Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nesset

Nybygg av fjellhaller for avfallsdeponi i Rausand
Avfallsdeponi for farlig avfall i fjellhaller.
Nybygg av boliger i Eidsvåg i Romsdal
Tomtene skal ut for salg når reguleringsplanen er vedtatt. Boligområde mellom Fv 660 og Eidsvågleira. Antatt byggestart. Over 40 boenheter, 15-20 huskropper. 27 daa. Kostnad er ukjent. Gnr/bnr 56/3, 5 og 12
Nybygg av helsesenter, omsorgsboliger m.m. i Nesset
16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, lokaler for hjemmetjeneste og hjelpemiddelformidling.
Ny bru på Fylkesveg 191 i Nesset
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Rassikring på Fv 191 Skiftingsgrova i Nesset
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,8 (høy).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: