Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sunndal

Nybygg av kraftverk ved Sunndal
Prosjektet består av kraftstasjon og vannvei i fjell med platedam som inntaksdam. Inkluderer boring av en 600 m lang sjakt.
Skredoverbygg på Riksveg 70 Hoelsand i Sunndal
ÅDT 2760. Skredfator 2,75 middels.
Rassikring på Riksveg 70 Flatvadura øvre i Sunndal
Nytt skredoverbygg. ÅDT 1530. Skredfaktor 2,59 middels.
Rassikring på Riksveg 70 Flatvadura nedre i Sunndal
Nytt skredoverbygg. ÅDT 1530. Skredfaktor 2,7 middels.
Nybygg av boligområde i Ålvundfjord
20 eneboligtomter og en tomt for en flermannsbolig med opp til tre enheter.
Nybygg av boliger i Sunndalsøra
12 eneboligtomter og en tomt for flerbolighus.
Nybygg av boliger ved Sunndal
3 tomter gjenstår. Regulert for sammenlagt 11 boenheter.
Oppgradering av Rv 62 Skrøotunnelen i Nesset/Sunndal
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2310m.
Oppgradering av Fv 62 Øksendalstunnelen i Sunndal
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 5966m.
Nybygg av eneboliger i Grøa
3 tomter gjennstår.
Utskifting av gatelysarmaturer i Sunndal
På vegne av Sunndal kommune vil Sunndal Energi i løpet av en fire-års periode bytte ut ca. 1900 veglysarmaturer. Anlegget består i dag av ca. 600 HQL armaturer og ca. 1300 NAV armaturer. Av NAV armaturene er ca. 1200 standard gatelysarmaturer og ca. 60 Thorn Viktor.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: