Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Møre og Romsdal fylke

Aukra (5)
Aure (10)
Averøy (7)
Eide (5)
Fræna (21)
Giske (1)
Gjemnes (4)
Halsa (10)
Haram (22)
Hareid (18)
Herøy (13)
Midsund (4)
Molde (66)
Nesset (14)
Norddal (5)
Rauma (16)
Rindal (6)
Sande (2)
Sandøy (2)
Skodje (6)
Smøla (4)
Stordal (1)
Stranda (19)
Sula (5)
Sunndal (17)
Surnadal (8)
Sykkylven (5)
Tingvoll (13)
Ulstein (9)
Vanylven (5)
Vestnes (11)
Volda (15)
Ålesund (53)
Ørskog (3)
Ørsta (25)
Nybygg av fiskeoppdrett på Harøy
Landbasert fiskeoppdrett.
Ny Fv 659 Nordøyvegen, K5 Skjeltene-Fjørtofta/Harøya inkl Lepsøybrua
Prosjektet omfatter: Lepsøybrua, 800 meter lang høybru fra Skjeltene på fastlandet over skipsleiet til sjøfylling mot Lauka og Hestøya. Laukebrua, en 110 meter lang bru som ligger rett sørøst for Lauka og Lisjelauka. Hamnaskjersundbrua, en 200 meter lang bru i Hamnaskjersundet. Haramsfjordtunnelen fra Hestøya til Austnes, 3500 meter. Nogvafjordtunnelen, fra Longva på Flemsøya til Fjørtofta, 5730 meter. Fjørtoftfjordtunnelen, fra Fjørtofta til Myklebust på Harøya, 3680 meter. Burbergtunnelen, en miljøtunnel på Fjørtofta, 170 meter. Vei på sjøfylling over Lepsøyrevet, totalt 2735 meter. Ny vei over Fjørtofta.
Nybygg av sykehus på Opdøl i Molde
Cowi AS i Trondheim har arbeidet med teknisk utredning.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Molde
5 blokker med 140 stk leiligheter i 5-7 etasjer og 3 stk rekkehus i 2 etasjer med 18 stk leiligheter. Gnr/bnr 31/11, 31/149, 32/111, 32/ 112 og 32/ 1
Nybygg av boliger i Molde
Planlagt prosjekt 2015/2016. Tomter som skal selges til private utbyggere. Antydet 200-250 boenheter.
Ny tunnel på Fylkesveg 63 Breiskrefonna i Norddal
ÅDT 570. Skredfaktor 4,17 høy.
Nybygg av boliger i Molde
Ca. 150 boenheter.
Nybygg av boligområde på Flisnes, Ålesund
Ca. 120 enheter, lavblokker, småhus, rekkehus mm.
Fjelltunnel og ny veg på E136 Mongeura I og II i Rauma
ÅDT 1820. Skredfaktor 2,56 middels.
Tunnel på Fv 41 mellom Hartale og Merkingsgjøle i Ørsta
Tunnel som sikrer fra Årvikgjølet til Løgylet. Ca 300m lang strekning. På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,3 (middels).
Nybygg av barneskole og idresshall i Hoset-Kårvåg området i Averøy
Skolen skal bygges ved Rangøykrysset på Kårvåg. Skolen skal dimensjoneres for ca. 240 elever.
Nybygg av boliger i Hatlane
60-70 leiligheter.
Nybygg av idrettshall for håndball mm på Spjelkavik
Samarbeidsprosjekt med Spjelkavik IL, Ålesund Judoklubb, Ålesund Ju Jitsu klubb og Klatreklubben Ålesund.
Nybygg av flerbolighus på Volsdalsberga i Ålesund, trinn 2
Totalt bruttoareal er 4.800 kvadratmeter, pluss parkeringskjeller på ca. 3.600 kvadratmeter.
Nybygg av kraftverk ved Sunndal
Prosjektet består av kraftstasjon og vannvei i fjell med platedam som inntaksdam. Inkluderer boring av en 600 m lang sjakt.
Nybygg av boliger i Kristiansund
Gnr/bnr: 139/1,138/17,138/58 og 138/125.
Nybygg av eneboliger i Kårvåg
5 prosjektområder for småhus/rekkehus opp mot 100 enheter 63 eneboligtomter Barnehage 70 båtplasser
Nytt skredoverbygg på E39 Storegølet sør i Ørsta
ÅDT 2520. Skredfaktor 2,53 middels.
Nybygg av høyskolebygg på Campus i Volda
Peab K. Nordang samarbeider med LINK arkitektur, HS Bygg med HLM arkitektur, Veidekke med arkitektgruppen Lille Frøen og HENT med MAD arkitekter og Oslo Works.
Nybygg av helsesenter, omsorgsboliger m.m. i Nesset
16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, lokaler for hjemmetjeneste og hjelpemiddelformidling.
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Brunsvika i Kristiansund
En blokk i 3 etasjer, underetasje og parkeringskjeller med 15-18 stk leiligheter. En blokk i 2 etasjer og underetasje med 8 stk leiligheter. Rekkehus i 2 etasjer og underetasje med 5 stk leiligheter. Gnr/bnr: 5/571, 584, 819, 760.
Skredoverbygg på Riksveg 70 Hoelsand i Sunndal
ÅDT 2760. Skredfator 2,75 middels.
Nybygg av boliger i Molde
Gnr/bnr 115/16, 115/62
Nybygg av kraftledning mellom Tussa-Ørsta
132 kV. I øvste del av Bakkedalen og ved innføringa til Ørsta transformatorstasjon skal leidningen byggast som jordkabel.
Utdyping av fiskerihavn, Fosnavåg i Herøy
Tiltak i fiskerihavner. 30000 m2 og djup på 8,3 meter.
Rehabilitering av skole og idrettshall i Ålesund, trinn 1
Anbudskonkurransen planlegges kunngjort i januar 2020. Samspillsfasen planlegges utført i august-november 2020 Totalentreprisen planlegges utført i januar 2021-juni 2022
Etablering av industritomter i Halsa
Området er totalt 800 daa.
Nybygg av godsterminal i Halsa
Området er totalt 800 daa.
Nybygg av fritidsleiligheter, hytter mm på Haramsøy
Området forventes få fastforbideles med etter utbygging av Nordøyvegen.
Nybygg av 2-manns og 4-mannsboliger i Ellingsøy
Decra tak. Parkeringskjeller.
Nybygg av flerbolighus i Ålesund sentrum
Storledbakken 3 og Parkgata 22.
Nybygg av flerbolighus/rekkehus og tomannsboliger i Ulstein
Boligblokk med 18 stk leiligheter, 3 stk tomannsboliger og 7 stk rekkehus.
Utvidelse av barneskole i Skodje
Utvidelse med tre klasserom. TEK 17.
Nybygg av butikk i Hareid
Parkeringsplass på taket.
Nybygg av flytende sjøhotell ved Tustna
Hører sammen med Coastline Anglers Resorts i Hvaler, Bessaker, Austevoll, Røst og Brønnøysund.
Nybygg av boliger i Ørsta
To lavblokk med 10 leiligheter i hver og en tomannsbolig.
Sentrumsutvikling av Bruhagen sentrum, Averøy
Tidlig prosjekt. Fremtidsvisjon over Bruhagen sentrum.
Nybygg av enebolig, flerbolighus og rekkehus, Kristiansund, trinn 1
Ca. 84 enheter totalt. Trinn bygges løpende eller parallelt.
Rassikring på Riksveg 70 Flatvadura øvre i Sunndal
Nytt skredoverbygg. ÅDT 1530. Skredfaktor 2,59 middels.
Rassikring på Riksveg 70 Flatvadura nedre i Sunndal
Nytt skredoverbygg. ÅDT 1530. Skredfaktor 2,7 middels.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: