Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ålesund

Nybygg av boliger, forretning, kontor mm i Ålesund
Kostnad foreløpig ukjent. ukjent. 600-800 boliger og ca. 45000m2 blandet bebyggelse. Kan eventuelt bli en fase 2.
Nybygg av vindmøller på Haramsfjellet
8 vindturbiner på fjellet.
Nybygg av boliger, forretning, kontor mm i Ålesund
Planlegger bla. ca 100 boliger i blokker.
Nybygg av idrettshall for håndball mm på Spjelkavik
Samarbeidsprosjekt med Spjelkavik Idrettslag, Klatreklubben Ålesund, Ålesund Ju Jitsu Klubb, Ålesund Judoklubb og Spjelkavik VGS (Møre og Romsdal fylkeskommune). Gnr/Bnr: 25/390, 22/212, 22/340 og 22/341. BREEAM nivå «Good».
Vedlikehold asfaltdekker på riksveier og fylkesveier i 2020
Asfaltarbeidet omfatter totalt ca 125 kontrakter.
Nybygg av boliger i Hatlane
60-70 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus på Volsdalsberga i Ålesund, trinn 2
Totalt bruttoareal er 4.800 kvadratmeter, pluss parkeringskjeller på ca. 3.600 kvadratmeter.
Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-05 Ålesund
Gjelder for Ålesund, Sula, Giske og Vestnes kommune. Totalverdi 240.000.000:-.
Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-06 Indre Sunnmøre
Gjelder for Ålesund, Fjord, Sykkylven, Stranda, Ørsta og Volda kommune. Totalverdi 350.000.000:-.
Om- og nybygg av boliger og forretning i Ålesund kommune
Vindgard Terrasse. Gnr/bnr: 51/234 og 235.
Nybygg av to- og firmannsboliger i Vatne
Forlengelse av Vatnehagen. 2 stk 4-mannsboliger og 3 stk 2-mannsboliger.
Asfaltarbeider på fylkesveger i Møre og Romsdal, 2020-30 TJE Asfaltarbeider Møre og Romsdal
Felles kontrakt for Nordmøre og Romsdal og for Sunnmøre. Total kostnad er 66000000 mnok.
Tilbygg av boenheter ved helikopterbasen ved sykehus i Ålesund
Tilbygg av basen skal inneholde ny soveromsfløy, kontor, garderober, treningsrom og garasje til legebil, samt et mindre tilbygg på vestsida av hangar, for flyteknisk personell og lagerfunksjon. Takterrasse.
Nytt nødstrømsaggregatbygg og nødstrømsaggregater for Ålesund sykehus
Byggherrestyrte entrepriser. - Delkontrakt E292 - Bygningsmessige arbeider er satt som hovedentreprenør. - Delkontrakt E460 - Nødstrømsaggregat arbeider er satt som sidestilt sideentreprenør.
Rørinspeksjon og tilstandsvurdering av overføringsledning/vannledning i Ålesund
Det er et lengre ledningstrase som består av duktilt støpejern, og som har dimensjonsenringer med diameter 450 mm og 600 mm. Ledningstraseen er lagt i tidsrommet 1969-1974. Traseens totale lengde er ca. 4,75 km. Det er montert spjeldventiler, spyleventiler, og lufteventiler på ledningen som skal inspiseres.
Renovering og ombygging Habiliteringsbygget i Ålesund
Målet er at habiliteringstjenesten skal kunne flytte inn i bygget sommaren 2021.
Riving og nybygg av drivstofftank ved helikopterbase på sykehus i Ålesund
Fjerning av både eksisterende tank og eksisterende betongplate for eksisterende drivstofftank. Videre skal det støpes ny betongplate for ny drivstofftank. Dessuten skal det bygges nytt skjermingsvegg og takoverbygg ved skjermingsenheten.
Rørinspeksjon og tilstandsvurdering av overføringsledning/vannledning i Ålesund
Det er en 800 mm sentab ledning, som er lagt i perioden 1976-1978 og hvor det har vært noen lekkasjer med årene. Vannledningen som man ønsker å inspisere har en totallengde på ca. 1,93 km. Det er montert spjeldventiler, spyleventiler, og lufteventiler på ledningen som skal inspiseres.
Langsgående vegoppmerking med sprayplast og ekstrudert termoplast i Møre og Romsdal
Gjelder: Hedmark, Oppland, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Ellingsøy
Infrastruktur for ca. 55 enheter. Tomannsboliger, eneboliger og ev leiligheter.
Asfaltarbeider i Region midt 2020-1 Møre og Romsdal
Kontrakten omfatter fresing og dekkelegging av Europa -og riksveger i Møre og Romsdal fylke og Trøndelag fylke.
Rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Ålesund kommune
Rehabilitering av eksisterende ledningsnett for vann og avløp i Grindvikvegen. Om lag 380 meter 160 PVC skal byttes ut med ny VL 180 PE. Stikkledninger for vann skal legges om for tilknytning til nye vannkummer. På deler av denne strekningen skal avløpsledningene skiftes ut. Videre skal det etableres ny vannledning fra Grindvikvegen mot landtak for sjøledning til Svorta, om lag 280 meter VL 180 PE i ny trase.
Nybygg av omsorgsboliger på Kverve i Ålesund
Bygging av to små frittstående bygninger.
Utbygging av bredbånd i Ålesund kommune
Fellesutlysning for: Tingvoll, Volda, Strand, Surnadal Gjemnes, Aure, Fjord, Rauma, Hareid og Ålesund kommuner. Total kostnad: 77 mnok.
Oppgradering av torg i Ålesund
Konsulenten skal etablere en arbeidsgruppe bestående av en prosjektleder og minimum tre medarbeidere med nødvendig kompetanse innen: ARK, LARK og RIB.
Ombygg av tidligere kontorlokaler til dagsenter og voksenopplæring med klasserom i Ålesund
Kontorlokaler skal bygges om til to enheter for bruk som dagsenter og voksenopplæring med klasserom. Ombyggingen omfatter riving av systemvegger, de- og remontering av himling, utskifting av dører, nye brann- og lydvegger, ombygging av EL-anlegg, ombygging av ventilasjonsanlegg og oppdatering av brannvarslingsanlegg og merking av rømningsveger. Samt etablere ny rømningsveg/utgang i yttervegg. Lokalet er i dag oppdelt i cellekontor, møterom etc. avgrenset av systemvegger fra gulv til himling. Gulvbelegg og himling sammenhengende i hele etasjen. Hovedkonstruksjonen består av prefabrikerte søyler, bjelker hulldekker. Yttervegger av isolerte betongelementer.
Utvendig vedlikehold og reparasjon av fyrstasjon på Haramsøy i Ålesund
Reparasjon og vedlikehold av fyrbygning med lyktehus, bolighus, uthus, fjøset og rekkverk.
Driftskontrakt 9400 Sunnmøre 2020 - 2023
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Ørsta, Volda og Ålesund kommune.
Vedlikehold av veitunneler i Møre og Romsdal og Trøndelag
Felles kontrakt for Eggetunnelen, Måsørtunnelen, Koatunnelen, Tangtunnelen, Værnestunnelen, Helltunnelen, Stavsjøfjelltunnelen, Væretunnelen, Grillstadtunnelen, Strindheimtunnelen, Skansentunnelen, Ilsviktunnelen, Marienborgtunnelen, Stavnetunnelen, Elgtråkket, Brukbakktunnelen, Hofstadtunnelen, Håggåtunnelen, Bratlitunnelen, Soknedalstunnelen, Harangtunnelen, Freifjordtunnelen, Høgsettunnelen, Eikremtunnelen, Vulviktunnelen, Kansdaltunnelen, Gyltunnelen, Oppdølstrandtunnelen, Hellandtunnelen, Remmemtunnelen, Hjelviktunnelen, Vågstrandtunnelen, Måndalstunnelen, Innfjordstunnelen, Halsatunnelen, Fantebrauta tunnel, Hatlaåstunnelen, Skuggentunnele, Sørnestunnelen, Ellingsøytunnelen, Valderøytunnelen, Moatunnelen, Blindheimstunnelen, Furenetunnelen, Rotsethorntunnelen, Hjartåbergtunnelen, Årsettunnelen, Fyrdsbergtunnelen, Damfosstunnelen, Eidsnakktunnelen, Kvivstunnelen og Kjøshammartunnelen.
Boring av hull for stenger 140 mm ved hjelp av fartøyets borerigg m.m i Senja kommune
Anlegg HIB 854902 Mefjordingen Senja Ytterside N: 69 16.7496 E: 01647260. OV Skomvær trenger assistanse med boring av hull for stenger 140mm ved hjelp av fartøyets borerigg. I tillegg assistanse med styring av stenger i hull ved montering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: