Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Rauma

Nybygg av industri i Åndalsnes
Ca. 20 mål. Hører sammen med prosjekt: Nesstranda infrastruktur.
Nybygg av barnehage i Rauma
64 plasser, 4 avd.
Rassikring på E136 Sæterbøfonna i Rauma
Prioriteringstall 2,95 (middels). Skredtype snø. Heve vollen ca 3 m i minimum 50 m lengde og øke magasinkapasiteten
Utbygging av bredbånd i Rauma kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for å sikre at utbygging av bredbånd med offentlig støtte i 10 kommuner blir lyst ut som en samla konkurranse, i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregelverket. I kunngjøringa står derfor Møre og Romsdal fylkeskommune som oppdragsgiver, men det er den enkelte kommune, jf. pkt. 1.2.1 i konkurransegrunnlaget, som er kontraktspart og ansvarlig for sitt delprosjekt. Fylkeskommunen har ansvar for å sikre at utbygging av de 11 delprosjekta blir lyst ut som en samla konkurranse, i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregelverket. Aktuelle leverandører kan gi tilbud på ett eller flere av delprosjekta. Det blir tatt forbehold om godkjenning og finansiering av kostnadene i det enkelte kommunestyret, og at tilbudet er innenfor avsatte midler til prosjektet. Ved begrenset finansiering står oppdragsgiver for det enkelte delprosjektet fritt til å avlyse konkurransen.
Nybygg av infrastruktur for industriområde i Åndalsnes
Ca. 20 mål. Hører sammen med prosjekt: Nesstranda industriområde.
Etablering av nytt elvevannsinntak i Rauma kommune
Herje genbank forsynes med vann fra turbinkjelleren i Herje kraftverk mesteparten av tida. Fylkesmannen skal etablere nytt elvevannsinntak for å sikre vannforsyning til genbanken når det er så lite vann i vassdraget at kraftverket står stille og også når kraftverket står stille av andre årsaker.
Fasaderenovering av Isfjorden Samfunnshus i Rauma kommune
Prosjektet går ut på å renovere fasadene til Isfjorden Samfunnshus (med Isfjordshallen). Eksisterende trekledning skal erstattes av fasadeplater av langtidsholdbar kvalitet. Andre deler av fasadene (mur og treverk) skal males. Noen få vinduer skiftes. Gjennomføring blir delt på to år.
Utskifting av tak på bygg i Rauma
Taktekkingsarbeider Setnesmoen bygg 23.
Etablering av talevarslingsanlegg på videregående skoler i Møre og Romsdal
Fellesutlysning for alla videregående skoler i Møre og Romsdal fylke. Totalkostnad er 7 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: