Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Rauma

Utvikling av stamfiskanlegg i Vågstranda
Det aktuelle området ligg på gnr. 194, bnr. 20 m. fl, og femner om eit areal på 16 daa.Formålet med planarbeidet er å regulere til: Næringsformål, leggje til rette for vidare utvikling, kai, utfylling i sjø
Nybygg og ombygg/oppgradering av oppvekstsenter i Rauma
17. desember 2022: Overlevering utenomhusarbeider.
Nybygg av barnehage i Rauma
64 plasser, 4 avd.
Tilrettelegging av tursti og turveg på Nesaksla i Rauma
Tilrettelegging av sti, arbeid med besøksstrategi og informasjonstiltak.
Utbygging av bredbånd i Rauma kommune
Fellesutlysning for: Tingvoll, Volda, Strand, Surnadal Gjemnes, Aure, Fjord, Rauma, Hareid og Ålesund kommuner. Total kostnad: 77 mnok.
Utbedring av bru på Fylkesveg 64 i Rauma
Utskifting av rør. Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Sikring av planoverganger på Raumabanen
17 usikrede planoverganger i daglig bruk, 67 jord- og skogbruksoverganger.
Dekkelegging diverse strekninger på Fylkesveg 64 i Rauma
Fv. 64 div strekninger i Rauma kommune.
Etablering av nytt elvevannsinntak i Rauma kommune
Herje genbank forsynes med vann fra turbinkjelleren i Herje kraftverk mesteparten av tida. Fylkesmannen skal etablere nytt elvevannsinntak for å sikre vannforsyning til genbanken når det er så lite vann i vassdraget at kraftverket står stille og også når kraftverket står stille av andre årsaker.
Etablering av kunstgressbane i Rauma kommune
Banen skal oppmerkes for en 7-er bane med spillebane på 30x50 m, og nødvendig sikkerhetssone på hver kort- og langside. Totalt areal for kunstgress skal være 36x56m.
Vedlikehold av veitunneler i Møre og Romsdal og Trøndelag
Felles kontrakt for Eggetunnelen, Måsørtunnelen, Koatunnelen, Tangtunnelen, Værnestunnelen, Helltunnelen, Stavsjøfjelltunnelen, Væretunnelen, Grillstadtunnelen, Strindheimtunnelen, Skansentunnelen, Ilsviktunnelen, Marienborgtunnelen, Stavnetunnelen, Elgtråkket, Brukbakktunnelen, Hofstadtunnelen, Håggåtunnelen, Bratlitunnelen, Soknedalstunnelen, Harangtunnelen, Freifjordtunnelen, Høgsettunnelen, Eikremtunnelen, Vulviktunnelen, Kansdaltunnelen, Gyltunnelen, Oppdølstrandtunnelen, Hellandtunnelen, Remmemtunnelen, Hjelviktunnelen, Vågstrandtunnelen, Måndalstunnelen, Innfjordstunnelen, Halsatunnelen, Fantebrauta tunnel, Hatlaåstunnelen, Skuggentunnele, Sørnestunnelen, Ellingsøytunnelen, Valderøytunnelen, Moatunnelen, Blindheimstunnelen, Furenetunnelen, Rotsethorntunnelen, Hjartåbergtunnelen, Årsettunnelen, Fyrdsbergtunnelen, Damfosstunnelen, Eidsnakktunnelen, Kvivstunnelen og Kjøshammartunnelen.
Etablering av friluftstoalett på Åndalsnes i Rauma
Toalettet kobles til el og kommunalt vann og avløp. Inngangsdør til toalettene skal her være utstyrt med betalingsløsning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: