Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Fræna

Nybygg av fiskeoppdrett på Harøy
Landbasert fiskeoppdrett.
Nybygg av boliger i Farstad
Tiltaket inneber 9 nye tomter for einebustader/tomannsbustader som vil gi 9-18 bueiningar.
Nybygg av vei i Elnesvågen
Prosjektet er utsatt. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Etablering av infrastruktur til boligfelt i Farstad
Tiltaket inneber 9 nye tomter for einebustader/tomannsbustader som vil gi 9-18 bueiningar.
Renovering og tilbygg av idrettshall på Hustad i Fræna
I tillegg til renovering skal det bygges 3 tilbygg til hallen. Arbeidene omfatter renovering av eksisterende hall inkl. bl.a. ny taktekking, oppgradering/nye fasader, nytt idrettsgulv, renovering av garderober, oppgradering av system for luftbehandling og varmeanlegg, oppgradering el. - og lysanlegg m.m. I tillegg skal det bygges 3 stk. tilbygg: nytt tilbygg inngangsparti ca. 100 m2 med bl.a. kjøkken og toaletter. Nytt tilbygg lager ca. 60 m2. Nytt tilbygg for hoppegrop til turn ca. 60 m2. Opsjoner: Utarbeidelse av BIM-modell av eksisterende hall. Legging av gummibelegg i rom 131 Lagerareal. Ladestasjoner for elbil. Salto nettverksbasert bordleser. IP-baserte overvåkingskamera.
Sentrumsutvikling i Fræna
Konsulentoppdrag.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: