Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hareid

Nybygg av infrastruktur for Holstadfeltet i Hareid
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Ombygg av brannstasjon i Hareid
Samlokalisering av driftsenheter. Etablere garderobelysing og ventilasjonsanlegg.
Nybygg av infrastruktur i Hareid
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Opparbeidelse av vann- og avløp med tilhørende infrastruktur i Hareid kommune
Utgraving av grøfter samt etablering av vann- og spillvannsanlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: