Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Aure

Nybygg av flytende sjøhotell ved Tustna
Hører sammen med Coastline Anglers Resorts i Hvaler, Bessaker, Austevoll, Røst og Brønnøysund.
Om- og tilbygg av barne- og ungdomsskole i Aure
Det meste er ferdigstilt til skolestart august 2020. Gjenstående arbeider, dvs sanering av bygg ca. 350 m2 samt sluttføring av utearealer ferdigstilles i løpet av september/oktober 2020.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: