Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Stranda

Rassikring/ny tunnel Fv 63 mellom Eidsdal og Geiranger
4,8 km tunnel og 100 meter tunnelportalar. Komplett elektroarbeid for prosjektet. 400 meter veg i dagen med tilkopling på eksisterande vegnett. Ei 25 meter lang bru. Ein 135 meter lang ledevoll for skred på Indreeide.
Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-06 Indre Sunnmøre
Gjelder for Ålesund, Fjord, Sykkylven, Stranda, Ørsta og Volda kommune. Totalverdi 350.000.000:-.
Ny gang- og sykkelveg på Fv 60 i Stranda
Forlegning av tidligere utbygd fortau. Ikke regulert. Estimert gjennomføring i 2024/2025.
Utbedring av landområde ved Fv 651 Stranda
I investeringsprogram fylkesveger 2021-2027.
Breddeutvidelse på Fv 650 ved utsiktispunkt i Stranda
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Oppgradering av tunnel Fv 650 i Stranda
Strossing, pga skilta høgde 3,8-4 m. (Det er også planlagt tiltak etter tunnelsikkerhetsforskrifta).
Tilbygg av næringsbygg i Stranda kommune
Tilbygg av Breeze vaskeriet + opparbeiding av utomhus og ny rampe i betong.
Breddeutvidelse på Fv 63 i Stranda
Breddeutvidelse slynge og sikring av skjering (55 m).
Tilrettelegging av tursti i Geiranger
Sårbarhetsanalyse, informasjon og tilrettelegging.
Rammeavtale for kjøp av kontormøbler til Mattilsynets kontor i Norge
Opsjon på forlengelse av avtalen med 1 + 1 år. Region Midt: kontorsteder i Steinkjer, Gurskøy, Stranda, Ålesund, Kristiansund, Molde, Surnadal, Oppdal, Røros, Støren, Hitra, Trondheim, Levanger, Husbysjøen og Namsos.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: