Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Averøy

Nybygg av boliger i Averøy
Ca. 200 boenheter. 100 mål
Nybygg av boliger, naust og båtplasser m.m. i Kårvåg
5 prosjektområder for småhus/rekkehus opp mot 100 enheter. 63 eneboligtomter. Barnehage. 70 båtplasser.
Etablering av fiskerikai/servicestasjon på Langøya i Averøy kommune
Planarbeidet vil legge til rette for utvidelse av eksisterende næringsvirksomhet og mulig utfylling i sjø. Planavgrensning omfatter et areal på ca. 5,3 daa, hvorav ca. 2,3 daa utgjør arealer i sjø. Gnr/bnr: 78/3, 78/37, 78/193 og 78/208.
Etablering av infrastruktur for boligfelt og skole/barnehagebebyggelse i Kårvåg
Infrastruktur for barne- og ungdomsskole samt ca. 130 boenheter.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Averøy
6 selvbygger tomter. 2/3 tomannsboliger.
Rehabilitering av idrettspark i Averøy kommune
Rehabilitering av kunstgressdekke og legge fast dekke for friidrett på 4 rundløpsbaner og 6 sprintbaner og tekniske øvelser: lengde-/tresteg, kulestøt, og høydehopp med opsjon på legging av faste dekke friidrett i vestre svingsektor. Samtidig skal grunnarbeider for friidrettsanlegget og tiltak for oppsamling av snø og granulat fra kunstgressbanen utføres.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: