Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Molde

Ny E39 Ålesund-Molde, Vik-Julbøen (Romsdalsfjorden), del Undersjøisk tunnel
Toløpstunnel. Kryssing av Romsdalsfjorden. Grunnundersøkelsene utføres over to faser; i fase 1 skal det gjøres geofysiske målinger og i tillegg innledende geotekniske undersøkelser (uten boring) og basert på resultatene av fase 1 og derav følgende vurderinger skal det i fase 2 gjøres detaljerte geotekniske undersøkelser (med boring).
Ny E39 Vik-Julbøen (Romsdalsfjorden), del Møreaksen, Gossen-Otrøya
Julsundet er det om lag 15 kilometer lange sundet mellom Molde, Aukra og Fræna kommuner på fastlandet på Romsdalshalvøya og øyene Otrøya i Midsund kommune og Gossa i Aukra kommune i Romsdal i Møre og Romsdal.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Molde
5 blokker med 140 stk leiligheter i 5-7 etasjer og 3 stk rekkehus i 2 etasjer med 18 stk leiligheter. Gnr/bnr 31/11, 31/149, 32/111, 32/ 112 og 32/ 1
Nybygg av boliger i Molde
Planlagt prosjekt 2015/2016. Tomter som skal selges til private utbyggere. Antydet 200-250 boenheter.
Nybygg av boliger i Molde
Ca. 150 boenheter.
Nybygg av boligområde i Molde
Gamla sykehustomta.
Tilknytningsveg, Julsundet-Moldetunnelen-Bergsøya
Tilknytningsveger nord til Romsdalsfjorden.
Riving og nybygg av boliger i Molde
Ca. 30 boenheter. Rekkehus, 2-mannsboliger og 4-mannsboliger.
Ombygg av sjøfronten i Molde, trinn 2
Entreprenør fra trinn 1 har opsjon. Omleging av Moldeelva og flytting av molo og diverse arbeider i området ned mot sjøfronten frem mot Torget.
Nybygg av boligområde i Baret, Molde
79 dekar (området er delvid utbygd).
Nybygg av leiligheter i i Molde kommune
Eiendommer som inngår i planområdet: - Bjørnstjerne Bjørnsons veg 27, Gnr./Bnr. 24/500 - Bjørnstjerne Bjørnsons veg 29, Gnr./Bnr. 24/503 - Røysan 16, Gnr./Bnr. 24/607 - Del av Bjørnstjerne Bjørnsons veg, Gnr./Bnr. 24/499, 504, 502 og 677
Utbedring av bru på Fylkesveg 64 i Molde
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Ny- eller ombygg til kulturhus m.m. i Molde
Molde kommune ønsker å leie lokaler til det nye ungdomskvartalet. Ungdomskvartalet er arbeidstittelen på det samlede satsningen som består av tre grunnpilarer: Ungdomskulturhus, utstyrselsentral og ungdomskontor. 1500-2000 kvm.
Nybygg av brannøvningsområde, lager og asfaltsdeponi i Molde
Øvingsområde for Molde brann- og redningstjeneste, lager for kommunen og deponi for brukt asfalt og overskuddsmasser fra egne anlegg.
Utvidelse av rulleskiløype på Skaret i Molde
1,7 km asfaltert rulleskibane.
Utvendig vedlikehold av ungdomsskole i Molde
Tilleggsisolering og taktekking.
Utbedring av E39 Lergrovik - Årø. Plan nr 1502201136.
Reguleringplan vedtatt. Bypakke Molde. Ligger ved E39.
Utbedring av E39 Solbakken 37. Plan nr 1502201118.
Reguleringsplan vedtatt. Bypakke Molde. Ligger ved E39.
Innvendig vedlikehold av barneskole i Molde
Ny automatikk varme og ventilasjon.
Rammeavtale for konsulenttjenester for ombygg av kirke i Norge
For kontrakten gjelder opsjon for kjøper til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere 1+1 år.
Innvendig vedlikehold av barneskole i Molde
Flytt av ventilasjonsventiler og -kanaler.
Riving av eksisterende internat i Molde
Miljøsanering og rivearbeider i forbindelse med nybygg av internat ved skolen.
Støytiltak Møre og Romsdal fylkesveg 2019
Felles kontrakt for 10 boliger/boenheter.
Risikoanalyser på veg med hensyn til naturfare og kost-nyttevurderinger
Vurdering av muligheter for videre implementering av FoU-prosjektene ROADAPT (Roads og Today Adapted for Tomorrow, CEDR 2012 Call) og DETECTOR (Decision-support tools for embedding climate change thonking on road, CEDR Call 2015).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: