Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Smøla

Riving av skole på Sætran i Smøla kommune
Bygningsmassen skal rives i sin helhet. Tomt skal planeres og klargjøres for ny bebyggelse og parkering. Plan 0, består av kjeller/krypkjeller. Plan 1 inneholder skole, gymsal, tekniske rom m.m. Plan 2, ca. 200 m2 brukt som kontorer for administrasjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: