg.
Nybygg av eneboliger i Surnadal
9 tomter igjen. Byggeklare tomter, infrastruktur er opparbeidet av kommune.
Nybygg av overføringsledning i Surnadal
Forprosjekt: Asplan Viak AS
Utbygging av bredbånd i Surnadal kommune
Fellesutlysning for: Tingvoll, Volda, Strand, Surnadal Gjemnes, Aure, Fjord, Rauma, Hareid og Ålesund kommuner. Total kostnad: 77 mnok.
Utbedring av Bæverfjord bru i Surnadal
Tilrettelegging for tømmertransport.
Oppgradering av brannalarmanlegg på omsorgsbolig i Surnadal
Felles utlysning for Surnadal sykehjem og Bårdshaugveien 35.
Oppgradering av brannalarmanlegg på sykehjem i Surnadal
Felles utlysning for Surnadal sykehjem og Bårdshaugveien 35.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: