Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sunndal

Etablering av batterifabrikk i Norge
Prosjektet omfatter: Areal: Ca. 400 dekar i første fase, med mulighet for utvidelse til 1.000 dekar. Tomta må være egnet for bygningsmasse på 200.000 kvadratmeter og ca. 20 meter byggehøyde, og må senest være byggeklar i 2023. Elektrisk kraft: Ca. 100 megawatt i første fase, med mulighet for ekspansjon med ytterligere 200 megawatt. Vann: Ca. 3000 kubikkmeter kjøle- og prosessvann per dag. Bemanning: Driftsbemanning på ca. 2.000 personer i første fase, hovedsakelig faglærte operatører og personer med universitetsutdanning. Transport: Mulighet til inn- og uttransport av 200 containere per uke, samt nærhet til flyplass.
Oppgradering av Fv 62 Øksendalstunnelen i Sunndal
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 5966m.
Rehabilitering av forskningsstasjon på Sunndalsøra, fase 2
Etablering av nye forsøksrom, etablering av nytt rørsystem og vannbehandling, oppgradering av elektrisk anlegg og ventilasjon. Skal etableres 20 stycken nye ras-anlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: