Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Molde

Nybygg av sykehus på Opdøl i Molde
Cowi AS i Trondheim har arbeidet med teknisk utredning.
Nybygg av boliger på Hasleliåsen i Molde
Ca. 300 boenheter. Eneboliger, rekkehus, småhus i kjede og lavblokker. Lekeplasser og friområder. Total areal ca. 210000 kvm.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Molde
5 blokker med 140 stk leiligheter i 5-7 etasjer og 3 stk rekkehus i 2 etasjer med 18 stk leiligheter. Gnr/bnr 31/11, 31/149, 32/111, 32/ 112 og 32/ 1
Nybygg av boliger i Molde
Planlagt prosjekt 2015/2016. Tomter som skal selges til private utbyggere. Antydet 200-250 boenheter.
Nybygg av boliger i Molde
Ca. 150 boenheter.
Tilknytningsveg, Julsundet-Moldetunnelen-Bergsøya
Tilknytningsveger nord til Romsdalsfjorden.
Rehabilitering/ombygging av leiligheter i Molde
Ca. 10-12 måneders byggetid.
Utbedring av E39 Lergrovik - Årø. Plan nr 1502201136.
Reguleringplan vedtatt. Bypakke Molde. Ligger ved E39.
Utbedring av E39 Solbakken 37. Plan nr 1502201118.
Reguleringsplan vedtatt. Bypakke Molde. Ligger ved E39.
Riving og nybygg av boliger i Molde
Ca. 30 boenheter. Rekkehus, 2-mannsboliger og 4-mannsboliger.
Ny- eller ombygg til kulturhus m.m. i Molde
Molde kommune ønsker å leie lokaler til det nye ungdomskvartalet. Ungdomskvartalet er arbeidstittelen på det samlede satsningen som består av tre grunnpilarer: Ungdomskulturhus, utstyrselsentral og ungdomskontor. 1500-2000 kvm.
Utvendig vedlikehold av ungdomsskole i Molde
Tilleggsisolering og taktekking.
Innvendig vedlikehold av barneskole i Molde
Ny automatikk varme og ventilasjon.
Rammeavtale for konsulenttjenester for ombygg av kirke i Norge
For kontrakten gjelder opsjon for kjøper til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere 1+1 år.
Innvendig vedlikehold av barneskole i Molde
Flytt av ventilasjonsventiler og -kanaler.
Riving av eksisterende internat i Molde
Miljøsanering og rivearbeider i forbindelse med nybygg av internat ved skolen.
Støytiltak Møre og Romsdal fylkesveg 2019
Felles kontrakt for 10 boliger/boenheter.
Risikoanalyser på veg med hensyn til naturfare og kost-nyttevurderinger
Vurdering av muligheter for videre implementering av FoU-prosjektene ROADAPT (Roads og Today Adapted for Tomorrow, CEDR 2012 Call) og DETECTOR (Decision-support tools for embedding climate change thonking on road, CEDR Call 2015).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: