Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sula

Etablering av naust, kjøreveg og parkering i Sula
Gnr 59 bnr 106, del av 44 og 15
Støytiltak Møre og Romsdal fylkesveg 2019
Felles kontrakt for 10 boliger/boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: