Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ålesund

Nybygg av boligområde på Flisnes, Ålesund
Ca. 120 enheter, lavblokker, småhus, rekkehus mm.
Vedlikehold asfaltdekker på riksveier og fylkesveier i 2020
Asfaltarbeidet omfatter totalt ca 125 kontrakter.
Nybygg av boliger i Hatlane
60-70 leiligheter.
Opprydding av forurenset havn i Ålesund
Samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Kystverket.
Nybygg av lavblokker og flerbolighus i Ålesund
Leiligheter i 2 etasjer og kjeller. Gnr/bnr 50/3 mfl
Rehabilitering av skole og idrettshall i Ålesund, trinn 1
Anbudskonkurransen planlegges kunngjort i januar 2020. Samspillsfasen planlegges utført i august-november 2020 Totalentreprisen planlegges utført i januar 2021-juni 2022
Nybygg av flerbolighus i Ålesund sentrum
Storledbakken 3 og Parkgata 22.
Nybygg av flerbolighus i Hatlane, trinn 4
På samme tomt skal det også bygge om eksisterende bygg til leiligheter og næring.
Utbedring av farled Indre Ålesund havn
Fra forslag til NTP, 2018-2023.
Nybygg av leiligheter og enebolig i Ålesund
Gnr/bnr: 50/1498, 1528, 1529 mfl.
Nybygg av boligområde i Ellingsøy
Totalt ca. 55 enheter fordelt på 5-6 trinn. Tomannsboliger, eneboliger og ev leiligheter.
Nybygg av sykkelvei i Ålesund
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Ellingsøy
Infrastruktur for ca. 55 enheter. Tomannsboliger, eneboliger og ev leiligheter.
Ny gangvei i Ålesund
Ca. 2,5 km.
Utvidelse av gravplass i Ålesund
Omfatter opparbeiding av eksisterende areal innenfor dagens tomt, samt utvidelse på ca. 1800 m2 mot syd. Utvidelsen vil bli opparbeidet med nye gangveier, vegetasjon, lyssetting, vannposter, gjerder og anna utstyr.
Riving av ungdomsskole i Ålesund
Skolen består av 3 deler, fløy A, B og C.
Fasaderehabilitering på skole i Lerstad
Rehabilitering av nord og østfasader bygg A med utskifting av vindu, ytterdører, etterisolering, nye fasadeplater samt innvendig påforing og kledning.
Nytt massedeponi i Ålesund
Behov for å lagre 200 000-300 000 kumikkmeter tunnelstein.
Rehabilitering av tak på helsehus i Ålesund
Totalt 1531 m2. Rehabilitering av eksisterende yttertak (hoved -og teknisk rom). Hovedtaket er på 1390m2, og taket på ventilasjonshuset/teknisk rom er på 141m2. På det eksisterende taket ligger det et lag med elvegrus som må fjernes, og leveres til godkjent deponi. Det skal monteres ny PVC- duk med oppbrett over gesimser. Alle gesimser skal ha nye beslag. Det er 15 stk. overlyskupler på taket som skal erstattes med nye «likt for likt» inkl. rammer helt inn i lokalet.
Støytiltak Møre og Romsdal fylkesveg 2019
Felles kontrakt for 10 boliger/boenheter.
Etablering av skilt og veioppmerkingsmateriell i Møre og Romsdal 2019
Fellesutlysning for: Ålesund, Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes, Ørskog, Vanylven, Volda og Herøy. Total kostnad: 4 mnok. Anskaffelsen er inndelt i følgende kategorier: Kategori A: Standard trafikkskilt. Kategori B: Skilt i bøyler. Kategori C: Bommer og sperrer. Kategori D: Oppsettingsmateriell. Kategori E: Arbeidsvarslingsutstyr. Kategori F: Vegoppmerkingsmateriell. Kategori G: Privatrettslige skilt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: