Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kristiansund

Nybygg av flerbolighus i Kristiansund
Totalt 370 boliger fordelt på 7 felt.
Omlegging av Atlanten stadion i Kristiansund
3 entrepriser: Tribune (totalentreprise), grunnentreprise og friidrettbaneentreprise.
Nybygg av leiligheter i Kristiansund
Ordning i bygging: 6-5-2-1-3-4.
Nybygg av hovedvannledning i Kristiansund
Forslag fra investeringsplan 2016-19.
Etablering av boliger, lekeplass og infrastruktur på Kirkelandet i Kristiansund
Gnr/Bnr: 4/8, 529, 528, 536 og 157. Gnr/Bnr: 5/720.
Tekking av tak på sykehus i Kristiansund kommune
Tilbudet omfatter komplette takarbeider av deler av takflatene og omfatter i hovedsak alle arbeider i tilknytning til: Retekking av takflate 02, 03, 04 og 05 (utføres i 2020). Evt. opsjoner på retekking av takflate 01, 06, 07, 08, 09, 10 og 12 (utføres i 2021). -Rigg og drift for hvert enkelt tak. -Demontering av tekniske installasjoner som kommer i konflikt med arbeidene. -Demontering av beslag og kledning på tilstøtende vegger. -Riving av eksist. sluker og luftehatter. -Levering og montering av nye taksluker og luftehatter. -Ny taktekking- helklebet til eksist. taktekking. -Remontering av beslag og veggkledning. -Remontering av tekniske installasjoner.
Ombygging av varmesentral i Kristiansund kommune
Kristiansund kommune har besluttet å fornye energiforsyningen i Johan P. Clausens gate 7. Det skal etableres en ny energisentral med varmepumpe som skal gi energi til Johan P. Clausens gate 7 og Festiviteten via fjernvarmerør montert i 2016. Noe ombygging i energisentral i Festiviteten.
Utskifting av ventilasjonsanlegg på sykehjem i Kristiansund kommune
Kristiansund kommune skal anskaffe nytt ventilasjonsanlegg på Barmanhaugen 1. etg.
Utskifting av utvendig solskjerming på videregående skole i Kristiansund
Levering og montering av utvendig solskjerming av typen Zip Screen.
Rammeavtale for kjøp av kontormøbler til Mattilsynets kontor i Norge
Opsjon på forlengelse av avtalen med 1 + 1 år. Region Midt: kontorsteder i Steinkjer, Gurskøy, Stranda, Ålesund, Kristiansund, Molde, Surnadal, Oppdal, Røros, Støren, Hitra, Trondheim, Levanger, Husbysjøen og Namsos.
Kabling og montering av trådløse tilgangspunkter ved kommunale bygg i Kristiansund
Flere trådløse tilgangspunkter. Ny kabling til datapunkter. Flere etasjefordelere. Fellesutlysning for: Caroline Kino, Frei ungdomsskole, Dalabrekka barneskole, Allanengen barneskole, Atlanten ungdomsskole, Rensvik barneskole, Goma barneskole, Innlandet barneskole, Kristiansund bibliotek, Altanterhavsbadet, Festiviteten, Frei sykehjem, Grunden omsorgsboliger, J.p. Clausens gate 5-7, Bergan omsorgsboliger, Kaibakken 2 (rådhuset), Bekkefaret 12 A og B, Rensviktunet 15, Roligheten 1 og Sildstimen 1.
Etablering av talevarslingsanlegg på videregående skoler i Møre og Romsdal
Fellesutlysning for alla videregående skoler i Møre og Romsdal fylke. Totalkostnad er 7 mnok.
Etablering av plattformheis for transport av rullestolbrukere i Kongens Plass 5 i Kristiansund kommune
Kongens Plass 5 AS v/Eiendomsdrift Kristiansund kommune skal gå til anskaffelse av en Plattformheis for transport av rullestolbrukere opp 5 trinn inne i bygget Kongens Plass 5. Leveransen skal være komplett inkl. måltaking, montering klar til bruk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: