Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Stranda

Nybygg av boliger og naust i Stranda
Tilhørende nestområde er også regulert. Mulig for utbygging av havn.
Nybygg av hotell i Stranda
Opp til 15 rom.
Terrengtiltak og overvåking på Fv 63 Sildesteinen i Stranda
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,0 (middels).
Rassikring på Fv 63 Skredene i Stranda
Stenge ved skredfare. alternativet er tunnel eller bred grøft. På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,5 (høy).
Terrengtiltak på Fv 60 Nakkefonna i Stranda
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,7 (høy). Skredtype snø.
Levering og montering av parklysarmatur til videregående skole i Stranda
15 stk. nye LED parklysarmaturer på eksisterende stolper ved skolenes uteområde. Leveransen innbefatter demontering av eksisterende armaturer, og levering og montering av nye armaturer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: