Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kristiansund

Nybygg av enebolig, flerbolighus og rekkehus, Kristiansund, trinn 3
Ca. 84 enheter totalt. Trinn bygges løpende eller parallelt.
Omlegging av Atlanten stadion i Kristiansund
Masseutskifting og grunnarbeider utføres i eget prosjekt under vinter 2018.
Nybygg av enebolig, flerbolighus og rekkehus, Kristiansund, trinn 1
Ca. 84 enheter totalt. Trinn bygges løpende eller parallelt.
Nybygg av enebolig, flerbolighus og rekkehus, Kristiansund, trinn 2
Ca. 84 enheter totalt. Trinn bygges løpende eller parallelt.
Etablering av boliger, lekeplass og infrastruktur på Kirkelandet i Kristiansund
Gnr/Bnr: 4/8, 529, 528, 536 og 157. Gnr/Bnr: 5/720.
Reasfaltering m.m på lufthavn i Kristiansund
Avinor AS skal i lpet av sommer/høst reasfaltere områder på lufthavnene i Kristiansund, Molde og Lakselv. Det vil være anleggsentreprise og elektroentreprise knyttet til dett. Totale kostnad: 125 mnok.
Nybygg av rekkehus i Kristiansund
Byggeklare tomter. BK 1: 16 stk rekkehus. BK 2: 12 stk rekkehus.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund
1,5 daa. P-kjeller 8-9 plasser.
Nytt varme- og ventilasjonsanlegg i eksisterende lagerbygg på Hagelin i Kristiansund
Bygningsmessigearbeider riving av vegger/nye vegger (tilbygg:aggregatrom) etc, sanitøranlegg/varmeanlegg utskiftninger og nytt, luftbehandlingsanlegg, elkraft, nytt automatiseringsanlegg, tele og data (IKT-rom) samt vvs-installasjoner.
Ny døgnhvileplass i Kristiansund
Antall plasser er ikke avklart.
Rehabilitering av dam i Kristiansund
Avgraving av deler av eksisterende dam. Forsterkning av dam med heving av tetning og damkrone samt etablering av nystøttefylling og plastring på begge sider av dammen. Etablering av system for oppsamling av lekkasje. Montering av poretrykksmålere.
Omlegging av skifertak på brannstasjon i Kristiansund
Arbeidet omfatter demontering av skiferstein, riving av beslag, renner, lekter og papp. Det skal legges nytt undertak, lekter, relegging av skiferstein, nye renner, beslag og nedløp. Det skal også utføres noe papptekking og betongrehabilitering.
Ny båndtekking av tak over gymsal ved brannstasjon i Kristiansund
I tillegg til båndtekkingen skal det skiftes renner, nedløp, utbedre betongskader mm. Den nye båndtekkingen krever at det etableres et luftesjikt mellom gammelt undertak og ny tekking.
Etablering av varmepumpe og SD-anlegg på brannstasjon i Kristiansund
Utskiftning av dagens oljekjel med en ny varmepumpe med energibrønner som grunnlast og el.kjel som spisslast. Energiovervåkningssystemet (EOS) utvides med nye målere. Det skal etableres et SD-anlegg samt et sky basert toppsystem (selve toppsystemet prises i annen forespørsel).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: