Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Stranda

Nybygg av hotell i Stranda
Opp til 15 rom.
Oppgradering av kommunale veier i Møre og Romsdal
Oppgradering av ca 4100 meter kommunal veg, ca 2700 meter av Nysætervegen og ca 1400 meter av Fausavegen. Geo-armering leveres av Feiring bruk AS ved Erling Monseth.
Terrengtiltak på Fv 60 Nakkefonna i Stranda
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,7 (høy). Skredtype snø.
Etablering av skilt og veioppmerkingsmateriell i Møre og Romsdal 2019
Fellesutlysning for: Ålesund, Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes, Ørskog, Vanylven, Volda og Herøy. Total kostnad: 4 mnok. Anskaffelsen er inndelt i følgende kategorier: Kategori A: Standard trafikkskilt. Kategori B: Skilt i bøyler. Kategori C: Bommer og sperrer. Kategori D: Oppsettingsmateriell. Kategori E: Arbeidsvarslingsutstyr. Kategori F: Vegoppmerkingsmateriell. Kategori G: Privatrettslige skilt.
Levering og montering av parklysarmatur til videregående skole i Stranda
15 stk. nye LED parklysarmaturer på eksisterende stolper ved skolenes uteområde. Leveransen innbefatter demontering av eksisterende armaturer, og levering og montering av nye armaturer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: