Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Haram

Ny Fv 659 Nordøyvegen, K5 Skjeltene-Fjørtofta/Harøya inkl Lepsøybrua
Prosjektet omfatter: Lepsøybrua, 800 meter lang høybru fra Skjeltene på fastlandet over skipsleiet til sjøfylling mot Lauka og Hestøya. Laukebrua, en 110 meter lang bru som ligger rett sørøst for Lauka og Lisjelauka. Hamnaskjersundbrua, en 200 meter lang bru i Hamnaskjersundet. Haramsfjordtunnelen fra Hestøya til Austnes, 3500 meter. Nogvafjordtunnelen, fra Longva på Flemsøya til Fjørtofta, 5730 meter. Fjørtoftfjordtunnelen, fra Fjørtofta til Myklebust på Harøya, 3680 meter. Burbergtunnelen, en miljøtunnel på Fjørtofta, 170 meter. Vei på sjøfylling over Lepsøyrevet, totalt 2735 meter. Ny vei over Fjørtofta.
Nybygg av fritidsleiligheter, hytter mm på Haramsøy
Området forventes få fastforbideles med etter utbygging av Nordøyvegen.
Nybygg av eneboliger i Eidsvik
Totalt 26-30 boliger på feltet. 60 % selges til selvbyggere og 40 % til utbyggere.
Nybygg av eneboliger i Eidsvik
18 eneboliger som selges til selvbyggere. Total tomtareal 30000 kvm.
Nybygg av to- og firmannsboliger i Vatne
Forlengelse av Vatnehagen. 2 stk 4-mannsboliger og 3 stk 2-mannsboliger.
Ombygg av tidligere kommune til dagsenter og klasserom i Ålesund
Kontorlokaler skal bygges om til to enheter for bruk som dagsenter og voksenopplæring med klasserom. Ombyggingen omfatter riving av systemvegger, de- og remontering av himling, utskifting av dører, nye brann- og lydvegger, ombygging av EL-anlegg, ombygging av ventilasjonsanlegg og oppdatering av brannvarslingsanlegg og merking av rømningsveger. Samt etablere ny rømningsveg/utgang i yttervegg. Lokalet er i dag oppdelt i cellekontor, møterom etc. avgrenset av systemvegger fra gulv til himling. Gulvbelegg og himling sammenhengende i hele etasjen. Hovedkonstruksjonen består av prefabrikerte søyler, bjelker hulldekker. Yttervegger av isolerte betongelementer.
Etablering av to stk komplette spillvannspumpestasjoner i Haram kommune
I forbindelse med nye spillvannsledninger og sjøledninger i Søvika.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: