Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Rauma

Nybygg av industri i Åndalsnes
Ca. 20 mål. Hører sammen med prosjekt: Nesstranda infrastruktur.
Nybygg av boliger i Åndalsnes
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av eldreboliger i Åndalsnes
Realskolen skal eventuelt rives, se prosjekt: Åndalsnes Realskole.
Nybygg av barnehage i Rauma
64 plasser, 4 avd.
Fangvoll og magasin på Fv 64 Vikåna II i Rauma
Også sprenging i fjell og tørrmur. På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,2 (middels).
Fangvoll i tørrmur mm. på Fv 64 Vikåna I i Rauma
Også sprenging av magasin i fjell. På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,0 (middels).
Etablering av kunstgressbane i Rauma kommune
Banen skal oppmerkes for en 7-er bane med spillebane på 30x50 m, og nødvendig sikkerhetssone på hver kort- og langside. Totalt areal for kunstgress skal være 36x56m.
Sikring av planoverganger på Raumabanen
17 usikrede planoverganger i daglig bruk, 67 jord- og skogbruksoverganger.
Etablering av friluftstoalett ved Venjedalssetra i Rauma
Det skal være minst to avlukker, hvorav ett HC. Toalettbygget skal være tilknyttet strøm og tette tanker for vann og avløp. Det skal også oppgis en opsjonspris på en tilsvarende løsning på Nebba på Åndalsnes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: