Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hareid

Nybygg av hytter, rorbuer og utleigebygg i Hareid
Gbnr. 60/3, 32,33. Området er ca. 27,5 daa.
Nybygg av hyttefelt på Almestranda i Hareid
Planområdet på om lag 25,5 daa, omfattar heilt eller delvis m.a følgjande eigedomar: 66/25, 66/39, 66/17, 66/32, 66/49, 66/18, 66/24, 66/17, 66/15, 66/17, 66/28, 66/42, 66/41, 66/50, 66/55, 67/2, 66/46 og 66/29.
Ombygg av brannstasjon i Hareid
Samlokalisering av driftsenheter. Etablere garderobelysing og ventilasjonsanlegg.
Nybygg av kontor og maskinhall i Hareid
Samlokalisering av driftsenheter. Videreutvikling av eksisterende bygg: kontor og ny hall for maskin/utstyr.
Nybygg av park i Hareid
Kaifronten vil vere i tre, og treelementet vil vere med gjennom heile parken.
Ombygg av skole i Hjørungavåg
Skulekjøken, led-lys, røykdeteksjon og himling
Opparbeidelse av vann- og avløp med tilhørende infrastruktur i Hareid kommune
Utgraving av grøfter samt etablering av vann- og spillvannsanlegg.
Utbygging av bredbånd i Møre og Romsdal fylkeskommune
Tildelt en ramme på 27 mnok. Felles utlysning for Aure, Averøy, Gjemnes, Hareid, Herøy, Molde, Rauma, Sande, Smøla, Stranda, Sunndal, Tingvoll, Vanvylen, Volda og Ørsta kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: