Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Rauma

Nybygg av boliger i Åndalsnes
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av barnehage i Rauma
64 plasser, 4 avd.
Fangvoll og magasin på Fv 64 Vikåna II i Rauma
Også sprenging i fjell og tørrmur. På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,2 (middels).
Utbygging av bredbånd i Rauma kommune
Fellesutlysning for: Tingvoll, Volda, Strand, Surnadal Gjemnes, Aure, Fjord, Rauma, Hareid og Ålesund kommuner. Total kostnad: 77 mnok.
Fangvoll i tørrmur mm. på Fv 64 Vikåna I i Rauma
Også sprenging av magasin i fjell. På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,0 (middels).
Sikring av planoverganger på Raumabanen
17 usikrede planoverganger i daglig bruk, 67 jord- og skogbruksoverganger.
Etablering av kunstgressbane i Rauma kommune
Banen skal oppmerkes for en 7-er bane med spillebane på 30x50 m, og nødvendig sikkerhetssone på hver kort- og langside. Totalt areal for kunstgress skal være 36x56m.
Vedlikehold av veitunneler i Møre og Romsdal og Trøndelag
Felles kontrakt for Eggetunnelen, Måsørtunnelen, Koatunnelen, Tangtunnelen, Værnestunnelen, Helltunnelen, Stavsjøfjelltunnelen, Væretunnelen, Grillstadtunnelen, Strindheimtunnelen, Skansentunnelen, Ilsviktunnelen, Marienborgtunnelen, Stavnetunnelen, Elgtråkket, Brukbakktunnelen, Hofstadtunnelen, Håggåtunnelen, Bratlitunnelen, Soknedalstunnelen, Harangtunnelen, Freifjordtunnelen, Høgsettunnelen, Eikremtunnelen, Vulviktunnelen, Kansdaltunnelen, Gyltunnelen, Oppdølstrandtunnelen, Hellandtunnelen, Remmemtunnelen, Hjelviktunnelen, Vågstrandtunnelen, Måndalstunnelen, Innfjordstunnelen, Halsatunnelen, Fantebrauta tunnel, Hatlaåstunnelen, Skuggentunnele, Sørnestunnelen, Ellingsøytunnelen, Valderøytunnelen, Moatunnelen, Blindheimstunnelen, Furenetunnelen, Rotsethorntunnelen, Hjartåbergtunnelen, Årsettunnelen, Fyrdsbergtunnelen, Damfosstunnelen, Eidsnakktunnelen, Kvivstunnelen og Kjøshammartunnelen.
Tilrettelegging av tursti i Rauma
Tilrettelegging av sti, arbeid med besøksstrategi og informasjonstiltak.
Etablering av friluftstoalett på Åndalsnes i Rauma
Toalettet kobles til el og kommunalt vann og avløp. Inngangsdør til toalettene skal her være utstyrt med betalingsløsning.
Etablering av friluftstoalett ved Venjedalssetra i Rauma
Det skal være minst to avlukker, hvorav ett HC. Toalettbygget skal være tilknyttet strøm og tette tanker for vann og avløp. Det skal også oppgis en opsjonspris på en tilsvarende løsning på Nebba på Åndalsnes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: