Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Aukra

Nybygg av kulturhus og basseng i Aukra
Lås og beslag: Låssenteret AS, Kristiansund/Molde. Opsjon: Boblebad og bassengheis. Riving av eksisterende forsamlingshus på separat prosjekt.
Ombygg av parkeringsplass, ny adkomstvei for taxi og utviding av brønnpark i Falkhytten sentrum
Opparbeidelse av nytt veganlegg og fjernvarme- og kjøleanlegg i Falkhytten sentrum, Aukra. I tillegg skal det gjøres park- og landskapsmessige oppgraderinger på grøntarealer og gangarealer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: