Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sunndal

Oppgradering av Fv 62 Øksendalstunnelen i Sunndal
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 5966m.
Oppgradering av Rv 62 Skrøotunnelen i Nesset/Sunndal
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2310m.
Ombygg av barnehage i Sunndal
Prosjektet omfatter i hovedsak ombygging i eksisterende bygg. Oppgradering av innervegger, overflater, oppgraderes ift UU (Universell Utforming), skifte ut teknisk utstyr både for sanitær, ventilasjon og elektro, samt noe utvendig oppgradering på lekeplassen. Ombyggingen gjelder østsiden av det eksisterende barnehagebygget og garderobefunksjonene i et eksisterende tilfluktsrom. Det skal i tillegg bygges et nytt takoverbygg fra eksisterende garasje til barnehagebygget, et nytt teknisk rom, samt et nytt uisolert soveskur til vogner på nabo barnehagebygget.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: