Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Averøy

Nybygg av boliger i Averøy
Ca. 200 boenheter. 100 mål
Nybygg av boliger, naust og båtplasser m.m. i Kårvåg
5 prosjektområder for småhus/rekkehus opp mot 100 enheter 63 eneboligtomter Barnehage 70 båtplasser
Nybygg av barneskole og idrettshall ved Rangøykrysset på Kårvåg i Averøy
Skolen skal bygges ved Rangøykrysset på Kårvåg. Skolen skal dimensjoneres for ca. 240 elever.
Nybygg av eneboliger i Kårvåg
5 prosjektområder for småhus/rekkehus opp mot 100 enheter 63 eneboligtomter Barnehage 70 båtplasser
Nybygg av næring i Averøy
Ca. 100 mål. Infrastruktur er delvis utbygd.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Averøy
6 selvbygger tomter. 2/3 tomannsboliger.
Oppgradering av Fv 64 Atlanterhavstunnelen Kristiansund/Averøy
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 5779m. 250muh.
Rehabilitering av idrettspark i Averøy kommune
Rehabilitering av kunstgressdekke og legge fast dekke for friidrett på 4 rundløpsbaner og 6 sprintbaner og tekniske øvelser: lengde-/tresteg, kulestøt, og høydehopp med opsjon på legging av faste dekke friidrett i vestre svingsektor. Samtidig skal grunnarbeider for friidrettsanlegget og tiltak for oppsamling av snø og granulat fra kunstgressbanen utføres.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: