Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kristiansund

Nybygg av boliger i Kristiansund
Gnr/bnr: 139/1,138/17,138/58 og 138/125.
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Brunsvika i Kristiansund
En blokk i 3 etasjer, underetasje og parkeringskjeller med 15-18 stk leiligheter. En blokk i 2 etasjer og underetasje med 8 stk leiligheter. Rekkehus i 2 etasjer og underetasje med 5 stk leiligheter. Gnr/bnr: 5/571, 584, 819, 760.
Nybygg av rekkehus i Kristiansund
Byggeklare tomter. BK 1: 16 stk rekkehus. BK 2: 12 stk rekkehus.
Nybygg av håndballhall i Kristiansund
Ytterligere informasjon er ikke offisiellt for oss.
Nybygg av produksjonshall i Kristiansund
Produksjon av plastbåter. 14 meter høyt.
Nybygg av parkering og plass for sjåføropplæring i Kristiansund
Parkeringsplass kombinert med treningsbane for sjåføropplæring.
Rehabilitering av dam i Kristiansund
Avgraving av deler av eksisterende dam. Forsterkning av dam med heving av tetning og damkrone samt etablering av nystøttefylling og plastring på begge sider av dammen. Etablering av system for oppsamling av lekkasje. Montering av poretrykksmålere.
Rehabilitering av fasade og etterisolering av yttervegger på rådhus i Kristiansund
Etterisolering av to yttervegger på til sammen ca. 250 m2. Veggen består i dag av utlektet fasadeplatekledning, dette skal rives og ny utforing monteres for å etterisolere med 100mm isolasjon. Videre skal veggen sikres med GU gipsplate, vindsperre, lekter for platekledning og nye fasadeplater. En gjør spesielt oppmerksom på at eksisterende fasadeplater er asbestholdige.
Støytiltak Møre og Romsdal fylkesveg 2019
Felles kontrakt for 10 boliger/boenheter.
Støytiltak Møre og Romsdal riksveg 2019
Tomannsbolig. Arbeider i 1. og 2. etasje.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: