Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Midsund

Oppgradering av uteområde i Midsund sentrum
Arbeidet gjelder utomhusarbeider i Midsund sentrum. Største delen av tomta, som omfatter ca. 3700 m2, skal ha nye utvendige overflater. Det skal lages ny sjøfront og nytt torgområde som møbleres ihht. utomhusplan.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: