Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Rauma

Utbygging av bredbånd i Rauma kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for å sikre at utbygging av bredbånd med offentlig støtte i 10 kommuner blir lyst ut som en samla konkurranse, i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregelverket. I kunngjøringa står derfor Møre og Romsdal fylkeskommune som oppdragsgiver, men det er den enkelte kommune, jf. pkt. 1.2.1 i konkurransegrunnlaget, som er kontraktspart og ansvarlig for sitt delprosjekt. Fylkeskommunen har ansvar for å sikre at utbygging av de 11 delprosjekta blir lyst ut som en samla konkurranse, i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregelverket. Aktuelle leverandører kan gi tilbud på ett eller flere av delprosjekta. Det blir tatt forbehold om godkjenning og finansiering av kostnadene i det enkelte kommunestyret, og at tilbudet er innenfor avsatte midler til prosjektet. Ved begrenset finansiering står oppdragsgiver for det enkelte delprosjektet fritt til å avlyse konkurransen.
Rehabilitering av verksted i Åndalsnes
Lokaler for Formålsbygg, Kommunalteknikk med gartnertjeneste, Vann/ Avløp og maskinverksted.
Tilrettelegging av tursti og turveg på Nesaksla i Rauma
Tilrettelegging av sti, arbeid med besøksstrategi og informasjonstiltak.
Etablering av nytt elvevannsinntak i Rauma kommune
Herje genbank forsynes med vann fra turbinkjelleren i Herje kraftverk mesteparten av tida. Fylkesmannen skal etablere nytt elvevannsinntak for å sikre vannforsyning til genbanken når det er så lite vann i vassdraget at kraftverket står stille og også når kraftverket står stille av andre årsaker.
Nybygg av infrastruktur for industriområde i Åndalsnes
Ca. 20 mål. Hører sammen med prosjekt: Nesstranda industriområde.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: