Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Fræna

Nybygg av fiskeoppdrett på Harøy
Landbasert fiskeoppdrett.
Utvidelse av industriområde ved Malmefjorden
17 tomter tenkt til plasskrevende handel.
Nybygg av vei i Elnesvågen
Prosjektet er utsatt. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Opparbeidelse av turparkering m.m i Hustadvika kommune
Opparbeidelse av ny parkeringsplass med adkomstveg på totalt ca. 4600 m2. Opparbeidelse av ca. 110 m tursti fra ny parkeringsplass til dagens parkeringsplass for Trollkirka. Vegbelysning m/tilhørende anlegg. Inkludert ca. 13 lysmaster. Elektro- og kabelgrøfter med lengde ca. 500 m. Vannledning med lengde ca. 90 m og stikkrenne med lengde ca. 25 m. Søppelcontainer.
Sentrumsutvikling i Fræna
Konsulentoppdrag.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: