Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Averøy

Nybygg av barneskole og idrettshall ved Rangøykrysset på Kårvåg i Averøy
Skolen skal bygges ved Rangøykrysset på Kårvåg. Skolen skal dimensjoneres for ca. 240 elever på 1. til 7. trinn.
Nybygg av boliger i Kårvåg
5 prosjektområder for småhus/rekkehus opp mot 100 enheter.
Ny gang- og sykkelvei Fv 64 i Averøy
Estimert gjennomføring etter 2027.
Etablering av infrastruktur for boligfelt og skole/barnehagebebyggelse i Kårvåg
Infrastruktur for barne- og ungdomsskole samt ca. 130 boenheter.
Rehabilitering av idrettspark i Averøy kommune
Rehabilitering av kunstgressdekke og legge fast dekke for friidrett på 4 rundløpsbaner og 6 sprintbaner og tekniske øvelser: lengde-/tresteg, kulestøt, og høydehopp med opsjon på legging av faste dekke friidrett i vestre svingsektor. Samtidig skal grunnarbeider for friidrettsanlegget og tiltak for oppsamling av snø og granulat fra kunstgressbanen utføres.
Trafikksikkerhetstiltak Fv 64 i Averøy
Estimert gjennomføring etter 2027.
Montering av slokkeanlegg på kirke i Averøy
Det skal monteres slokkeanlegg i Kvernes nye kirke med slokkesentraler.
Montering av slokkeanlegg på kirke i Averøy
Det skal monteres slokkeanlegg i Kvernes Stavkirke med slokkesentraler

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: