Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hareid

Nybygg av infrastruktur for Holstadfeltet i Hareid
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Utfylling i Sjøen ved Reffelneset, Hareid
Samme område som prosjekt 62523.
Ombygg av brannstasjon i Hareid
Samlokalisering av driftsenheter. Etablere garderobelysing og ventilasjonsanlegg.
Nybygg av kontor og maskinhall i Hareid
Samlokalisering av driftsenheter. Videreutvikling av eksisterende bygg: kontor og ny hall for maskin/utstyr.
Etablering av infrastruktur og gang- og sykkelvei i Hareid
Opparbeiding av veg, vann og avløp for Pålhaugen og ny gang- og sykkelveg Kyrkjegata med tilhørende infrastruktur på Hareid. Arbeidene består av: Vegarbeider med kantstein, Utgraving av grøfter, Etablere vann-, spillvann- og overvannsanlegg, Kabelgrøfter, Belysning.
Utbygging av bredbånd i Hareid kommune
Fellesutlysning for: Tingvoll, Volda, Strand, Surnadal Gjemnes, Aure, Fjord, Rauma, Hareid og Ålesund kommuner. Total kostnad: 77 mnok.
Opparbeidelse av vann- og avløp med tilhørende infrastruktur i Hareid kommune
Utgraving av grøfter samt etablering av vann- og spillvannsanlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: