Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Halsa

Etablering av industritomter i Halsa
Området er totalt 800 daa.
Nybygg av godsterminal i Halsa
Området er totalt 800 daa.
Nybygg av kraftverk i Halsa
Produksjon 5,09 GWh.
Etablering av byggherrerigg for vegprosjektet E39 Betna - Stormyra, Halsa
Leieperiode på 5 år og 3 måneder fra 7. Oktober 2019 med mulighet for forlengelse med 2 x 0,5 år av gangen i tidsrommet 1. Januar 2025 til 31. Desember 2025. Med kontorer og boliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: