Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Rauma

Fjelltunnel og ny veg på E136 Mongeura I og II i Rauma
ÅDT 1820. Skredfaktor 2,56 middels.
Nybygg av barnehage i Rauma
64 plasser, 4 avd.
Rassikring på E136 Sæterbøfonna i Rauma
Prioriteringstall 2,95 (middels). Skredtype snø. Heve vollen ca 3 m i minimum 50 m lengde og øke magasinkapasiteten
Rassikring på E136 Mjølkeslettfonn i Rauma
150m lang fangvoll/ledevoll med magasin bak. ÅDT 1820. Skredfaktor 2,56 middels.
Fangvoll og magasin på Fv 64 Vikåna II i Rauma
Også sprenging i fjell og tørrmur. På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,2 (middels).
Fangvoll i tørrmur mm. på Fv 64 Vikåna I i Rauma
Også sprenging av magasin i fjell. På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,0 (middels).
Etablering av kunstgressbane i Rauma kommune
Banen skal oppmerkes for en 7-er bane med spillebane på 30x50 m, og nødvendig sikkerhetssone på hver kort- og langside. Totalt areal for kunstgress skal være 36x56m.
Etablering av friluftstoalett ved Venjedalssetra i Rauma
Det skal være minst to avlukker, hvorav ett HC. Toalettbygget skal være tilknyttet strøm og tette tanker for vann og avløp. Det skal også oppgis en opsjonspris på en tilsvarende løsning på Nebba på Åndalsnes.
Etablering av friluftstoalett på Åndalsnes i Rauma
Toalettet kobles til el og kommunalt vann og avløp. Inngangsdør til toalettene skal her være utstyrt med betalingsløsning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: