Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sunndal

Nybygg av kraftverk ved Sunndal
Prosjektet består av kraftstasjon og vannvei i fjell med platedam som inntaksdam. Inkluderer boring av en 600 m lang sjakt.
Ombygg av barnehage i Sunndal
Prosjektet omfatter i hovedsak ombygging i eksisterende bygg. Oppgradering av innervegger, overflater, oppgraderes ift UU (Universell Utforming), skifte ut teknisk utstyr både for sanitær, ventilasjon og elektro, samt noe utvendig oppgradering på lekeplassen. Ombyggingen gjelder østsiden av det eksisterende barnehagebygget og garderobefunksjonene i et eksisterende tilfluktsrom. Det skal i tillegg bygges et nytt takoverbygg fra eksisterende garasje til barnehagebygget, et nytt teknisk rom, samt et nytt uisolert soveskur til vogner på nabo barnehagebygget.
Nybygg av eneboliger i Grøa
3 tomter gjennstår.
Ny døgnhvileplass ved Rv. 70 i Sunndalsøra
Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge avtalen med 1+1 år, slik at total mulig leieperiode blir 12 år.
Utskifting av gatelys i Sunndal
På vegne av Sunndal kommune vil Sunndal Energi i løpet av en fire-års periode bytte ut ca. 1900 veglysarmaturer. Anlegget består i dag av ca. 600 HQL armaturer og ca. 1300 NAV armaturer. Av NAV armaturene er ca. 1200 standard gatelysarmaturer og ca. 60 Thorn Viktor.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: