Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Rindal

Ny bru på Fylkesveg 65 i Rindal
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Nybygg av hytter i Rindal
Gnr/bnr: 69/3, 4 og 33.
Bruvedlikehold Trøndelag 2019-2020
Total mengde for alle 11 bruer i samlekontrakten "Bruvedlikehold Trøndelag 2019-2020": - Vannmeisling / mekanisk meisling: ca. 114 000 liter. - Forskaling og betongarbeider: - Betongstøp: ca. 215 m3 - Armering: ca. 24 tonn - Forskaling: ca. 1125 m2 I tillegg kommer asfaltlegging og membranarbeider, asfaltfresing, rekkverk, spennstag og diverse vedlikeholdsarbeider.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: