Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ålesund

Nybygg av boligområde på Flisnes, Ålesund
Ca. 120 enheter, lavblokker, småhus, rekkehus mm.
Nybygg av boliger i Hatlane
60-70 leiligheter.
Nybygg av idrettshall for håndball mm på Spjelkavik
Samarbeidsprosjekt med Spjelkavik IL, Ålesund Judoklubb, Ålesund Ju Jitsu klubb og Klatreklubben Ålesund.
Nybygg av flerbolighus på Volsdalsberga i Ålesund, trinn 2
Totalt bruttoareal er 4.800 kvadratmeter, pluss parkeringskjeller på ca. 3.600 kvadratmeter.
Rehabilitering av skole og idrettshall i Ålesund, trinn 1
Anbudskonkurransen planlegges kunngjort i januar 2020. Samspillsfasen planlegges utført i august-november 2020 Totalentreprisen planlegges utført i januar 2021-juni 2022
Nybygg av flerbolighus i Ålesund sentrum
Storledbakken 3 og Parkgata 22.
Utbedring av farled Indre Ålesund havn
Fra forslag til NTP, 2018-2023.
Nybygg av boligområde i Ellingsøy
Totalt ca. 55 enheter fordelt på 5-6 trinn. Tomannsboliger, eneboliger og ev leiligheter.
Nybygg av sykkelvei i Ålesund
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Langsgående vegoppmerking med sprayplast og ekstrudert termoplast i Møre og Romsdal
Gjelder: Hedmark, Oppland, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland.
Ny gangvei i Ålesund
Ca. 2,5 km.
Riving av ungdomsskole i Ålesund
Skolen består av 3 deler, fløy A, B og C.
Utvidelse av gravplass i Ålesund
Omfatter opparbeiding av eksisterende areal innenfor dagens tomt, samt utvidelse på ca. 1800 m2 mot syd. Utvidelsen vil bli opparbeidet med nye gangveier, vegetasjon, lyssetting, vannposter, gjerder og anna utstyr.
Fasaderehabilitering på skole i Lerstad
Rehabilitering av nord og østfasader bygg A med utskifting av vindu, ytterdører, etterisolering, nye fasadeplater samt innvendig påforing og kledning.
Utbedring av kryss på E39 Spjelkavik i Ålesund
Bypakke Ålesund, fase 1 2014-2018. Bompengesøknad er til behandling.
Innvendig rehabilitering av midlertidig modulbygg ved barne- og ungdomsskole i Ålesund
Utskiftning, fjerning, og etablering av nye vindu. Inngangsdør med overbygg over inngangsparti. Fjerning av innvendige vegger og monteringsavstivning. Det skal etableres stålbjelker ved riving av bærende vegger på klasserom 2. Etablering av understøttelse under bærevegger (i kryprom). Utskiftning av skadd innvendig kledning. Tetting mellom moduler i gulv, vegg, tak. Etablering av systemhimling.
Rehabilitering av tak på helsehus i Ålesund
Totalt 1531 m2. Rehabilitering av eksisterende yttertak (hoved -og teknisk rom). Hovedtaket er på 1390m2, og taket på ventilasjonshuset/teknisk rom er på 141m2. På det eksisterende taket ligger det et lag med elvegrus som må fjernes, og leveres til godkjent deponi. Det skal monteres ny PVC- duk med oppbrett over gesimser. Alle gesimser skal ha nye beslag. Det er 15 stk. overlyskupler på taket som skal erstattes med nye «likt for likt» inkl. rammer helt inn i lokalet.
Støytiltak Møre og Romsdal fylkesveg 2019
Felles kontrakt for 10 boliger/boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: