Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sunndal

Nybygg av bru på Riksveg 70 i Sunndal
Bygge ny bru og nødvendige vegtilknyttninger til brua. Omlegging av et firearmet kryss til T-kryss og omlegging av fylkesveg under ny bru.
Etablering av resirkuleringsanlegg for fisk på Nofimas anlegg på Sunndalsøra
Eksperimentell resirkuleringsanlegg for fisk 20 enheter, inkludert fisketank på 500 liter, trommelfilter, moving bed bioreaktor, degassere og oksygenkjegler.
Nybygg av terminalbygg på Fjordparken i Sunndal
Oppstillingsareal for konteinere. 1000-1500 m2 terminalbygg.
Utbygging av bredbånd i Møre og Romsdal fylkeskommune
Tildelt en ramme på 27 mnok. Felles utlysning for Aure, Averøy, Gjemnes, Hareid, Herøy, Molde, Rauma, Sande, Smøla, Stranda, Sunndal, Tingvoll, Vanvylen, Volda og Ørsta kommune.
Etablering av talevarslingsanlegg på videregående skoler i Møre og Romsdal
Fellesutlysning for alla videregående skoler i Møre og Romsdal fylke. Totalkostnad er 7 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: