Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Møre og Romsdal fylke

Aukra (3)
Aure (12)
Averøy (9)
Eide (7)
Fræna (19)
Giske (4)
Gjemnes (5)
Halsa (11)
Haram (17)
Hareid (21)
Herøy (19)
Midsund (5)
Molde (93)
Nesset (11)
Norddal (3)
Rauma (21)
Rindal (4)
Sande (2)
Sandøy (2)
Skodje (6)
Smøla (7)
Stordal (1)
Stranda (19)
Sula (4)
Sunndal (7)
Surnadal (10)
Sykkylven (11)
Tingvoll (11)
Ulstein (10)
Vanylven (8)
Vestnes (10)
Volda (24)
Ålesund (68)
Ørskog (8)
Ørsta (13)
Ny E39 Ålesund-Molde, Vik-Julbøen (Romsdalsfjorden), del Undersjøisk tunnel
Toløpstunnel. Kryssing av Romsdalsfjorden. Grunnundersøkelsene utføres over to faser; i fase 1 skal det gjøres geofysiske målinger og i tillegg innledende geotekniske undersøkelser (uten boring) og basert på resultatene av fase 1 og derav følgende vurderinger skal det i fase 2 gjøres detaljerte geotekniske undersøkelser (med boring).
Nybygg av fiskeoppdrett på Harøy
Landbasert fiskeoppdrett.
Ny E39 Vik-Julbøen (Romsdalsfjorden), del Møreaksen, Gossen-Otrøya
Julsundet er det om lag 15 kilometer lange sundet mellom Molde, Aukra og Fræna kommuner på fastlandet på Romsdalshalvøya og øyene Otrøya i Midsund kommune og Gossa i Aukra kommune i Romsdal i Møre og Romsdal.
Ny vei Måseide-Vedde-Gåseid inkl Borgundfjordtunnelen
Del av planprosjekt i Ålesund (bypakke Ålesund). Også kalt Bytunnelen.
Nybygg av handel, kontorer og leiligheter i Herøy, del 2 mfl.
300-400 leiligheter totalt på feltet. 28 mål.
Nybygg av fjellhaller for avfallsdeponi i Rausand
Avfallsdeponi for farlig avfall i fjellhaller.
Nybygg av boliger på Hasleliåsen i Molde
Ca. 300 boenheter. Eneboliger, rekkehus, småhus i kjede og lavblokker. Lekeplasser og friområder. Total areal ca. 210000 kvm.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Molde
5 blokker med 140 stk leiligheter i 5-7 etasjer og 3 stk rekkehus i 2 etasjer med 18 stk leiligheter. Gnr/bnr 31/11, 31/149, 32/111, 32/ 112 og 32/ 1
Nybygg av handel, kontorer og leiligheter i Herøy, del 1
300-400 leiligheter totalt. 12 mål.
Nybygg av boliger i Molde
Planlagt prosjekt 2015/2016. Tomter som skal selges til private utbyggere. Antydet 200-250 boenheter.
Nybygg av boliger i Molde
Ca. 150 boenheter.
Nybygg av badehus og leiligheter i Ålesund
Vannbehandlingsanlegg: BWT, kontaktperson: Ronny Solheim Langnes.
Nybygg av boligområde i Molde
Gamla sykehustomta.
Nybygg av boligområde på Flisnes, Ålesund
Ca. 120 enheter, lavblokker, småhus, rekkehus mm.
Nybygg av boliger, kontor og forretning på Valderøya i Giske
Kontor og forretning i 1 etasje. Gnr/bnr: 185/170, 265, 266, 304, 312, 336.
Nybygg av kulturhus og basseng i Aukra
Opsjon: Boblebad og bassengheis. Riving av eksisterende forsamlingshus på separat prosjekt.
Vedlikehold asfaltdekker på riksveier og fylkesveier i 2020
Asfaltarbeidet omfatter totalt ca 125 kontrakter.
Nybygg av 2-, 4-mannsboliger og blokker i Aukra
Boligfelt med ca. 50 tomter. Eneboliger, konsentrert småhus og terasseblokk.
Nybygg av flerbolighus og parkering i Kristiansund
ca 90 leiligheter fordelt på 5-6 bygg. 154 parkeringsplasser totalt. Ca 16 båtplasser.
Nybygg av boliger i Hatlane
60-70 leiligheter.
Nybygg av boligområde på Aksla
40 eneboliger og 28 leiligheter.
Nybygg av boliger i Kristiansund
Gnr/bnr: 139/1,138/17,138/58 og 138/125.
Nybygg av kraftverk ved Sunndal
Prosjektet består av kraftstasjon og vannvei i fjell med platedam som inntaksdam. Inkluderer boring av en 600 m lang sjakt.
Nybygg av boliger i Eidsvåg i Romsdal
Tomtene skal ut for salg når reguleringsplanen er vedtatt. Boligområde mellom Fv 660 og Eidsvågleira. Antatt byggestart. Over 40 boenheter, 15-20 huskropper. 27 daa. Kostnad er ukjent. Gnr/bnr 56/3, 5 og 12
Tilknytningsveg, Julsundet-Moldetunnelen-Bergsøya
Tilknytningsveger nord til Romsdalsfjorden.
Ny bru på Fylkesveg 61 i Ulstein
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Nybygg av eneboliger i Kårvåg
5 prosjektområder for småhus/rekkehus opp mot 100 enheter 63 eneboligtomter Barnehage 70 båtplasser
Opprydding av forurenset havn i Ålesund
Samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Kystverket.
Nybygg av høyskolebygg på Campus i Volda
Peab K. Nordang samarbeider med LINK arkitektur, HS Bygg med HLM arkitektur, Veidekke med arkitektgruppen Lille Frøen og HENT med MAD arkitekter og Oslo Works.
Nybygg av helsesenter, omsorgsboliger m.m. i Nesset
16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, lokaler for hjemmetjeneste og hjelpemiddelformidling.
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Brunsvika i Kristiansund
En blokk i 3 etasjer, underetasje og parkeringskjeller med 15-18 stk leiligheter. En blokk i 2 etasjer og underetasje med 8 stk leiligheter. Rekkehus i 2 etasjer og underetasje med 5 stk leiligheter. Gnr/bnr: 5/571, 584, 819, 760.
Nybygg av hotell i Eide
Parkeringskjeller.
Nybygg av kraftledning mellom Tussa-Ørsta
132 kV. I øvste del av Bakkedalen og ved innføringa til Ørsta transformatorstasjon skal leidningen byggast som jordkabel.
Nybygg av lavblokker og flerbolighus i Ålesund
Leiligheter i 2 etasjer og kjeller. Gnr/bnr 50/3 mfl
Rehabilitering av skole og idrettshall i Ålesund, trinn 1
Anbudskonkurransen planlegges kunngjort i januar 2020. Samspillsfasen planlegges utført i august-november 2020 Totalentreprisen planlegges utført i januar 2021-juni 2022
Nybygg av godsterminal i Halsa
Området er totalt 800 daa.
Nybygg av fritidsleiligheter, hytter mm på Haramsøy
Området forventes få fastforbideles med etter utbygging av Nordøyvegen.
Nybygg av flerbolighus i Ålesund sentrum
Storledbakken 3 og Parkgata 22.
Nybygg av flerbolighus/rekkehus og tomannsboliger i Ulstein
Boligblokk med 18 stk leiligheter, 3 stk tomannsboliger og 7 stk rekkehus.
Utvidelse av barneskole i Skodje
Utvidelse med tre klasserom. TEK10.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: