Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Stranda

Rassikring/ny tunnel Fv 63 Korsmyra-Indreeide, Stranda/Norddal
4,8 km tunnel og 100 meter tunnelportalar. Komplett elektroarbeid for prosjektet. 400 meter veg i dagen med tilkopling på eksisterande vegnett. Ei 25 meter lang bru. Ein 135 meter lang ledevoll for skred på Indreeide.
Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-06 Indre Sunnmøre
Gjelder for Ålesund, Fjord, Sykkylven, Stranda, Ørsta og Volda kommune. Totalverdi 350.000.000:-.
Terrengtiltak og overvåking på Fv 63 Sildesteinen i Stranda
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,0 (middels).
Rassikring på Fv 63 Skredene i Stranda
Stenge ved skredfare. alternativet er tunnel eller bred grøft. På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,5 (høy).
Tilrettelegging av tursti i Geiranger
Sårbarhetsanalyse, informasjon og tilrettelegging.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: