Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kristiansund

Nybygg av rekkehus i Kristiansund
Byggeklare tomter. BK 1: 16 stk rekkehus. BK 2: 12 stk rekkehus.
Nybygg av produksjonshall i Kristiansund
Produksjon av plastbåter. 14 meter høyt.
Nybygg av hovedvannledning i Kristiansund
Forslag fra investeringsplan 2016-19.
Nytt varme- og ventilasjonsanlegg i eksisterende lagerbygg på Hagelin
Bygningsmessigearbeider riving av vegger/nye vegger (tilbygg:aggregatrom) etc, sanitøranlegg/varmeanlegg utskiftninger og nytt, luftbehandlingsanlegg, elkraft, nytt automatiseringsanlegg, tele og data (IKT-rom) samt vvs-installasjoner.
Ny døgnhvileplass i Kristiansund
Antall plasser er ikke avklart.
Rehabilitering av dam i Kristiansund
Avgraving av deler av eksisterende dam. Forsterkning av dam med heving av tetning og damkrone samt etablering av nystøttefylling og plastring på begge sider av dammen. Etablering av system for oppsamling av lekkasje. Montering av poretrykksmålere.
Kabling og montering av trådløse tilgangspunkter ved kommunale bygg i Kristiansund
Flere trådløse tilgangspunkter. Ny kabling til datapunkter. Flere etasjefordelere. Fellesutlysning for: Dalabrekka barneskole, Allanengen barneskole, Atlanten ungdomsskole, Rensvik barneskole, Goma barneskole, Innlandet barneskole, Kristiansund bibliotek, Altanterhavsbadet, Festiviteten, Frei sykehjem, Grunden omsorgsboliger, J.p. Clausens gate 5-7, Bergan omsorgsboliger, Kaibakken 2 (rådhuset), Bekkefaret 12 A og B, Rensviktunet 15, Roligheten 1 og Sildstimen 1.
Rehabilitering av fasade og etterisolering av yttervegger på rådhus i Kristiansund
Etterisolering av to yttervegger på til sammen ca. 250 m2. Veggen består i dag av utlektet fasadeplatekledning, dette skal rives og ny utforing monteres for å etterisolere med 100mm isolasjon. Videre skal veggen sikres med GU gipsplate, vindsperre, lekter for platekledning og nye fasadeplater. En gjør spesielt oppmerksom på at eksisterende fasadeplater er asbestholdige.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: