Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Aure

Riving av lagerhall og administrasjons fløy i i Aure
Bygg 1 (BTA) = 323 m2 (Lagerhall) Bygg nr. 1 er oppført som 1 stk. stålhall, kledd med isolert plast duk. Bæresystem av galvanisert stål-buer. Bygg 2 (BTA) = 125 m2 (Administrasjons fløy) Bygg nr. 2 er oppført som plassbygd trekonstruksjon. Kledd med blant annet bølgeblikk, varmgalvanisert (forsinket]. Bygget innehar kantine, toaletter, dusjrom etc. Smal del av bygg 2 var innredet som egen enhet med bad og oppholdsrom.
Nybygg av hytteområde i Aure
Reguleringsplanen omfatter deler av gnr. 63, bnr. 2 og bnr. 16, offentlig veigrunn og sjøarealer, samt fritidseiendommene gnr. 63, bnr. 43, 52, 57 og 58 i Aure. Planområdet er ca. 30 daa stort inkludert ca. 4 daa sjøareal
Utbygging av bredbånd i Aure kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for å sikre at utbygging av bredbånd med offentlig støtte i 10 kommuner blir lyst ut som en samla konkurranse, i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregelverket. I kunngjøringa står derfor Møre og Romsdal fylkeskommune som oppdragsgiver, men det er den enkelte kommune, jf. pkt. 1.2.1 i konkurransegrunnlaget, som er kontraktspart og ansvarlig for sitt delprosjekt. Fylkeskommunen har ansvar for å sikre at utbygging av de 11 delprosjekta blir lyst ut som en samla konkurranse, i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregelverket. Aktuelle leverandører kan gi tilbud på ett eller flere av delprosjekta. Det blir tatt forbehold om godkjenning og finansiering av kostnadene i det enkelte kommunestyret, og at tilbudet er innenfor avsatte midler til prosjektet. Ved begrenset finansiering står oppdragsgiver for det enkelte delprosjektet fritt til å avlyse konkurransen.
Utbygging av bredbånd i Aure kommune
Fellesutlysning for: Tingvoll, Volda, Strand, Surnadal Gjemnes, Aure, Fjord, Rauma, Hareid og Ålesund kommuner. Total kostnad: 77 mnok.
Rehabilitering av rådhus/administrasjonsbygg i Aure sentrum
Bytte av kledning, reparasjoner, bytte av vinduer m.m.
Rehabilitering av yttervegger m.m. ved barne- og ungdomsskole i Aure kommune
Rehabilitering av yttervegger ved ABUS. Bytte av kledning, reparasjoner eller bytte av bæresystemer, bytte av vinduer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: