Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Gjemnes

Utbedring av Gjemnessundbrua på E39 i Gjemnes
I handlingsprogram 2018-2023 med planlagt oppstart i 2021.
Utbygging av bredbånd i Gjemnes kommune
Fellesutlysning for: Tingvoll, Volda, Strand, Surnadal Gjemnes, Aure, Fjord, Rauma, Hareid og Ålesund kommuner. Total kostnad: 77 mnok.
Renovering/utskifting av tak på idrettshall i Gjemnes
Gjemneshallen, som rommer idrettshall med garderober, miljørom og skytebane, ble bygget i 1985. Takark, hvor ventilasjonsaggregatet er plassert, har store mangler som medfører inntrenging av regnvann. Taket skal renoveres/skiftes ut.
Oppgradering av pumpestasjon ved samfunnshus i Gjemnes
I kjeller Batnfjord samfunnshus er plassert pumpekum for spillvann som betjener Samfunnshuset inkl. svømmehall. Dette er et anlegg som ble bygget i 1972 og har vært meget driftssikkert. Slik anlegget er bygget er det lite servicevennlig og tilfredsstiller ikke dagens krav til HMS. Pumpekummen beholdes, men pumpene skal nå monteres «tørrstilt» plasser på eksisterende dekke over kummen. Det ønskes nå tørrstilte pumper. Det mest aktuelle er at disse plasseres i eget overbygg på eksisterende dekke over nåværende pumpekum.
Utbygging av bredbånd i Møre og Romsdal fylkeskommune
Tildelt en ramme på 27 mnok. Felles utlysning for Aure, Averøy, Gjemnes, Hareid, Herøy, Molde, Rauma, Sande, Smøla, Stranda, Sunndal, Tingvoll, Vanvylen, Volda og Ørsta kommune.
Etablering av veilys langs kommunevei i Gjemnes kommune
Etablering av veilys langs kommunevei fra kommunehuset til Storbrua og gangvei mellom Skulevegen - kommunehuset i Batnfjordsøra i Gjemnes kommune.
Vedlikehold av veitunneler i Møre og Romsdal og Trøndelag
Felles kontrakt for Eggetunnelen, Måsørtunnelen, Koatunnelen, Tangtunnelen, Værnestunnelen, Helltunnelen, Stavsjøfjelltunnelen, Væretunnelen, Grillstadtunnelen, Strindheimtunnelen, Skansentunnelen, Ilsviktunnelen, Marienborgtunnelen, Stavnetunnelen, Elgtråkket, Brukbakktunnelen, Hofstadtunnelen, Håggåtunnelen, Bratlitunnelen, Soknedalstunnelen, Harangtunnelen, Freifjordtunnelen, Høgsettunnelen, Eikremtunnelen, Vulviktunnelen, Kansdaltunnelen, Gyltunnelen, Oppdølstrandtunnelen, Hellandtunnelen, Remmemtunnelen, Hjelviktunnelen, Vågstrandtunnelen, Måndalstunnelen, Innfjordstunnelen, Halsatunnelen, Fantebrauta tunnel, Hatlaåstunnelen, Skuggentunnele, Sørnestunnelen, Ellingsøytunnelen, Valderøytunnelen, Moatunnelen, Blindheimstunnelen, Furenetunnelen, Rotsethorntunnelen, Hjartåbergtunnelen, Årsettunnelen, Fyrdsbergtunnelen, Damfosstunnelen, Eidsnakktunnelen, Kvivstunnelen og Kjøshammartunnelen.
Brannvurdering ved kommunale bygninger i Gjemnes
Fellesutlysning for: Solsida barnehage, Batnfjord samfunnshus, Gjemnes sjukeheim, Gjemnes driftsbygg, Gjemnes kommune, Hjorten og Gjemneshallen samt opsjon for Bergsøy barnehage og Heggem allakt. hus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: