Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nesset

Nybygg av helsesenter, omsorgsboliger m.m. i Nesset
16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, lokaler for hjemmetjeneste og hjelpemiddelformidling.
Nytt skredoverbygg på Fv 191 Småteigane II i Nesset
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,6 (høy). Skredtype snø og stein.
Ny tunnel på Fylkesveg 191 Ågothammeren i Nesset
ÅDT 150. Prioriteringstall 5,3 (høy). Skredtype stein og snø.
Forlengelse av skredoverbygg på Fv 191 Sleperen i Nesset
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,2 (middels).
Bro på Fv 191 Hasselbo camping i Nesset
Bro over skredløpet, ca 15 m. Plastring av bekkeløp På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,5 (høy).
Rassikring på Fv 191 Styggura i Nesset
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,2 (middels).
Rassikring på Fv 191 Staudeelva i Nesset
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,3 (middels). Skredtype flom.
Rassikring på Fv 191 Indre Torehammaren i Nesset
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,4 (middels). Skredtype stein.
Rassikring på Fv 191 Ytre Torehammarfonna i Nesset
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,0 (middels).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: