Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sula

Ny vei Måseide-Vedde-Gåseid inkl Borgundfjordtunnelen
Del av planprosjekt i Ålesund (bypakke Ålesund). Også kalt Bytunnelen.
Utvidelse av kirkegård i Sula kommune
Sula kommune skal utvide eksisterende gravplass vestover med ca 4 da. Samtidig tas det bort dårlige masser over eksisterende gravfelt og fylles på med drenerende masser slik at felta er klar til gjenbruk når det blir aktuelt. Eksisterende gravfelt vil også bli utvidet siden terrenget fylles opp og gir nok gravedybde. Dette vil gi 550 nye kistegraver inkl. utvidelsen av eksisterende felt. Eksisterende felt utgjør 660 graver.
Nybygg av frittliggende boliger i Sula kommune
Totalt 3 tomter og maksimalt 4 nye bueinheiter.
Nybygg av fortau og veg i Langevåg
Gnr./bnr. 109/6, 17, 188, 198, 200, 209, 215, 259, 319, 329, 330, 347, 391, 392, 393, 394, 476, 478, 512, 513, 560, 590 – Legane 29 – 77 – Langevåg – Sula kommune.
Etablering av gang- og sykkelveg i Sula kommune, trinn 1
Prosjektet omfatter etablering av ny GS-veg fra Myrabekkane (Måseide barnehage) og nordover til Raudåna. Fra Raudåna blir det en ny GS-veg opp til Kringlevegen. Fra Kringlevegen til Rørstadmarka blir det ny veg med fortau. Det skal også legges ny infrastruktur under vegen (EL, OVA). Totalkostnad for trinn 1 og 2 er ca 23 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: