Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sula

Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-05 Sula
Gjelder for Ålesund, Sula, Giske og Vestnes kommune. Totalverdi 240.000.000:-.
Etablering av rorbuer og fritidsbruk på Urkevika i Sula kommune
Fiskerihavn Urkevika, område N1. Tradisjonelle rorbuer, 1. etg som naust og 2. etg som kan brukes til overnatting med WC osv.
Etablering av naust, kjøreveg og parkering i Sula
Gnr 59 bnr 106, del av 44 og 15

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: