Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Skodje

Nybygg av 2-manns og 4-mannsboliger i Ellingsøy
Decra tak. Parkeringskjeller.
Utvidelse av barneskole i Skodje
Utvidelse med tre klasserom. TEK 17.
Etablering av trykkøkningsstasjon i Skodje kommune
Etablering av ny trykkøkningsstasjon for vannforsyning. Arbeidene omfatter oppføring av komplett utrustet teknisk bygg med grunnflate 20 m2 og tilknytting til eksisterende hovedvannledning. Stasjonen skal utrustes med 2 stk trykkøkningspumper med samlet kapasitet 24 l/s x 4 bar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: